Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 4


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Now the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци: ако ко згријеши нехотице и учини штогод што је Господ забранио да се не чини,

"Speak to the children of Israel, saying: 'If a person sins unintentionally against any of the commandments of the LORD in anything which ought not to be done, and does any of them,


Ако свештеник помазани згријеши, те буде на гријех народу, нека за гријех свој који је учинио принесе теле здраво Господу на жртву за гријех.

'if the anointed priest sins, bringing guilt on the people, then let him offer to the LORD for his sin which he has sinned a young bull without blemish as a sin offering.


И доведавши теле на врата шатору од свједочанства пред Господа, нека метне руку своју телету на главу, и закоље теле пред Господом.

'He shall bring the bull to the door of the tabernacle of meeting before the LORD, lay his hand on the bull's head, and kill the bull before the LORD.


И нека узме свештеник помазани крви од телета, и унесе је у шатор од састанка.

'Then the anointed priest shall take some of the bull's blood and bring it to the tabernacle of meeting.


И нека замочи свештеник прст свој у крв, и крвљу седам пута покропи пред Господом пред завјесом од светиње.

'The priest shall dip his finger in the blood and sprinkle some of the blood seven times before the LORD, in front of the veil of the sanctuary.


И нека помаже свештеник том крвљу рогове олтару, на ком се кади мирисима пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв од телета сву нека излије на подножје олтару, на ком се пале жртве на вратима шатора од састанка.

'And the priest shall put some of the blood on the horns of the altar of sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of meeting; and he shall pour the remaining blood of the bull at the base of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of meeting.


И нека извади све сало из телета за гријех, сало што покрива цријева и све сало што је на цријевима;

'He shall take from it all the fat of the bull as the sin offering. The fat that covers the entrails and all the fat which is on the entrails,

Tweet thisPost on Facebook

И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри с бубрезима нека извади,

'the two kidneys and the fat that is on them by the flanks, and the fatty lobe attached to the liver above the kidneys, he shall remove,

Tweet thisPost on Facebook

Онако како се вади из говечета за жртву захвалну; и нека запали свештеник на олтару, на ком се жртва пали.

'as it was taken from the bull of the sacrifice of the peace offering; and the priest shall burn them on the altar of the burnt offering.

Tweet thisPost on Facebook

А кожу од телета и све месо с главом и с ногама и цријева и балегу,

'But the bull's hide and all its flesh, with its head and legs, its entrails and offal--


И цијело теле нека изнесе напоље из окола на чисто мјесто, гдје се просипа пепео, и нека га спали огњем на дрвима; на мјесту гдје се просипа пепео нека се спали.

'the whole bull he shall carry outside the camp to a clean place, where the ashes are poured out, and burn it on wood with fire; where the ashes are poured out it shall be burned.


Ако ли би сав збор синова Израиљевих згријешио нехотице и не би збор знао за то, и учинили би штогод што је Господ забранио да се не чини, те би скривили,

'Now if the whole congregation of Israel sins unintentionally, and the thing is hidden from the eyes of the assembly, and they have done something against any of the commandments of the LORD in anything which should not be done, and are guilty;


Кад се дозна за гријех који су учинили, онда нека збор принесе теле на жртву за гријех, и нека га доведу пред шатор од састанка.

'when the sin which they have sinned becomes known, then the assembly shall offer a young bull for the sin, and bring it before the tabernacle of meeting.


И старјешине од збора нека метну телету на главу руке своје пред Господом, и свештеник нека закоље теле пред Господом.

'And the elders of the congregation shall lay their hands on the head of the bull before the LORD. Then the bull shall be killed before the LORD.


И свештеник помазани нека унесе крви од телета у шатор од састанка,

'The anointed priest shall bring some of the bull's blood to the tabernacle of meeting.


И нека свештеник замочи прст свој у крв, и седам пута покропи пред Господом пред завјесом.

'Then the priest shall dip his finger in the blood and sprinkle it seven times before the LORD, in front of the veil.

Tweet thisPost on Facebook

И том крвљу нека помаже рогове олтару који је пред Господом у шатору од састанка, а осталу крв сву нека излије на подножје олтару на ком се пали жртва, на вратима шатора од састанка.

'And he shall put some of the blood on the horns of the altar which is before the LORD, which is in the tabernacle of meeting; and he shall pour the remaining blood at the base of the altar of burnt offering, which is at the door of the tabernacle of meeting.

Tweet thisPost on Facebook

А све сало извадивши из њега нека запали на олтару.

