Књига пророка Михеја

Послушајте


Михеј, глава 4


Али ће у пошљедња времена бити утврђена гора дома Господњега наврх гора и узвишена изнад хумова, и народи ће се стјецати к њој.

Now it shall come to pass in the latter days That the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and peoples shall flow to it.


И ићи ће многи народи говорећи: ходите, да идемо на гору Господњу и у дом Бога Јаковљева, и учиће нас својим путовима, и ходићемо његовијем стазама; јер ће из Сиона изаћи закон и ријеч Господња из Јерусалима.

Many nations shall come and say, "Come, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; He will teach us His ways, and we shall walk in His paths." For out of Zion the law shall go forth, and the word of the LORD from Jerusalem.


И судиће међу многим народима, и покараће јаке народе надалеко, и они ће расковати мачеве своје на раонике, и копља своја на српове; неће дизати мача народ на народ, нити ће се више учити рату.

He shall judge between many peoples, and rebuke strong nations afar off; they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.


Него ће сједјети сваки под својом виновом лозом и под смоквом, и неће бити никога да их плаши; јер уста Господа над војскама рекоше.

But everyone shall sit under his vine and under his fig tree, and no one shall make them afraid; for the mouth of the LORD of hosts has spoken.


Јер ће сви народи ходити сваки у име бога својега; а ми ћемо ходити у име Господа Бога својега увијек и довијека.

For all people walk each in the name of his god, but we will walk in the name of the LORD our God forever and ever.


У то вријеме, говори Господ, сабраћу хроме, и скупићу одагнане и којима зло учиних.

"In that day," says the LORD, "I will assemble the lame, I will gather the outcast and those whom I have afflicted;


И учинићу од хромијех остатак и од одагнаних силан народ; и Господ ће царовати над њима на гори Сиону отсада и довијека.

I will make the lame a remnant, and the outcast a strong nation; so the LORD will reign over them in Mount Zion From now on, even forever.


И ти, куло стаду, стијено кћери Сионској, теби ће доћи, доћи ће прва власт, царство кћери Јерусалимске.

And you, O tower of the flock, the stronghold of the daughter of Zion, to you shall it come, even the former dominion shall come, the kingdom of the daughter of Jerusalem."

Tweet thisPost on Facebook

Зашто вичеш тако јако? нема ли цара у теби? еда ли изгибоше твоји савјетници, те те обузеше болови као породиљу?

Now why do you cry aloud? Is there no king in your midst? Has your counselor perished? For pangs have seized you like a woman in labor.

Tweet thisPost on Facebook

Мучи се и вичи, кћери Сионска, као породиља, јер ћеш изаћи из града и становаћеш у пољу, и отићи ћеш у Вавилон; ондје ћеш се ослободити, ондје ће те искупити Господ из руку непријатеља твојих.

Be in pain, and labor to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in birth pangs. For now you shall go forth from the city, you shall dwell in the field, and you shall go even to Babylon. There you shall be delivered; there the LORD will redeem you from the hand of your enemies.


А сада се сабраше на те многи народи говорећи: да се оскврни, и да се очи наше нагледају Сиона.

Now also many nations have gathered against you, who say, "Let her be defiled, and let our eye look upon Zion."


Али не знају мисли Господњих, нити разумију намјере његове, јер их је скупио као снопље на гумно.

But they do not know the thoughts of the LORD, nor do they understand His counsel; for He will gather them like sheaves to the threshing floor.


Устани и врси, кћери Сионска, јер ћу ти начинити рог гвозден, и копита ћу ти начинити мједена, те ћеш сатрти многе народе, и посветићу Господу благо њихово и имање њихово Господу све земље.

"Arise and thresh, O daughter of Zion; for I will make your horn iron, and I will make your hooves bronze; you shall beat in pieces many peoples; I will consecrate their gain to the LORD, and their substance to the Lord of the whole earth."This goes to iframe