Књига пророка Захарије

Послушајте


Захарија, глава 3


Послије ми показа Исуса поглавара свештеничкога, који стајаше пред анђелом Господњим, и Сотону, који му стајаше с десне стране да га пре.

Then he showed me Joshua the high priest standing before the Angel of the LORD, and Satan standing at his right hand to oppose him.


А Господ рече Сотони: Господ да те укори, Сотоно, Господ да те укори, који изабра Јерусалим. Није ли он главња истргнута из огња?

And the LORD said to Satan, "The LORD rebuke you, Satan! The LORD who has chosen Jerusalem rebuke you! Is this not a brand plucked from the fire?"


А Исус бијаше обучен у хаљине прљаве, и стајаше пред анђелом.

Now Joshua was clothed with filthy garments, and was standing before the Angel.


А он проговори и рече онима који стајаху пред њим: скините с њега те прљаве хаљине. И рече му: види, узех с тебе безакоње твоје, и обукох ти нове хаљине.

Then He answered and spoke to those who stood before Him, saying, "Take away the filthy garments from him." And to him He said, "See, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes."


И рекох му: нека му метну чисту капу на главу. И метнуше му чисту капу на главу, и обукоше му хаљине; а анђео Господњи стајаше.

And I said, "Let them put a clean turban on his head." So they put a clean turban on his head, and they put the clothes on him. And the Angel of the LORD stood by.


И анђео Господњи засвједочи Исусу говорећи:

Then the Angel of the LORD admonished Joshua, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Овако вели Господ над војскама: ако узидеш мојим путовима, и ако уздржиш што сам наредио да се држи, тада ћеш ти судити дому мојему и чуваћеш тријемове моје, и даћу ти да ходиш међу овима што стоје.

"Thus says the LORD of hosts: 'If you will walk in My ways, and if you will keep My command, then you shall also judge My house, and likewise have charge of My courts; I will give you places to walk among these who stand here.


Чуј, Исусе поглавару свештенички, ти и другови твоји што сједе пред тобом, јер су ти људи чудо; ево, ја ћу довести слугу својега, клицу.

'Hear, O Joshua, the high priest, you and your companions who sit before you, for they are a wondrous sign; for behold, I am bringing forth My Servant the BRANCH.


Јер гле, камен који метнух пред Исуса, на том је једном камену седам очију; гле, ја ћу га отесати, говори Господ над војскама, и узећу безакоње те земље у један дан.

For behold, the stone that I have laid before Joshua: upon the stone are seven eyes. Behold, I will engrave its inscription,' says the LORD of hosts, 'And I will remove the iniquity of that land in one day.


У тај дан, говори Господ над војскама, зваћете сваки ближњега својега под винову лозу и под смокву.

In that day,' says the LORD of hosts, 'Everyone will invite his neighbor under his vine and under his fig tree.' "This goes to iframe