Књига пророка Михеја

Послушајте


Михеј, глава 7


Тешко мени! јер сам као кад се обере љетина, као кад се пабирчи послије брања виноградскога; нема грозда за јело, ранога воћа жели душа моја.

Woe is me! For I am like those who gather summer fruits, like those who glean vintage grapes; there is no cluster to eat of the first-ripe fruit which my soul desires.


Неста побожнога са земље и нема правога међу људима, сви вребају крв, сваки лови брата својега мрежом.

The faithful man has perished from the earth, and there is no one upright among men. They all lie in wait for blood; every man hunts his brother with a net.


Да чине зло објема рукама што више могу, иште кнез; и судија суди за плату, и ко је велик говори опачину душе своје, и сплећу је.

That they may successfully do evil with both hands--the prince asks for gifts, the judge seeks a bribe, and the great man utters his evil desire; so they scheme together.


Најбољи је између њих као трн, најправији је гори од трњака; дан стражара твојих, похођење твоје, дође, сада ће се смести.

The best of them is like a brier; the most upright is sharper than a thorn hedge; the day of your watchman and your punishment comes; now shall be their perplexity.

Tweet thisPost on Facebook

Не вјерујте пријатељу, не ослањајте се на вођа; од оне која ти на крилу лежи, чувај врата уста својих.

Do not trust in a friend; do not put your confidence in a companion; Guard the doors of your mouth from her who lies in your bosom.


Јер син грди оца, кћи устаје на матер своју, снаха на свекрву своју, непријатељи су човјеку домашњи његови.

For son dishonors father, daughter rises against her mother, daughter-in-law against her mother-in-law; a man's enemies are the men of his own house.


Али ја ћу Господа погледати, чекаћу Бога спасења својега; услишиће ме Бог мој.

Therefore I will look to the LORD; I will wait for the God of my salvation; my God will hear me.

Tweet thisPost on Facebook

Немој ми се радовати, непријатељице моја; ако падох, устаћу; ако сједим у мраку, Господ ће ми бити видјело.

Do not rejoice over me, my enemy; when I fall, I will arise; when I sit in darkness, the LORD will be a light to me.


Подносићу гњев Господњи, јер му згријеших, док не расправи парбу моју и да ми правицу; извешће ме на видјело, видјећу правду његову.

I will bear the indignation of the LORD, because I have sinned against Him, until He pleads my case and executes justice for me; He will bring me forth to the light, and I will see His righteousness.


Непријатељица ће моја видјети, и срам ће је покрити, која ми говори: гдје је Господ Бог твој? очи ће је моје видјети; сада ће се она погазити као блато на улицама.

Then she who is my enemy will see, and shame will cover her who said to me, "Where is the LORD your God?" My eyes will see her; now she will be trampled down like mire in the streets.


У које се вријеме сазидају зидови твоји, у то ће вријеме отићи заповијест надалеко;

In the day when your walls are to be built, in that day the decree shall go far and wide.

Tweet thisPost on Facebook

У то ће вријеме долазити к теби од Асирске до тврдијех градова, и од тврдијех градова до ријеке, и од мора до мора, и од горе до горе.

In that day they shall come to you from Assyria and the fortified cities, from the fortress to the River, from sea to sea, and mountain to mountain.

Tweet thisPost on Facebook

А земља ће бити пуста са становника својих, за плод дјела њиховијех.

Yet the land shall be desolate because of those who dwell in it, and for the fruit of their deeds.

Tweet thisPost on Facebook

Паси народ свој с палицом својом, стадо нашљедства својега, које живи осамљено у шуми, усред Кармила; нека пасу по Васану и по Галаду, као у старо вријеме.

Shepherd Your people with Your staff, the flock of Your heritage, who dwell solitarily in a woodland, in the midst of Carmel; let them feed in Bashan and Gilead, as in days of old.


Као у вријеме кад си изашао из земље Мисирске показаћу му чудеса.

"As in the days when you came out of the land of Egypt, I will show them marvelous things."

Tweet thisPost on Facebook

Народи ће видјети, и постидјеће се од све силе своје; метнуће руку на уста, уши ће им заглухнути.

The nations shall see and be ashamed of all their might; they shall put their hand over their mouth; their ears shall be deaf.


Лизаће прах као змија; као бубине земаљске дркћући ижљешће из рупа својих; притрчаће уплашени ка Господу Богу нашему, и тебе ће се бојати.

They shall lick the dust like a serpent; they shall crawl from their holes like snakes of the earth. They shall be afraid of the LORD our God, and shall fear because of You.


Ко је Бог као ти? који прашта безакоње и пролази пријеступе остатку од нашљедства својега, не држи довијека гњева својега, јер му је мила милост.

Who is a God like You, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of His heritage? He does not retain His anger forever, because He delights in mercy.


Опет ће се смиловати на нас; погазиће наша безакоња; бацићеш у дубине морске све гријехе њихове.

He will again have compassion on us, and will subdue our iniquities. You will cast all our sins into the depths of the sea.


Показаћеш истину Јакову, милост Авраму, како си се заклео оцима нашим у старо вријеме.

You will give truth to Jacob and mercy to Abraham, which You have sworn to our fathers from days of old.This goes to iframe