Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 23


И рече Валам Валаку: начини ми овдје седам олтара, и приправи ми овдје седам телаца и седам овнова.

Then Balaam said to Balak, "Build seven altars for me here, and prepare for me here seven bulls and seven rams."


И учини Валак како му рече Валам; и принесе Валак с Валамом на сваком олтару по једно теле и овна.

And Balak did just as Balaam had spoken, and Balak and Balaam offered a bull and a ram on each altar.

Tweet thisPost on Facebook

Па рече Валам Валаку: стој код своје жртве паљенице; а ја идем еда бих се срео с Господом, па што ми јави казаћу ти. И он отиде сам.

Then Balaam said to Balak, "Stand by your burnt offering, and I will go; perhaps the LORD will come to meet me, and whatever He shows me I will tell you." So he went to a desolate height.


И срете Бог Валама, а он му рече: седам олтара спремих, и принесох по теле и овна на сваком олтару.

And God met Balaam, and he said to Him, "I have prepared the seven altars, and I have offered on each altar a bull and a ram."

Tweet thisPost on Facebook

А Господ метну ријечи у уста Валаму, и рече: врати се к Валаку и тако му реци.

Then the LORD put a word in Balaam's mouth, and said, "Return to Balak, and thus you shall speak."


И врати се к њему, а он стајаше код жртве своје паљенице и сви кнезови Моавски.

So he returned to him, and there he was, standing by his burnt offering, he and all the princes of Moab.

Tweet thisPost on Facebook

А он отвори причу своју, и рече: из Арама доведе ме Валак цар Моавски с планине источне, говорећи: ходи, прокуни ми Јакова, ходи, наружи Израиља.

And he took up his oracle and said: "Balak the king of Moab has brought me from Aram, from the mountains of the east. 'Come, curse Jacob for me, and come, denounce Israel!'


Како бих клео онога кога не куне Бог? или како бих ружио онога кога Господ не ружи?

"How shall I curse whom God has not cursed? And how shall I denounce whom the LORD has not denounced?


Јер сврх стијена видим га, и с хумова гледам га. Гле, овај ће народ наставати сам, и с другим народима неће се помијешати.

For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him; There! A people dwelling alone, not reckoning itself among the nations.


Ко ће избројити прах Јаковљев и број од четврти Израиља? Да бих ја умро смрћу праведничком, и крај мој да би био као њихов!

"Who can count the dust of Jacob, or number one-fourth of Israel? Let me die the death of the righteous, and let my end be like his!"


Тада рече Валак Валаму: шта то радиш од мене? Ја те дозвах да прокунеш непријатеље моје, а гле, ти благосиљаш једнако.

Then Balak said to Balaam, "What have you done to me? I took you to curse my enemies, and look, you have blessed them bountifully!"


А он одговори и рече: зар нећу пазити и говорити оно што ми је Господ метнуо у уста?

So he answered and said, "Must I not take heed to speak what the LORD has put in my mouth?"

Tweet thisPost on Facebook

Тада му рече Валак: ходи са мном на друго мјесто, одакле ћеш га видјети; само му крај видиш, а свега га не видиш; прокуни ми га оданде.

Then Balak said to him, "Please come with me to another place from which you may see them; you shall see only the outer part of them, and shall not see them all; curse them for me from there."


И доведе га у поље Зофим, наврх Фазге, и начини седам олтара, и принесе на сваком олтару по једно теле и овна.

So he brought him to the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built seven altars, and offered a bull and a ram on each altar.


Тада Валам рече Валаку: стој ту код жртве своје паљенице, а ја идем онамо на сусрет Господу.

And he said to Balak, "Stand here by your burnt offering while I meet the LORD over there."


И срете Господ Валама, и метну му ријеч у уста, и рече: врати се к Валаку, и тако говори.

Then the LORD met Balaam, and put a word in his mouth, and said, "Go back to Balak, and thus you shall speak."

Tweet thisPost on Facebook

И дође к њему, а он стајаше код жртве своје паљенице и с њим кнезови Моавски; и рече Валак: шта вели Господ?

So he came to him, and there he was, standing by his burnt offering, and the princes of Moab were with him. And Balak said to him, "What has the LORD spoken?"


А он отвори причу своју, и рече: устани Валаче, и послушај, чуј ме сине Сефоров!

Then he took up his oracle and said: "Rise up, Balak, and hear! Listen to me, son of Zippor!


Бог није човјек да лаже, ни син човјечји да се покаје. Што каже неће ли учинити, и што рече неће ли извршити?

"God is not a man, that He should lie, nor a son of man, that He should repent. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not make it good?


Гле, примих да благословим; јер је он благословио, а ја нећу порећи.

Behold, I have received a command to bless; He has blessed, and I cannot reverse it.


Не гледа на безакоње у Јакову ни на неваљалство у Израиљу; Господ је његов с њим, и граја у њему као цар кад надвлада.

"He has not observed iniquity in Jacob, nor has He seen wickedness in Israel. The LORD his God is with him, and the shout of a King is among them.


Бог га је извео из Мисира, он му је као снага једнорогова.

God brings them out of Egypt; He has strength like a wild ox.


Јер нема чини на Јакова ни врачања на Израиља; у ово доба говориће се о Јакову и о Израиљу, што је учинио Бог.

"For there is no sorcery against Jacob, nor is there any divination against Israel. It now must be said of Jacob and of Israel, 'Oh, what God has done!'


Ево, народ ће устати као силан лав, и као лавић скочиће; неће лећи докле не поједе лова и попије крви побијенијех.

Look, a people rises like a lioness, And lifts itself up like a lion; it shall not lie down until it devours the prey, and drinks the blood of the slain."


Тада рече Валак Валаму: немој га ни клети ни благосиљати.

Then Balak said to Balaam, "Neither curse them at all, nor bless them at all!"

Tweet thisPost on Facebook

А Валам одговори Валаку: нијесам ли ти казао да ћу чинити што ми год Господ каже?

So Balaam answered and said to Balak, "Did I not tell you, saying, 'All that the LORD speaks, that I must do'?"

Tweet thisPost on Facebook

А Валак рече Валаму: ходи, одвешћу те на друго мјесто; да ако Богу буде воља да ми га оданде прокунеш.

Then Balak said to Balaam, "Please come, I will take you to another place; perhaps it will please God that you may curse them for me from there."

Tweet thisPost on Facebook

И одведе Валак Валама наврх Фегора, који гледа у пустињу.

So Balak took Balaam to the top of Peor, that overlooks the wasteland.

Tweet thisPost on Facebook

И рече Валам Валаку: начини ми овдје седам олтара, и приправи ми овдје седам телаца и седам овнова.

Then Balaam said to Balak, "Build for me here seven altars, and prepare for me here seven bulls and seven rams."


И учини Валак како рече Валам и принесе жртву по теле и овна на сваком олтару.

And Balak did as Balaam had said, and offered a bull and a ram on every altar.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe