Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 3


Кад ко приноси жртву захвалну, ако од говеда приноси, мушко или женско нека принесе здраво пред Господом.

'When his offering is a sacrifice of peace offering, if he offers it of the herd, whether male or female, he shall offer it without blemish before the LORD.


И нека метне руку своју на главу жртви својој, и нека је свештеник закоље на вратима шатора од састанка, и крвљу њезином нека синови Аронови свештеници покропе олтар озго унаоколо.

'And he shall lay his hand on the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of meeting; and Aaron's sons, the priests, shall sprinkle the blood all around on the altar.


Потом нека свештеник принесе од жртве захвалне оно што се пали Господу, сало што покрива цријева и све сало што је на њима;

'Then he shall offer from the sacrifice of the peace offering an offering made by fire to the LORD. The fat that covers the entrails and all the fat that is on the entrails,

Tweet thisPost on Facebook

И оба бубрега и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу што је на јетри, нека је извади с бубрезима.

'the two kidneys and the fat that is on them by the flanks, and the fatty lobe attached to the liver above the kidneys, he shall remove;

Tweet thisPost on Facebook

И нека то запале синови Аронови на олтару заједно са жртвом паљеницом, која буде на дрвима на огњу. То је жртва огњена на угодни мирис Господу.

'and Aaron's sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is on the wood that is on the fire, as an offering made by fire, a sweet aroma to the LORD.


Ако ли од ситне стоке приноси на жртву захвалну Господу, мушко или женско нека принесе здраво.

'If his offering as a sacrifice of peace offering to the LORD is of the flock, whether male or female, he shall offer it without blemish.


Ако приноси јагње на жртву, нека га принесе пред Господом;

'If he offers a lamb as his offering, then he shall offer it before the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

И нека метне руку своју на главу жртви својој, и нека је закоље пред шатором од састанка; и нека покропе синови Аронови крвљу њезином олтар озго унаоколо.

'And he shall lay his hand on the head of his offering, and kill it before the tabernacle of meeting; and Aaron's sons shall sprinkle its blood all around on the altar.

Tweet thisPost on Facebook

Потом нека свештеник принесе од жртве захвалне оно што се пали Господу, сало, цио реп до леђа, сало што покрива цријева и све сало што је на цријевима;

'Then he shall offer from the sacrifice of the peace offering, as an offering made by fire to the LORD, its fat and the whole fat tail which he shall remove close to the backbone. And the fat that covers the entrails and all the fat that is on the entrails,

Tweet thisPost on Facebook

И оба бубрега и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри, с бубрезима нека је извади;

'the two kidneys and the fat that is on them by the flanks, and the fatty lobe attached to the liver above the kidneys, he shall remove;

Tweet thisPost on Facebook

И нека запали свештеник на олтару; то је јело од жртве огњене Господу.

'and the priest shall burn them on the altar as food, an offering made by fire to the LORD.


Ако ли приноси козу, нека је принесе пред Господом.

'And if his offering is a goat, then he shall offer it before the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

И нека јој метне руку своју на главу, и нека је закоље пред шатором од састанка, и нека синови Аронови покропе крвљу њезином олтар озго унаоколо.

'He shall lay his hand on its head and kill it before the tabernacle of meeting; and the sons of Aaron shall sprinkle its blood all around on the altar.

Tweet thisPost on Facebook

Потом нека свештеник принесе од ње на жртву што се пали Господу, сало што покрива цријева и све сало што је на цријевима,

'Then he shall offer from it his offering, as an offering made by fire to the LORD. The fat that covers the entrails and all the fat that is on the entrails,

Tweet thisPost on Facebook

И оба бубрега, и сало што је на њима и на слабинама, и мрежицу на јетри, с бубрезима нека је извади;

'the two kidneys and the fat that is on them by the flanks, and the fatty lobe attached to the liver above the kidneys, he shall remove;

Tweet thisPost on Facebook

И нека запали свештеник на олтару; то је јело од жртве огњене за угодни мирис. Све је сало Господње.

'and the priest shall burn them on the altar as food, an offering made by fire for a sweet aroma; all the fat is the Lord's.


Вјечан закон нека вам буде од кољена до кољена у свијем становима вашим: да не једете сала ни крви.

'This shall be a perpetual statute throughout your generations in all your dwellings: you shall eat neither fat nor blood.' "This goes to iframe