Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 21


А кад чу Хананеј цар Арадски, који живљаше на југу, да иде Израиљ путем којим идоше уходе, он се поби с њима и зароби их неколико.

When the king of Arad, the Canaanite, who dwelt in the South, heard that Israel was coming on the road to Atharim, then he fought against Israel and took some of them prisoners.


Тада се Израиљ завјетова Господу и рече: ако даш овај народ мени у руке, до темеља ћу раскопати градове њихове.

So Israel made a vow to the LORD, and said, "If You will indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities."


И услиши Господ глас Израиљев и даде му Хананеје, а он затр њих и градове њихове, и прозва оно мјесто Орма.

And the LORD listened to the voice of Israel and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities. So the name of that place was called Hormah.

Tweet thisPost on Facebook

Потом пођоше од горе Ора к Црвеном Мору обилазећи земљу Едомску, и ослаби дух народу од пута.

Then they journeyed from Mount Hor by the Way of the Red Sea, to go around the land of Edom; and the soul of the people became very discouraged on the way.


И викаше народ на Бога и на Мојсија: зашто нас изведосте из Мисира да изгинемо у овој пустињи? Јер нема ни хљеба ни воде, а овај се никаки хљеб већ огадио души нашој.

And the people spoke against God and against Moses: "Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water, and our soul loathes this worthless bread."


А Господ пусти на народ змије ватрене, које их уједаху, те помрије много народа у Израиљу.

So the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and many of the people of Israel died.


Тада дође народ к Мојсију и рекоше: згријешисмо што викасмо на Господа и на тебе; моли Бога нека уклони змије од нас. И Мојсије се помоли за народ.

Therefore the people came to Moses, and said, "We have sinned, for we have spoken against the LORD and against you; pray to the LORD that He take away the serpents from us." So Moses prayed for the people.


И Господ рече Мојсију: начини змију ватрену, и метни је на мотку, и кога уједе змија, нека погледа у њу, па ће оздравити.

Then the LORD said to Moses, "Make a fiery serpent, and set it on a pole; and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live."

Tweet thisPost on Facebook

Бронзана змија

И начини Мојсије змију од мједи, и метну је на мотку, и кога год уједе змија он погледа у змију од мједи, и оздрави.

Бронзана змија

So Moses made a bronze serpent, and put it on a pole; and so it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived.


Потом пођоше синови Израиљеви, и стадоше у око у Овоту.

Now the children of Israel moved on and camped in Oboth.

Tweet thisPost on Facebook

И из Овота отишавши стадоше у око на брдима Аваримским у пустињи која је према Моавској с истока.

And they journeyed from Oboth and camped at Ije Abarim, in the wilderness which is east of Moab, toward the sunrise.

Tweet thisPost on Facebook

Оданде отишавши стадоше у око у долини Зареду.

From there they moved and camped in the Valley of Zered.

Tweet thisPost on Facebook

И одатле отишавши стадоше у око на броду на Арнону, који је у пустињи и излази од међе Аморејске. Јер је Арнон међа Моавска између Моаваца и Аморејаца.

From there they moved and camped on the other side of the Arnon, which is in the wilderness that extends from the border of the Amorites; for the Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites.


Зато се каже у књизи о ратовима Господњим: на Вајева у Суфи и на потоке Арнонске.

Therefore it is said in the Book of the Wars of the LORD: "Waheb in Suphah, the brooks of the Arnon,

Tweet thisPost on Facebook

Јер ти потоци, који допиру до мјеста Ара, теку покрај међе Моавске.

and the slope of the brooks that reaches to the dwelling of Ar, and lies on the border of Moab."

Tweet thisPost on Facebook

А отуда дођоше к Виру; то је студенац за који бјеше рекао Господ Мојсију: скупи народ, и даћу им воде.

And from there they went to Beer, which is the well where the LORD said to Moses, "Gather the people together, and I will give them water."


