Књига пророка Михеја

Послушајте


Михеј, глава 5


Сабери се сада у чете, четнице, опсједи нас, нека бију прутом по образу судију Израиљева.

Now gather yourself in troops, O daughter of troops; He has laid siege against us; they will strike the judge of Israel with a rod on the cheek.


Витлејем данас

А ти, Витлејеме Ефрато, ако и јеси најмањи међу тисућама Јудинијем, из тебе ће ми изаћи који ће бити господар у Израиљу, којему су изласци од почетка, од вјечнијех времена.

Витлејем данас

"But you, Bethlehem Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me the One to be ruler in Israel, Whose goings forth have been from of old, from everlasting."


Зато ће их оставити докле не роди она која ће родити; тада ће се остатак браће његове вратити са синовима Израиљевијем.

Therefore He shall give them up, until the time that she who is in labor has given birth; then the remnant of His brethren shall return to the children of Israel.


И стајаће и пашће их силом Господњом, величанством имена Господа Бога својега; и они ће наставати, јер ће он тада бити велик до крајева земаљских.

And He shall stand and feed His flock in the strength of the LORD, in the majesty of the name of the LORD His God; and they shall abide, for now He shall be great to the ends of the earth;


И он ће бити мир; кад дође Асирац у нашу земљу, и кад ступи у дворе наше, тада ћемо подигнути на њ седам пастира и осам кнезова из народа.

And this One shall be peace. when the Assyrian comes into our land, and when he treads in our palaces, then we will raise against him seven shepherds and eight princely men.


И они ће опасти земљу Асирску мачем и земљу Невродову на вратима његовијем; и он ће нас избавити од Асирца кад дође у нашу земљу и кад ступи на међу нашу.

They shall waste with the sword the land of Assyria, and the land of Nimrod at its entrances; thus He shall deliver us from the Assyrian, when he comes into our land and when he treads within our borders.


И остатак ће Јаковљев бити усред многих народа као роса од Господа и као ситан дажд по трави, која не чека човјека нити се узда у синове човјечије.

Then the remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples, like dew from the LORD, like showers on the grass, that tarry for no man nor wait for the sons of men.


И остатак ће Јаковљев бити међу народима, усред многих народа, као лав међу звијерима шумским, као лавић међу стадима оваца, који кад иде тлачи и растрже и нема никога да избави.

And the remnant of Jacob shall be among the Gentiles, in the midst of many peoples, like a lion among the beasts of the forest, like a young lion among flocks of sheep, who, if he passes through, both treads down and tears in pieces, and none can deliver.


Рука ће ти се узвисити над противницима твојим, и сви ће се непријатељи твоји истријебити.

Your hand shall be lifted against your adversaries, and all your enemies shall be cut off.

Tweet thisPost on Facebook

И у оно ћу вријеме, говори Господ, истријебити коње исред тебе и потрћу кола твоја.

"And it shall be in that day," says the LORD, "That I will cut off your horses from your midst and destroy your chariots.


И затрћу градове у твојој земљи, и развалићу сва тврда мјеста твоја;

I will cut off the cities of your land and throw down all your strongholds.

Tweet thisPost on Facebook

И истријебићу врачање из руку твојих, и нећеш имати гатара;

I will cut off sorceries from your hand, and you shall have no soothsayers.

Tweet thisPost on Facebook

И истријебићу ликове твоје резане и ступове твоје исред тебе, и нећеш се више клањати дјелу руку својих;

Your carved images I will also cut off, and your sacred pillars from your midst; you shall no more worship the work of your hands;


И искоријенићу гајеве твоје исред тебе, и раскопаћу градове твоје,

I will pluck your wooden images from your midst; thus I will destroy your cities.

Tweet thisPost on Facebook

И извршићу освету с гњевом и љутином на народима који не слушаше.

And I will execute vengeance in anger and fury on the nations that have not heard."

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe