Књига пророка Захарије

Послушајте


Захарија, глава 12


Бреме ријечи Господње за Израиља. Говори Господ, који је разапео небеса и основао земљу, и створио човјеку дух који је у њему:

The burden of the word of the LORD against Israel. Thus says the LORD, who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him:


Ево, ја ћу учинити Јерусалим чашом за опијање свијем народима унаоколо, који ће опсјести Јерусалим ратујући на Јуду.

"Behold, I will make Jerusalem a cup of drunkenness to all the surrounding peoples, when they lay siege against Judah and Jerusalem.


И у тај ћу дан учинити Јерусалим тешким каменом свијем народима; који га год хтједбуду дигнути, сатрће се, ако би се и сви народи земаљски сабрали на њ.

"And it shall happen in that day that I will make Jerusalem a very heavy stone for all peoples; all who would heave it away will surely be cut in pieces, though all nations of the earth are gathered against it.


У тај ћу дан, говори Господ, учинити да сви коњи буду плашљиви и сви коњаници безумни; и отвори ћу очи своје на дом Јудин, и ослијепићу све коње народима.

"In that day," says the LORD, "I will strike every horse with confusion, and its rider with madness; I will open My eyes on the house of Judah, and will strike every horse of the peoples with blindness.


Те ће говорити главари Јудини у срцу свом: јаки су ми становници Јерусалимски Господом над војскама, Богом својим.

"And the governors of Judah shall say in their heart, 'The inhabitants of Jerusalem are my strength in the LORD of hosts, their God.'

Tweet thisPost on Facebook

У онај ћу дан учинити да главари Јудини буду као огњиште у дрвима и као луч запаљен у сноповима, те ће прождријети и надесно и налијево све народе унаоколо, а Јерусалим ће још остати на свом мјесту, у Јерусалиму.

"In that day I will make the governors of Judah like a firepan in the woodpile, and like a fiery torch in the sheaves; they shall devour all the surrounding peoples on the right hand and on the left, but Jerusalem shall be inhabited again in her own place--Jerusalem.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ ће сачувати шаторе Јудине најприје, да се не диже над Јудом слава дома Давидова и слава становника Јерусалимских.

"The LORD will save the tents of Judah first, so that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem shall not become greater than that of Judah.


У онај ће дан Господ заклањати становнике Јерусалимске, и најслабији међу њима биће у тај дан као Давид, и дом ће Давидов бити као Бог, као анђео Господњи пред њима.

"In that day the LORD will defend the inhabitants of Jerusalem; the one who is feeble among them in that day shall be like David, and the house of David shall be like God, like the Angel of the LORD before them.


И у тај дан тражићу да истријебим све народе који дођу на Јерусалим;

"It shall be in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.

Tweet thisPost on Facebook

И излићу на дом Давидов и на становнике Јерусалимске дух милости и молитава, и погледаће на мене којега прободоше; и плакаће за њим као за јединцем, и тужиће за њим као за првенцем.

"And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the Spirit of grace and supplication; then they will look on Me whom they have pierced; they will mourn for Him as one mourns for his only son, and grieve for Him as one grieves for a firstborn.


У оно ће вријеме бити тужњава велика у Јерусалиму као тужњава у Ададримону у пољу Мегидонском.

"In that day there shall be a great mourning in Jerusalem, like the mourning at Hadad Rimmon in the plain of Megiddo.


И тужиће земља, свака породица напосе; породица дома Давидова напосе, и жене њихове напосе; породица дома Натанова напосе, и жене њихове напосе;

"And the land shall mourn, every family by itself: the family of the house of David by itself, and their wives by themselves; the family of the house of Nathan by itself, and their wives by themselves;


Породица дома Левијева напосе, и жене њихове напосе; породица Семејева напосе, и жене њихове напосе;

"the family of the house of Levi by itself, and their wives by themselves; the family of Shimei by itself, and their wives by themselves;

Tweet thisPost on Facebook

Све остале породице, свака напосе, и жене њихове напосе.

"all the families that remain, every family by itself, and their wives by themselves.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe