Књига пророка Амоса

Послушајте


Амос, глава 8


Ово ми показа Господ: гле, котарица љетнога воћа.

Thus the Lord God showed me: Behold, a basket of summer fruit.


И рече: што видиш, Амосе? А ја рекох: котарицу љетнога воћа. А Господ ми рече: дође крај народу мојему Израиљу, нећу га више пролазити.

And He said, "Amos, what do you see?" So I said, "A basket of summer fruit." Then the LORD said to me: "The end has come upon my people Israel; I will not pass by them anymore.


И пјесме ће црквене бити ридање у онај дан, говори Господ; биће мноштво мртвијех тјелеса, која ће се свуда побацати мучећи.

And the songs of the temple shall be wailing in that day," says the Lord God--"Many dead bodies everywhere, They shall throw them out in silence."


Чујте ово, који прождирете убоге и сатирете сиромахе у земљи,

Hear this, you who swallow up the needy, and make the poor of the land fail,


Говорећи: кад ће проћи младина да продајемо жито? и субота да отворимо пшеницу? умаљујући ефу и повећавајући сикал и варајући лажнијем мјерилима;

Saying: "When will the New Moon be past, that we may sell grain? And the Sabbath, that we may trade our wheat? Making the ephah small and the shekel large, falsifying the balances by deceit,


Да купујемо сиромахе за новце и убогога за једне опанке, и да продајемо очинке од пшенице.

that we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of sandals--even sell the bad wheat?"

Tweet thisPost on Facebook

Закле се Господ славом Јаковљевом: нећу нигда заборавити ниједнога дјела њихова.

The LORD has sworn by the pride of Jacob: "Surely I will never forget any of their works.


Неће ли се земља потрести од тога, и протужити сваки који живи на њој? и неће ли се сва разлити као ријека? и неће ли се однијети и потопити као од ријеке Мисирске?

Shall the land not tremble for this, and everyone mourn who dwells in it? all of it shall swell like the River, heave and subside like the River of Egypt.


И у онај дан, говори Господ Господ, учинићу да сунце зађе у подне, и помрачићу земљу за бијела дана.

"And it shall come to pass in that day," says the Lord God, "That I will make the sun go down at noon, and I will darken the earth in broad daylight;


И претворићу празнике ваше у жалост и све пјесме ваше у плач, и метнућу костријет око свијех бедара, и учинићу да свака глава оћелави и да буде жалост као за јединцем, и крај ће јој бити као горак дан.

I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; I will bring sackcloth on every waist, and baldness on every head; I will make it like mourning for an only son, and its end like a bitter day.


Гле, иду дани, говори Господ Господ, кад ћу пустити глад на земљу, не глад хљеба ни жеђ воде, него слушања ријечи Господњих.

"Behold, the days are coming," says the Lord God, "That I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD.


И потуцаће се од мора до мора, и од сјевера до истока трчаће тражећи ријеч Господњу, и неће је наћи.

They shall wander from sea to sea, and from north to east; they shall run to and fro, seeking the word of the LORD, but shall not find it.


У то ће вријеме обамирати лијепе дјевојке и младићи од жеђи,

"In that day the fair virgins and strong young men shall faint from thirst.


Који се куну кривицом Самаријском и говоре: тако да је жив Бог твој, Дане, и тако да је жив пут у Вирсавеју. И пашће, и неће више устати.

Those who swear by the sin of Samaria, who say, 'As your god lives, O Dan!' and, 'As the way of Beersheba lives!' They shall fall and never rise again."This goes to iframe