Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 27


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Now the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци им: кад ко завјетује душу своју Господу, ти га уцијени:

"Speak to the children of Israel, and say to them: 'When a man consecrates by a vow certain persons to the LORD, according to your valuation,


А овако ћеш цијенити: мушко од двадесет година до шездесет цијенићеш педесет сикала сребра, по сиклу светом.

'if your valuation is of a male from twenty years old up to sixty years old, then your valuation shall be fifty shekels of silver, according to the shekel of the sanctuary.


Ако буде женско, цијенићеш тридесет сикала.

'If it is a female, then your valuation shall be thirty shekels;

Tweet thisPost on Facebook

Ако је од пет до двадесет година, цијенићеш мушко двадесет сикала а женско десет сикала.

'and if from five years old up to twenty years old, then your valuation for a male shall be twenty shekels, and for a female ten shekels;

Tweet thisPost on Facebook

Ако је од једног мјесеца до пет година, цијенићеш мушко пет сикала сребра, а женско ћеш цијенити три сикла сребра.

'and if from a month old up to five years old, then your valuation for a male shall be five shekels of silver, and for a female your valuation shall be three shekels of silver;


Ако ли буде од шездесет година и више, ако је мушко, цијенићеш петнаест сикала, а женско десет сикала.

'and if from sixty years old and above, if it is a male, then your valuation shall be fifteen shekels, and for a female ten shekels.

Tweet thisPost on Facebook

Ако је сиромах да не може платити цијене, онда нека дође к свештенику да га уцијени свештеник, и према ономе што може дати који се завјетовао, нека га свештеник уцијени.

'But if he is too poor to pay your valuation, then he shall present himself before the priest, and the priest shall set a value for him; according to the ability of him who vowed, the priest shall value him.


Ако би завјетовао живинче од онијех што се приносе Господу, што год да Господу, свето је.

'And if it is a beast such as men may bring as an offering to the LORD, all such that any man gives to the LORD shall be holy.

Tweet thisPost on Facebook

Да га не промијени ни даде друго за оно, ни добро за рђаво, ни рђаво за добро; ако ли би како промијенио живинче, онда ће бити свето и оно и друго које је дао за оно.

'He shall not substitute it or exchange it, good for bad or bad for good; and if he at all exchanges beast for beast, then both it and the one exchanged for it shall be holy.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли би завјетовао живинче нечисто од онијех што се не приносе Господу, нека се доведе живинче пред свештеника;

'If it is an unclean beast which they do not offer as a sacrifice to the LORD, then he shall present the beast before the priest;

Tweet thisPost on Facebook

И нека га прецијени свештеник, било добро или рђаво; и како га прецијени свештеник, тако да буде.

'and the priest shall set a value for it, whether it is good or bad; as you, the priest, value it, so it shall be.

Tweet thisPost on Facebook

Ако би га хтио откупити, нека на цијену твоју дометне још пети дио.

'But if he wants at all to redeem it, then he must add one-fifth to your valuation.

Tweet thisPost on Facebook

Кад би ко завјетовао кућу своју, да је света Господу, нека је прецијени свештеник, била добра или рђава; како је прецијени свештеник, тако да буде.

'And when a man sanctifies his house to be holy to the LORD, then the priest shall set a value for it, whether it is good or bad; as the priest values it, so it shall stand.


Ако би онај који завјетује хтио откупити кућу своју, нека на цијену твоју дометне још пети дио, па нека је његова.

'If he who sanctified it wants to redeem his house, then he shall add one-fifth of the money of your valuation to it, and it shall be his.

Tweet thisPost on Facebook

Ако би ко завјетовао Господу дио њиве своје, цијенићеш је према усјеву: гомер јечма гдје се посије, цијенићеш педесет сикала сребра.

'And if a man sanctifies to the LORD some part of a field of his possession, then your valuation shall be according to the seed for it. A homer of barley seed shall be valued at fifty shekels of silver.

Tweet thisPost on Facebook

Ако би од опросне године завјетовао њиву своју, нека остане по твојој цијени.

