Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


4. Мојсијева, глава 17


Потом рече Господ Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Реци синовима Израиљевијем, и узми од њих по једну палицу од свакога дома отаца њиховијех, од свијех кнезова њиховијех, по домовима отаца њиховијех, дванаест палица, и име свакога напиши на палици његовој.

"Speak to the children of Israel, and get from them a rod from each father's house, all their leaders according to their fathers' houses--twelve rods. Write each man's name on his rod.


А на палици Левијевој напиши име Ароново, јер је свака палица за једног поглавара од дома отаца њиховијех.

"And you shall write Aaron's name on the rod of Levi. For there shall be one rod for the head of each father's house.

Tweet thisPost on Facebook

И остави их у шатору од састанка пред свједочанством, гдје се састајем с вама.

"Then you shall place them in the tabernacle of meeting before the Testimony, where I meet with you.


И кога изаберем, његова ће палица процвјетати; тако ћу утишати пред собом вику синова Израиљевијех што вичу на вас.

"And it shall be that the rod of the man whom I choose will blossom; thus I will rid Myself of the murmurings of the children of Israel, which they murmur against you."


Кад то рече Мојсије синовима Израиљевијем, дадоше му сви кнезови њихови палице, сваки кнез по палицу од дома оца својега, дванаест палица, и палица Аронова бјеше међу палицама њиховијем.

So Moses spoke to the children of Israel, and each of their leaders gave him a rod apiece, for each leader according to their fathers' houses, twelve rods; and the rod of Aaron was among their rods.

Tweet thisPost on Facebook

И остави Мојсије палице пред Господом у шатору од свједочанства.

And Moses placed the rods before the LORD in the tabernacle of witness.


А сјутрадан дође Мојсије у шатор од свједочанства, и гле, процвјетала палица Аронова од дома Левијева; бјеше напупила и цвјетала, и бадеми зрели на њој.

Now it came to pass on the next day that Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron, of the house of Levi, had sprouted and put forth buds, had produced blossoms and yielded ripe almonds.


И изнесе Мојсије све оне палице испред Господа к свијем синовима Израиљевијем, и разгледавши их узеше сваки своју палицу.

Then Moses brought out all the rods from before the LORD to all the children of Israel; and they looked, and each man took his rod.

Tweet thisPost on Facebook

А Господ рече Мојсију: донеси опет палицу Аронову пред свједочанство да се чува за знак непокорнима, да престане вика њихова на ме, да не изгину.

And the LORD said to Moses, "Bring Aaron's rod back before the Testimony, to be kept as a sign against the rebels, that you may put their murmurings away from Me, lest they die."


И учини Мојсије, како му заповједи Господ тако учини.

Thus did Moses; just as the LORD had commanded him, so he did.

Tweet thisPost on Facebook

Тада рекоше синови Израиљеви Мојсију говорећи: помријесмо, пропадосмо, сви пропадосмо.

And the children of Israel spoke to Moses, saying, "Surely we die, we perish, we all perish!

Tweet thisPost on Facebook

Ко се год приближи к шатору Господњему, гине; хоћемо ли сви изгинути?

"Whoever even comes near the tabernacle of the LORD must die. Shall we all utterly die?"This goes to iframe