'He shall take all the fat from it and burn it on the altar.

Tweet thisPost on Facebook

И с тијем телетом нека чини онако како чини с телетом за свој гријех, тако нека учини с њим; тако ће их свештеник очистити од гријеха, и опростиће им се.

'And he shall do with the bull as he did with the bull as a sin offering; thus he shall do with it. So the priest shall make atonement for them, and it shall be forgiven them.


А теле нека изнесе напоље из окола, и спали га као и прво теле; то је жртва за гријех свега збора.

'Then he shall carry the bull outside the camp, and burn it as he burned the first bull. It is a sin offering for the assembly.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли поглавар згријеши, и учини нехотице штогод што је Господ Бог његов забранио да се не чини, те скриви,

'When a ruler has sinned, and done something unintentionally against any of the commandments of the LORD his God in anything which should not be done, and is guilty,


Кад дозна за гријех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре мушко, здраво.

'or if his sin which he has sinned comes to his knowledge, he shall bring as his offering a kid of the goats, a male without blemish.

Tweet thisPost on Facebook

И нека метне руку своју јарету на главу, и свештеник нека га закоље гдје се коље жртва паљеница пред Господом; то је жртва за гријех.

'And he shall lay his hand on the head of the goat, and kill it at the place where they kill the burnt offering before the LORD. It is a sin offering.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узме свештеник крви од жртве за гријех на прст свој, и помаже рогове олтару на ком се жртва пали; а осталу крв нека излије на подножје олтару на ком се жртва пали.

'The priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger, put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour its blood at the base of the altar of burnt offering.

Tweet thisPost on Facebook

А све сало нека запали на олтару као сало од жртве захвалне; и тако ће га очистити свештеник од гријеха његова, и опростиће му се.

'And he shall burn all its fat on the altar, like the fat of the sacrifice of peace offering. So the priest shall make atonement for him concerning his sin, and it shall be forgiven him.


Ако ли ко из простога народа згријеши нехотице, и учини штогод што је Господ забранио да се не чини, те скриви,

'If anyone of the common people sins unintentionally by doing something against any of the commandments of the LORD in anything which ought not to be done, and is guilty,


Кад дозна за гријех свој, који је учинио, тада нека доведе на жртву јаре женско здраво за гријех, који је учинио.

'or if his sin which he has sinned comes to his knowledge, then he shall bring as his offering a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he has sinned.


И нека метне руку своју на главу жртви за гријех, и нека је свештеник закоље на мјесту гдје се коље жртва паљеница.

'And he shall lay his hand on the head of the sin offering, and kill the sin offering in the place of the burnt offering.


И нека узме свештеник крви од ње на прст свој, и помаже рогове олтару на ком се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

'Then the priest shall take some of its blood with his finger, put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour its remaining blood at the base of the altar.

Tweet thisPost on Facebook

И све сало из ње нека извади као што се вади сало из жртве захвалне, и нека га запали свештеник на олтару за угодни мирис Господу; а тако ће га очистити од гријеха свештеник, и опростиће му се.

'He shall remove all its fat, as fat is removed from the sacrifice of peace offering; and the priest shall burn it on the altar for a sweet aroma to the LORD. So the priest shall make atonement for him, and it shall be forgiven him.


Ако ли би довео између оваца на жртву за гријех, нека доведе женско здраво.

'If he brings a lamb as his sin offering, he shall bring a female without blemish.


И нека метне руку своју на главу жртви за гријех, и нека је свештеник закоље на мјесту гдје се коље жртва паљеница.

'Then he shall lay his hand on the head of the sin offering, and slay it as a sin offering at the place where they kill the burnt offering.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узме свештеник крви од жртве за гријех на прст свој, и нека помаже рогове олтару на ком се пали жртва; а осталу крв сву нека излије на подножје олтару.

'The priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger, put it on the horns of the altar of burnt offering, and pour its remaining blood at the base of the altar.

Tweet thisPost on Facebook

И све сало нека извади као што се вади сало из јагњета за жртву захвалну; и нека га свештеник запали на олтару за жртву огњену Господу; и тако ће га очистити свештеник од гријеха његова, који је учинио, и опростиће му се.

'He shall remove all its fat, as the fat of the lamb is removed from the sacrifice of the peace offering. Then the priest shall burn it on the altar, according to the offerings made by fire to the LORD. So the priest shall make atonement for his sin that he has committed, and it shall be forgiven him.This goes to iframe