'If he sanctifies his field from the Year of Jubilee, according to your valuation it shall stand.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли послије опросне године завјетује њиву своју, тада нека му свештеник прорачуна новце према броју година које остају до опросне године, и нека се одбије од твоје цијене.

'But if he sanctifies his field after the Jubilee, then the priest shall reckon to him the money due according to the years that remain till the Year of Jubilee, and it shall be deducted from your valuation.


И ако би хтио откупити њиву своју онај ко је завјетује, нека дометне на цијену твоју још пети дио, и нека буде његова.

'And if he who sanctifies the field ever wishes to redeem it, then he must add one-fifth of the money of your valuation to it, and it shall belong to him.

Tweet thisPost on Facebook

Али ако не откупи њиве, и њива се прода другоме, не може се више откупити;

'But if he does not want to redeem the field, or if he has sold the field to another man, it shall not be redeemed anymore;

Tweet thisPost on Facebook

Него ће она њива, кад се опрости опросне године, бити света Господу, као њива завјетована, свештеникова нека буде.

'but the field, when it is released in the Jubilee, shall be holy to the LORD, as a devoted field; it shall be the possession of the priest.


Ако ли би ко завјетовао Господу њиву купљену, која није достојање његово,

'And if a man sanctifies to the LORD a field which he has bought, which is not the field of his possession,

Tweet thisPost on Facebook

Свештеник нека му прорачуна цијену до године опросне, и нека у онај дан да ту цијену да буде ствар света Господу.

'then the priest shall reckon to him the worth of your valuation, up to the Year of Jubilee, and he shall give your valuation on that day as a holy offering to the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

А године опросне да се врати њива ономе од кога је купљена, чије је достојање она њива.

'In the Year of Jubilee the field shall return to him from whom it was bought, to the one who owned the land as a possession.


А свака цијена твоја нека буде на сикле свете, а у сиклу има двадесет новаца.

'And all your valuations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs to the shekel.


Али првина од стоке, које су Господње, нико да не завјетује, било говече или ситна стока, јер је Господње.

'But the firstling of the beasts, which should be the Lord's firstling, no man shall sanctify; whether it is an ox or sheep, it is the Lord's.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли би било од животиња нечистијех, онда нека откупи по твојој цијени дометнув пети дио озго; ако ли се откупи, нека се прода по твојој цијени.

'And if it is an unclean beast, then he shall redeem it according to your valuation, and shall add one- fifth to it; or if it is not redeemed, then it shall be sold according to your valuation.

Tweet thisPost on Facebook

Али ни једна ствар завјетована, што ко завјетује Господу од чега му драго што има, од људи или од стоке или од њиве своје, да се не продаје ни откупљује; свака ствар завјетована светиња је над светињама Господу.

'Nevertheless no devoted offering that a man may devote to the LORD of all that he has, both man and beast, or the field of his possession, shall be sold or redeemed; every devoted offering is most holy to the LORD.


Живинче завјетовано, које човјек завјетује, да се не откупљује, него да се убије.

'No person under the ban, who may become doomed to destruction among men, shall be redeemed, but shall surely be put to death.

Tweet thisPost on Facebook

И сваки десетак земаљски од усјева земаљскога и од воћа, Господњи је, светиња је Господу.

'And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the LORD.


Али ко би хтио откупити што десетка својега, нека на цијену дометне још пети дио.

'If a man wants at all to redeem any of his tithes, he shall add one-fifth to it.

Tweet thisPost on Facebook

И десетак од говеда и од ситне стоке, које дође под штап пастирски десето, да је свето Господу.

'And concerning the tithe of the herd or the flock, of whatever passes under the rod, the tenth one shall be holy to the LORD.


Да се не бира добро ни рђаво, ни да се мијења; ако ли би се какогод промијенило, онда нека буде и оно и друго промијењено света ствар, и да се не откупи.

'He shall not inquire whether it is good or bad, nor shall he exchange it; and if he exchanges it at all, then both it and the one exchanged for it shall be holy; it shall not be redeemed.' "


Ово су заповјести које заповједи Господ Мојсију за синове Израиљеве на гори Синајској.

These are the commandments which the LORD commanded Moses for the children of Israel on Mount Sinai.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe