Четврта књига Мојсијева (која се зове Бројеви )

Послушајте


Глава 1


Још рече Господ Мојсију у пустињи Синајској у шатору од састанка први дан другога мјесеца друге године по изласку њихову из земље Мисирске, говорећи:

Now the LORD spoke to Moses in the Wilderness of Sinai, in the tabernacle of meeting, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying:


Избројте сав збор синова Израиљевих по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех и по именима њиховијем, све мушкиње, главу по главу,

"Take a census of all the congregation of the children of Israel, by their families, by their fathers' houses, according to the number of names, every male individually,


Од двадесет година и више, све који могу ићи на војску у Израиљу, избројте их по четама њиховијем ти и Арон;

"from twenty years old and above--all who are able to go to war in Israel. You and Aaron shall number them by their armies.


И с вама нека буде по један човјек од свакога племена, који је поглавар у дому отаца својих.

"And with you there shall be a man from every tribe, each one the head of his father's house.


А ово су имена људи који ће бити с вама: од племена Рувимова Елисур син Седијуров;

"These are the names of the men who shall stand with you: from Reuben, Elizur the son of Shedeur;


Од Симеунова Саламило син Сурисадејев;

"from Simeon, Shelumiel the son of Zurishaddai;

Tweet thisPost on Facebook

Од Јудина Насон син Аминадавов;

"from Judah, Nahshon the son of Amminadab;


Од Исахарова Натанаило син Согаров;

"from Issachar, Nethaneel the son of Zuar;

Tweet thisPost on Facebook

Од Завулонова Елијав Син Хелонов;

"from Zebulun, Eliab the son of Helon;

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Јосифовијех: од племена Јефремова Елисама син Емијудов; од Манасијина Гамалило син Фадасуров;

"from the sons of Joseph: from Ephraim, Elishama the son of Ammihud; from Manasseh, Gamaliel the son of Pedahzur;

Tweet thisPost on Facebook

Од Венијаминова Авидан син Гадеонијев;

"from Benjamin, Abidan the son of Gideoni;

Tweet thisPost on Facebook

Од Данова Ахијезер син Амисадајев;

"from Dan, Ahiezer the son of Ammishaddai;


Од Асирова Фагаило син Ехранов;

"from Asher, Pagiel the son of Ocran;

Tweet thisPost on Facebook

Од Гадова Елисаф син Рагуилов;

"from Gad, Eliasaph the son of Deuel;


Од Нефталимова Ахиреј син Енанов.

"from Naphtali, Ahira the son of Enan."

Tweet thisPost on Facebook

То су који се сазиваху на збор, кнезови у племенима отаца својих, тисућници Израиљеви.

These were chosen from the congregation, leaders of their fathers' tribes, heads of the divisions in Israel.


И узе Мојсије и Арон те људе, који бише именовани.

Then Moses and Aaron took these men who had been mentioned by name,

Tweet thisPost on Facebook

И сабраше сав збор први дан другога мјесеца, и преписаше их по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех и по именима њиховијем од двадесет година и више, главу по главу.

and they assembled all the congregation together on the first day of the second month; and they recited their ancestry by families, by their fathers' houses, according to the number of names, from twenty years old and above, each one individually.


Како бјеше Господ заповједио Мојсију, тако их изброји у пустињи Синајској.

As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the Wilderness of Sinai.


И бјеше синова првенца Израиљева Рувима, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се изброји по именима с главе на главу све мушкиње од двадесет година и више, што могаше ићи на војску,

Now the children of Reuben, Israel's oldest son, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, every male individually, from twenty years old and above, all who were able to go to war:

Tweet thisPost on Facebook

Бјеше их избројенијех од племена Рувимова четрдесет и шест тисућа и пет стотина.

those who were numbered of the tribe of Reuben were forty-six thousand five hundred.


Синова Симеуновијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се изброји по именима с главе на главу све мушкиње од двадесет година и више, што могаше ићи на војску,

From the children of Simeon, their genealogies by their families, by their fathers' house, of those who were numbered, according to the number of names, every male individually, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


Бјеше их избројенијех од племена Симеунова педесет и девет тисућа и три стотине.

those who were numbered of the tribe of Simeon were fifty-nine thousand three hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Гадовијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Gad, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


Бјеше их избројенијех од племена Гадова четрдесет и пет тисућа, шест стотина и педесет.

those who were numbered of the tribe of Gad were forty-five thousand six hundred and fifty.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Јудинијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Judah, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


Бјеше их избројенијех од племена Јудина седамдесет и четири тисуће и шест стотина.

