Књига пророка Михеја

Послушајте


Глава 1


Пророк Михеј

Ријеч Господња која дође Михеју Моресећанину за времена Јоатама, Ахаза и Језекије, царева Јудинијех, што видје за Самарију и за Јерусалим.

Пророк Михеј

The word of the LORD that came to Micah of Moresheth in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.


Чујте, сви народи, слушај, земљо и што је на њој, и Господ Бог да вам је свједок, Господ из свете цркве своје.

Hear, all you peoples! listen, O earth, and all that is in it! Let the Lord God be a witness against you, the Lord from His holy temple.


Јер, гле, Господ излази из мјеста својега, и сићи ће, и ходиће по висинама земаљским.

For behold, the LORD is coming out of His place; He will come down and tread on the high places of the earth.


И горе ће се растопити пред њим, и долине ће се расјести, као восак од огња и као вода што тече низ стрмен.

The mountains will melt under him, and the valleys will split like wax before the fire, like waters poured down a steep place.


Све је то за злочинство Јаковљево и за гријехе дома Израиљева. Које је злочинство Јаковљево? није ли Самарија? које су висине Јудине? није ли Јерусалим?

All this is for the transgression of Jacob and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what are the high places of Judah? Are they not Jerusalem?


Зато ћу учинити од Самарије гомилу у пољу да се саде виногради, и побацаћу камење њезино у долину и открићу јој темеље.

"Therefore I will make Samaria a heap of ruins in the field, places for planting a vineyard; I will pour down her stones into the valley, and I will uncover her foundations.


И сви резани ликови њезини разбиће се, и сви ће се дарови њезини сажећи огњем, и све ћу идоле њезине потрти, јер од плате курварске накупи, и опет ће бити плата курварска.

All her carved images shall be beaten to pieces, and all her pay as a harlot shall be burned with the fire; all her idols I will lay desolate, for she gathered it from the pay of a harlot, and they shall return to the pay of a harlot."


Зато ћу плакати и ридати; ходићу свучен и го; плакаћу као змајеви и тужићу као сове.

Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked; I will make a wailing like the jackals And a mourning like the ostriches,


Јер јој се ране не могу исцијелити, дођоше до Јуде, допријеше до врата мојега народа, до Јерусалима.

For her wounds are incurable. for it has come to Judah; it has come to the gate of My people, even to Jerusalem.


Не јављајте у Гату, не плачите; у Вит-Афри ваљај се по праху.

Tell it not in Gath, weep not at all in Beth Aphrah, roll yourself in the dust.

Tweet thisPost on Facebook

Изиди, становнице Сафирска, с голом срамотом; становница Сананска неће изаћи; жалост Вет-езилска неће вам дати станка.

Pass by in naked shame, you inhabitant of Shaphir; the inhabitant of Zaanan does not go out. Beth Ezel mourns; Its place to stand is taken away from you.

Tweet thisPost on Facebook

Јер становница Маротска тужи за својим добром. Јер сиђе зло од Господа до врата Јерусалимских.

For the inhabitant of Maroth pined for good, but disaster came down from the LORD to the gate of Jerusalem.

Tweet thisPost on Facebook

Упрегни брзе коње у кола, становнице Лахиска, која си почетак гријеху кћери Сионској, јер се у теби нађоше злочинства Израиљева.

O inhabitant of Lachish, harness the chariot to the swift steeds (She was the beginning of sin to the daughter of Zion), for the transgressions of Israel were found in you.

Tweet thisPost on Facebook

Зато пошљи даре Моресету Гатском; домови Ахсивски превариће цареве Израиљеве.

Therefore you shall give presents to Moresheth Gath; the houses of Achzib shall be a lie to the kings of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

Још ћу ти довести нашљедника, становнице Мариска; доћи ће до Одолама, славе Израиљеве.

I will yet bring an heir to you, O inhabitant of Mareshah; the glory of Israel shall come to Adullam.

Tweet thisPost on Facebook

Начини се ћелава и остризи се за милом дјецом својом; рашири ћелу своју као орао, јер се воде од тебе у ропство.

Make yourself bald and cut off your hair, because of your precious children; enlarge your baldness like an eagle, for they shall go from you into captivity.This goes to iframe