Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 2


Потом рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

And the LORD spoke to Moses and Aaron, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Синови Израиљеви нека стају у око сваки код своје заставе са знаком дома отаца својих, према шатору од састанка унаоколо.

"Everyone of the children of Israel shall camp by his own standard, beside the emblems of his father's house; they shall camp some distance from the tabernacle of meeting.


С истока нека стаје у око застава војске Јудине по четама својим с војводом синова Јудинијех Насоном сином Аминадавовим;

"On the east side, toward the rising of the sun, those of the standard of the forces with Judah shall camp according to their armies; and Nahshon the son of Amminadab shall be the leader of the children of Judah."


А у војсци његовој седамдесет и четири тисуће и шест стотина избројенијех.

And his army was numbered at seventy-four thousand six hundred.


А до њега нека стаје у око племе Исахарово с војводом синова Исахаровијех Натанаилом сином Согаровијем;

"Those who camp next to him shall be the tribe of Issachar, and Nethaneel the son of Zuar shall be the leader of the children of Issachar."


А у војсци његовој педесет и четири тисуће и четири стотине избројенијех.

And his army was numbered at fifty-four thousand four hundred.


Па онда племе Завулоново с војводом синова Завулоновијех Елијавом сином Хелоновијем;

"Then shall come the tribe of Zebulun, and Eliab the son of Helon shall be the leader of the children of Zebulun."


А у војсци његовој педесет и седам тисућа и четири стотине избројенијех.

And his army was numbered at fifty-seven thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Свега избројенијех у војсци Јудиној сто и осамдесет и шест тисућа и четири стотине по четама њиховијем. Они нека иду напријед.

"All who were numbered according to their armies of the forces with Judah, one hundred and eighty-six thousand four hundred--these shall break camp first.


А застава војске Рувимове по четама својим нека буде с југа, с војводом синова Рувимовијех Елисуром сином Седијуровијем;

"On the south side shall be the standard of the forces with Reuben according to their armies, and the leader of the children of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur."


А у војсци његовој четрдесет и шест тисућа и пет стотина избројенијех.

And his army was numbered at forty-six thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А до њега нека стаје у око племе Симеуново с војводом синова Симеуновијех Саламилом сином Сурисадајевим;

"Those who camp next to him shall be the tribe of Simeon, and the leader of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai."

Tweet thisPost on Facebook

А у војсци његовој педесет и девет тисућа и три стотине избројенијех.

And his army was numbered at fifty-nine thousand three hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Па онда племе Гадово с војводом синова Гадовијех Елисафом сином Рагуиловим;

"Then shall come the tribe of Gad, and the leader of the children of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel."

Tweet thisPost on Facebook

А у војсци његовој четрдесет и пет тисућа и шест стотина и педесет избројенијех.

And his army was numbered at forty-five thousand six hundred and fifty.

Tweet thisPost on Facebook

А свега избројенијех у војсци Рувимовој сто и педесет и једна тисућа и четири стотине и педесет по четама њиховијем. И они нека иду други.

"All who were numbered according to their armies of the forces with Reuben, one hundred and fifty- one thousand four hundred and fifty--they shall be the second to break camp.


Потом нека иде шатор од састанка с војском синова Левијевих усред остале војске; како у око стају тако нека и иду, сваки својим редом под својом заставом.

"Then the tabernacle of meeting shall move out with the camp of the Levites in the middle of the camps; as they camp, so they shall move out, everyone in his place, by their standards.


Застава војске Јефремове по четама својим нека буде са запада, с војводом синова Јефремовијех Елисамом сином Емијудовим;

"On the west side shall be the standard of the forces with Ephraim according to their armies, and the leader of the children of Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud."


А у војсци његовој четрдесет тисућа и пет стотина избројенијех.

And his army was numbered at forty thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А до њега племе Манасијино с војводом синова Манасијиних Гамалилом, сином Фадасуровим;

"Next to him shall be the tribe of Manasseh, and the leader of the children of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur."

Tweet thisPost on Facebook

А у његовој војсци тридесет и двије тисуће и двјеста избројенијех.

And his army was numbered at thirty-two thousand two hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Па онда племе Венијаминово с војводом синова Венијаминовијех Авиданом сином Гадеонијевим;

"Then shall come the tribe of Benjamin, and the leader of the children of Benjamin shall be Abidan the son of Gideoni."


А у војсци његовој тридесет и пет тисућа и четири стотине избројених.

And his army was numbered at thirty-five thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А свега избројенијех у војсци Јефремовој сто и осам тисућа и сто по четама њиховијем. И они нека иду трећи.

"All who were numbered according to their armies of the forces with Ephraim, one hundred and eight thousand one hundred--they shall be the third to break camp.


Застава војске Данове по четама својим нека буде са сјевера с војводом синова Дановијех Ахијезером сином Амисадајевим;

"The standard of the forces with Dan shall be on the north side according to their armies, and the leader of the children of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai."


А у војсци његовој шездесет и двије тисуће и седам стотина избројених.

And his army was numbered at sixty-two thousand seven hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А до њега нека стаје у око племе Асирово с војводом синова Асировијех Фагаилом сином Ехрановијем;

"Those who camp next to him shall be the tribe of Asher, and the leader of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran."

Tweet thisPost on Facebook

А у војсци његовој четрдесет и једна тисућа и пет стотина избројенијех.

And his army was numbered at forty-one thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

За њима племе Нефталимово с војводом синова Нефталимовијех Ахирејем сином Енановијем;

"Then shall come the tribe of Naphtali, and the leader of the children of Naphtali shall be Ahira the son of Enan."


А у његовој војсци педесет и три тисуће и четири стотине избројенијех.

And his army was numbered at fifty-three thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

А свега избројенијех у војсци Дановој сто и педесет и седам тисућа и шест стотина. И они нека иду најпослије уза заставе своје.

"All who were numbered of the forces with Dan, one hundred and fifty-seven thousand six hundred--they shall break camp last, with their standards."


То су синови Израиљеви који бише избројени по домовима отаца својих. Свега избројенијех у цијелој војсци по четама њиховијем шест стотина и три тисуће и пет стотина и педесет.

These are the ones who were numbered of the children of Israel by their fathers' houses. All who were numbered according to their armies of the forces were six hundred and three thousand five hundred and fifty.


Али Левити не бише бројени међу синове Израиљеве, као што Господ бјеше заповједио Мојсију.

But the Levites were not numbered among the children of Israel, just as the LORD commanded Moses.


И учинише синови Израиљеви све; како заповједи Господ Мојсију, тако стајаху у око, и тако иђаху сваки по породици својој и по дому отаца својих.

Thus the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses; so they camped by their standards and so they broke camp, each one by his family, according to their fathers' houses.This goes to iframe