those who were numbered of the tribe of Judah were seventy-four thousand six hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Исахаровијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Issachar, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:

Tweet thisPost on Facebook

Бјеше их избројенијех од племена Исахарова педесет и четири тисуће и четири стотине.

those who were numbered of the tribe of Issachar were fifty-four thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Завулоновијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Zebulun, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:

Tweet thisPost on Facebook

Бјеше их избројенијех од племена Завулонова педесет и седам тисућа и четири стотине.

those who were numbered of the tribe of Zebulun were fifty-seven thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Од синова Јосифовијех: синова Јефремовијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the sons of Joseph, the children of Ephraim, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


Бјеше их избројенијех од племена Јефремова четрдесет тисућа и пет стотина.

those who were numbered of the tribe of Ephraim were forty thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Манасијиних, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Manasseh, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:

Tweet thisPost on Facebook

Бјеше их избројенијех од племена Манасијина тридесет и двије тисуће и двјеста.

those who were numbered of the tribe of Manasseh were thirty-two thousand two hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Венијаминовијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Benjamin, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


Бјеше их избројенијех од племена Венијаминова тридесет и пет тисућа и четири стотине.

those who were numbered of the tribe of Benjamin were thirty-five thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Дановијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Dan, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


Бјеше их избројенијех од племена Данова шездесет и двије тисуће и седам стотина.

those who were numbered of the tribe of Dan were sixty-two thousand seven hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Асировијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Asher, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:

Tweet thisPost on Facebook

Бјеше их избројенијех од племена Асирова четрдесет и једна тисућа и пет стотина.

those who were numbered of the tribe of Asher were forty-one thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Синова Нефталимовијех, рода њихова по породицама њиховијем и по домовима отаца њиховијех, кад се избројише по именима од двадесет година и више сви што могаху ићи на војску,

From the children of Naphtali, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:

Tweet thisPost on Facebook

Бјеше их избројенијех од племена Нефталимова педесет и три тисуће и четири стотине.

those who were numbered of the tribe of Naphtali were fifty-three thousand four hundred.

Tweet thisPost on Facebook

Ово су они које Мојсије и Арон избројише с кнезовима Израиљским, с дванаест људи, који бијаху по један за сваки дом отаца својих.

These are the ones who were numbered, whom Moses and Aaron numbered, with the leaders of Israel, twelve men, each one representing his father's house.


И свега бјеше синова Израиљевијех избројенијех по домовима отаца својих од двадесет година и више, свијех што могаху ићи на војску,

So all who were numbered of the children of Israel, by their fathers' houses, from twenty years old and above, all who were able to go to war in Israel--

Tweet thisPost on Facebook

Бјеше их избројенијех шест стотина и три тисуће и пет стотина и педесет.

all who were numbered were six hundred and three thousand five hundred and fifty.


Али Левити по племену отаца својих не бише бројени међу њих.

But the Levites were not numbered among them by their fathers' tribe;


Јер Господ рече Мојсију говорећи:

for the LORD had spoken to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Племена Левијева немој бројати, нити броја њихова саставити са синовима Израиљевијем.

"Only the tribe of Levi you shall not number, nor take a census of them among the children of Israel;


Него постави Левите над шатором од свједочанства и над свијем посуђем у њему и над свијем што припада њему; они нека носе шатор и све посуђе његово, нека служе у њему, и стају око шатора.

"but you shall appoint the Levites over the tabernacle of the Testimony, over all its furnishings, and over all things that belong to it; they shall carry the tabernacle and all its furnishings; they shall attend to it and camp around the tabernacle.


И кад се шатор крене, нека га сложе Левити; и кад шатор стане, онда нека га разапну Левити. А ко би други приступио, да се погуби.

"And when the tabernacle is to go forward, the Levites shall take it down; and when the tabernacle is to be set up, the Levites shall set it up. The outsider who comes near shall be put to death.


И синови Израиљеви нека стају сваки у свом околу и сваки код своје заставе по четама својим.

"The children of Israel shall pitch their tents, everyone by his own camp, everyone by his own standard, according to their armies;


А Левити нека стају око шатора од свједочанства, да не дође гњев на збор синова Израиљевијех; и нека Левити раде што треба око шатора од свједочанства.

"but the Levites shall camp around the tabernacle of the Testimony, that there may be no wrath on the congregation of the children of Israel; and the Levites shall keep charge of the tabernacle of the Testimony."


И учинише синови Израиљеви како Господ заповједи, све тако учинише.

Thus the children of Israel did; according to all that the LORD commanded Moses, so they did.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe