Књига пророка Захарије

Послушајте


Глава 1


Осмога мјесеца друге године Даријеве, дође ријеч Господња пророку Захарији сину Варахије сина Идова говорећи:

In the eighth month of the second year of Darius, the word of the LORD came to Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet, saying,


Господ се врло разгњеви на оце ваше.

"The LORD has been very angry with your fathers.

Tweet thisPost on Facebook

Зато им реци: овако вели Господ над војскама: вратите се к мени, говори Господ над војскама, и ја ћу се вратити к вама, вели Господ над војскама.

"Therefore say to them, 'Thus says the LORD of hosts: "Return to Me," says the LORD of hosts, "and I will return to you," says the LORD of hosts.


Не будите као оци ваши, којима викаху пређашњи пророци говорећи: овако вели Господ над војскама: вратите се са злијех путова својих и од злијех дјела својих; али не послушаше нити пазише на ме, говори Господ.

"Do not be like your fathers, to whom the former prophets preached, saying, 'Thus says the LORD of hosts: "Turn now from your evil ways and your evil deeds." 'But they did not hear nor heed Me," says the LORD.


Оци ваши гдје су? и ти пророци живе ли довијека?

"Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever?

Tweet thisPost on Facebook

Али ријечи моје и уредбе моје које заповиједах слугама својим пророцима не стигоше ли оце ваше? те се они обратише и рекоше: како Господ над војскама бјеше намислио учинити нам према путовима нашим и по дјелима нашим, тако нам учини.

Yet surely My words and My statutes, which I commanded My servants the prophets, did they not overtake your fathers?" "So they returned and said: 'Just as the LORD of hosts determined to do to us, according to our ways and according to our deeds, so He has dealt with us.' " ' "


Двадесет четвртога дана једанаестога мјесеца, а то је мјесец Сават, друге године Даријеве, дође ријеч Господња пророку Захарији сину Варахије сина Идова говорећи:

On the twenty-fourth day of the eleventh month, which is the month Shebat, in the second year of Darius, the word of the LORD came to Zechariah the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet:

Tweet thisPost on Facebook

Видјех ноћу, а то човјек јахаше на коњу риђу, и стајаше међу миртама које бијаху у долу, а за њим бијаху коњи риђи, шарени и бијели.

I saw by night, and behold, a man riding on a red horse, and it stood among the myrtle trees in the hollow; and behind him were horses: red, sorrel, and white.


И рекох: шта је ово, господару мој? А анђео који говораше са мном рече ми: ја ћу ти показати што је ово.

Then I said, "My lord, what are these?" So the angel who talked with me said to me, "I will show you what they are."


Тада човјек који стајаше међу миртама проговори и рече: ово су које посла Господ да облазе земљу.

And the man who stood among the myrtle trees answered and said, "These are the ones whom the LORD has sent to walk to and fro throughout the earth."


И они проговорише анђелу Господњему који стајаше међу миртама, и рекоше: ми обидосмо земљу, и гле, сва земља почива и мирна је.

So they answered the Angel of the LORD, who stood among the myrtle trees, and said, "We have walked to and fro throughout the earth, and behold, all the earth is resting quietly."


Тада анђео Господњи одговори и рече: Господе над војскама, кад ћеш се већ смиловати Јерусалиму и градовима Јудинијем, на које се гњевиш већ седамдесет година?

Then the Angel of the LORD answered and said, "O LORD of hosts, how long will You not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which You were angry these seventy years?"


А Господ одговори анђелу који говораше са мном, добријем ријечима, милијем ријечима.

And the LORD answered the angel who talked to me, with good and comforting words.


И рече ми анђео који говораше са мном: вичи и реци: овако вели Господ над војскама: ревнујем за Јерусалим и за Сион веома.

So the angel who spoke with me said to me, "Proclaim, saying, 'Thus says the LORD of hosts: "I am zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal.


И гњевим се силно на народе безбрижне, јер се мало разгњевих а они помогоше на зло.

I am exceedingly angry with the nations at ease; for I was a little angry, and they helped--but with evil intent."


Зато овако вели Господ: обратих се к Јерусалиму милошћу, дом ће се мој опет сазидати у њему, говори Господ над војскама, и уже ће се затегнуту преко Јерусалима.

'Therefore thus says the LORD: "I am returning to Jerusalem with mercy; my house shall be built in it," says the LORD of hosts, "and a surveyor's line shall be stretched out over Jerusalem." '


Још вичи и реци: овако вели Господ над војскама: опет ће градови моји обиловати добром, и Господ ће опет утјешити Сион и опет ће изабрати Јерусалим.

"Again proclaim, saying, 'Thus says the LORD of hosts: "My cities shall again spread out through prosperity; the LORD will again comfort Zion, and will again choose Jerusalem." ' "


Тада подигох очи своје и видјех, и гле, четири рога.

Then I raised my eyes and looked, and there were four horns.


И рекох анђелу који говораше са мном: што је то? А он ми рече: то су рогови који разметнуше Јуду, Израиља и Јерусалим.

And I said to the angel who talked with me, "What are these?" So he answered me, "These are the horns that have scattered Judah, Israel, and Jerusalem."


Потом показа ми Господ четири ковача.

Then the LORD showed me four craftsmen.

Tweet thisPost on Facebook

И рекох: шта су ти дошли да раде? А он одговори и рече: оно су рогови који разметнуше Јуду да нико не подиже главе; а ови дођоше да их уплаше, да одбију рогове народима, који подигоше рог на земљу Јудину да је разметну.

And I said, "What are these coming to do?" So he said, "These are the horns that scattered Judah, so that no one could lift up his head; but the craftsmen are coming to terrify them, to cast out the horns of the nations that lifted up their horn against the land of Judah to scatter it."This goes to iframe