Тада пјева Израиљ пјесму ову: Дижи се, студенче; припијевајте га;

Then Israel sang this song: "Spring up, O well! all of you sing to it--


Студенче, који копаше кнезови, који ископаше поглавари народни с онијем који постави закон, палицама својим. А из пустиње отидоше у Мантанаил,

the well the leaders sank, dug by the nation's nobles, by the lawgiver, with their staves." And from the wilderness they went to Mattanah,


А из Мантанаила у Надил, а из Надила у Вамот,

from Mattanah to Nahaliel, from Nahaliel to Bamoth,

Tweet thisPost on Facebook

А из Вамота у долину која је у пољу Моавском код горе Фазге и гледа у пустињу.

and from Bamoth, in the valley that is in the country of Moab, to the top of Pisgah which looks down on the wasteland.


Тада посла Израиљ посланике к Сиону цару Аморејском говорећи:

Then Israel sent messengers to Sihon king of the Amorites, saying,


Пусти да прођемо кроз твоју земљу, нећемо свртати ни у поље ни у виноград, нити ћемо пити воде из студенаца; ићи ћемо царским путем докле не пријеђемо међу твоју.

"Let me pass through your land. We will not turn aside into fields or vineyards; we will not drink water from wells; but we will go by the King's Highway until we have passed through your territory."


Али не даде Сион Израиљу да прође кроз земљу његову, него сабра Сион сав народ свој, и изађе на Израиља у пустињу, и дође у Јасу, и поби се с Израиљем.

But Sihon would not allow Israel to pass through his territory. So Sihon gathered all his people together and went out against Israel in the wilderness, and he came to Jahaz and fought against Israel.


Али га исијече Израиљ оштрим мачем, и освоји земљу његову од Арнона па до Јавока до синова Амоновијех, јер тврда бјеше међа синова Амоновијех.

Then Israel defeated him with the edge of the sword, and took possession of his land from the Arnon to the Jabbok, as far as the people of Ammon; for the border of the people of Ammon was fortified.


И узе Израиљ сва она мјеста и насели се у свијем градовима Аморејским, у Есевону и у свијем селима његовијем.

So Israel took all these cities, and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon and in all its villages.


Јер Есевон бјеше град Сиона цара Аморејскога, који бјеше први завојштио на цара Моавскога и бјеше му узео сву земљу његову до Арнона.

For Heshbon was the city of Sihon king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab, and had taken all his land from his hand as far as the Arnon.

Tweet thisPost on Facebook

Зато говоре у причи: ходите у Есевон, да се сагради и подигне град Сионов.

Therefore those who speak in proverbs say: "Come to Heshbon, let it be built; let the city of Sihon be repaired.

Tweet thisPost on Facebook

Јер огањ изађе из Есевона, пламен из града Сионова, и спали Ар Моавски и становнике на висини Арнонској.

"For fire went out from Heshbon, a flame from the city of Sihon; it consumed Ar of Moab, the lords of the heights of the Arnon.


Тешко теби, Моаве; пропао си, народе Хамосов; дао је синове своје који утекоше и кћери своје у ропство Сиону цару Аморејском.

Woe to you, Moab! You have perished, O people of Chemosh! He has given his sons as fugitives, and his daughters into captivity, to Sihon king of the Amorites.


Али их постријељасмо, пропаде Есевон до Девона, и потрсмо их до Нофе, која допире до Медеве.

"But we have shot at them; Heshbon has perished as far as Dibon. Then we laid waste as far as Nophah, which reaches to Medeba."


И тако живје Израиљ у земљи Аморејској.

Thus Israel dwelt in the land of the Amorites.

Tweet thisPost on Facebook

Потом посла Мојсије да уходе Јазир, и узеше села око њега, и изагнаше Аморејце који бијаху ондје.

Then Moses sent to spy out Jazer; and they took its villages and drove out the Amorites who were there.


Потом обративши се пођоше у Васан; и изиде Ог цар Васански пред њих, он и сав народ његов на бој у Едрајин.

And they turned and went up by the way to Bashan. So Og king of Bashan went out against them, he and all his people, to battle at Edrei.


А Господ рече Мојсију: не бој га се; јер сам га дао у твоје руке и сав народ његов и земљу његову; и учини му како си учинио Сиону цару Аморејском који живљаше у Есевону.

Then the LORD said to Moses, "Do not fear him, for I have delivered him into your hand, with all his people and his land; and you shall do to him as you did to Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon."


И побише га и синове његове и сав народ његов, да не оста ниједан, и освојише земљу његову.

So they defeated him, his sons, and all his people, until there was no survivor left him; and they took possession of his land.This goes to iframe