Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 25


Гора Синај

Још рече Господ Мојсију на гори Синајској говорећи:

Гора Синај

And the LORD spoke to Moses on Mount Sinai, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци им: кад дођете у земљу коју вам ја дајем, нека празнује земља суботу Господњу.

"Speak to the children of Israel, and say to them: 'When you come into the land which I give you, then the land shall keep a sabbath to the LORD.


Шест година засијевај њиву своју, и шест година режи виноград свој и сабирај род.

'Six years you shall sow your field, and six years you shall prune your vineyard, and gather in its fruit;

Tweet thisPost on Facebook

А седма година нека буде субота за одмор земљи, субота Господња; немој сијати у пољу својем ни резати винограда својега.

'but in the seventh year there shall be a sabbath of solemn rest for the land, a sabbath to the LORD. You shall neither sow your field nor prune your vineyard.

Tweet thisPost on Facebook

Што само од себе роди иза жетве твоје немој жети, и грожђа у винограду својем нерезаном немој брати; нека буде година одмора земљи.

'What grows of its own accord of your harvest you shall not reap, nor gather the grapes of your untended vine, for it is a year of rest for the land.


Али што роди земља за почивања својега, оно нека вам буде храна, теби и слузи твојему и слушкињи твојој и најамнику твојему и укућанину твојему који је код тебе.

'And the sabbath produce of the land shall be food for you: for you and your servant, for your maidservant and your hired servant, for the stranger who sojourns with you,

Tweet thisPost on Facebook

И стоци твојој и свијем животињама што су у твојој земљи, сав род њезин нека буде храна.

'for your livestock and the animals that are in your land--all its produce shall be for food.

Tweet thisPost on Facebook

И наброј седам седмина година, седам пута по седам година, тако да ти седам седмина година буде четрдесет и девет година.

'And you shall count seven sabbaths of years for yourself, seven times seven years; and the time of the seven sabbaths of years shall be to you forty-nine years.

Tweet thisPost on Facebook

Тада заповједи нека затруби труба десети дан седмога мјесеца, на дан очишћења нека труби труба по свој земљи вашој.

'Then you shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the tenth day of the seventh month; on the Day of Atonement you shall make the trumpet to sound throughout all your land.


И посветите годину педесету, и прогласите слободу у земљи свима који живе у њој; то нека вам је опросна година, и тада се вратите сваки на своју баштину, и сваки у род свој вратите се.

'And you shall consecrate the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a Jubilee for you; and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family.


Опросна година да вам је та педесета година; немојте сијати, нити жањите што само роди те године, нити берите грожђа у виноградима нерезаним.

'That fiftieth year shall be a Jubilee to you; in it you shall neither sow nor reap what grows of its own accord, nor gather the grapes of your untended vine.


Јер је опросна година; нека вам је света; са свакога поља једите род његов.

'For it is the Jubilee; it shall be holy to you; you shall eat its produce from the field.

Tweet thisPost on Facebook

Те године опросне вратите се сваки на своју баштину.

'In this Year of Jubilee, each of you shall return to his possession.


И ако продаш што ближњему својему или купиш што од ближњега својега, не варајте један другога.

'And if you sell anything to your neighbor or buy from your neighbor's hand, you shall not oppress one another.


Према броју година по опросној години купуј од ближњега својега, и према броју година у које ћеш брати род нека ти продаје.

'According to the number of years after the Jubilee you shall buy from your neighbor, and according to the number of years of crops he shall sell to you.

Tweet thisPost on Facebook

Што више буде година то ће цијена бити већа ономе што купујеш, а што мање буде година то ће мања бити цијена, јер ти се продаје број љетина.

'According to the multitude of years you shall increase its price, and according to the fewer number of years you shall diminish its price; for he sells to you according to the number of the years of the crops.


Зато не варајте један другога, него се бојте Бога својега; јер сам ја Господ Бог ваш.

'Therefore you shall not oppress one another, but you shall fear your God; for I am the LORD your God.


Држите уредбе моје и чувајте законе моје и вршите их, па ћете живјети у земљи без страха.

'So you shall observe My statutes and keep My judgments, and perform them; and you will dwell in the land in safety.


И земља ће рађати род свој, и јешћете га, и бићете сити, и живјећете у њој без страха.

'Then the land will yield its fruit, and you will eat your fill, and dwell there in safety.

Tweet thisPost on Facebook

И ако бисте рекли: шта ћемо јести седме године, ето нећемо сијати нити ћемо брати љетине?

'And if you say, "What shall we eat in the seventh year, since we shall not sow nor gather in our produce?"


Пустићу благослов свој на вас шесте године, те ће родити за три године.

'Then I will command My blessing on you in the sixth year, and it will bring forth produce enough for three years.


И сијаћете осме године, а јешћете љетину стару до девете године, докле не приспије род њезин, јешћете стари.

'And you shall sow in the eighth year, and eat old produce until the ninth year; until its produce comes in, you shall eat of the old harvest.


Али да се земља не продаје за свагда, јер је моја земља, а ви сте дошљаци и укућани код мене.

'The land shall not be sold permanently, for the land is Mine; for you are strangers and sojourners with Me.


Зато по свој земљи државе ваше нека се откупљују земље.

'And in all the land of your possession you shall grant redemption of the land.


Ако осиромаши брат твој и прода нешто од баштине своје, а послије дође ко од рода његова најближи њему да откупи, нека откупи што брат његов продаде.

'If one of your brethren becomes poor, and has sold some of his possession, and if his kinsman-redeemer comes to redeem it, then he may redeem what his brother sold.


Ако ли не би имао никога да откупи, него би се помогао и зглавио колико треба за откуп,

'Or if the man has no one to redeem it, but he himself becomes able to redeem it,


Онда нека одбије године откако је продао, па што остане нека исплати ономе коме је продао, и тако нека опет дође до своје баштине.

'then let him count the years since its sale, and restore the balance to the man to whom he sold it, that he may return to his possession.


Ако ли нема колико би требало вратити, онда остаје ствар продана у онога ко је купио до године опросне, а опросне године оставиће се, и он ће се вратити на своју баштину.

'But if he is not able to have it restored to himself, then what was sold shall remain in the hand of him who bought it until the Year of Jubilee; and in the Jubilee it shall be released, and he shall return to his possession.


Ко прода кућу у којој се сједи у мјесту ограђену зидом, властан је откупити је докле се не наврши година дана откако је прода; цијелу годину дана има власт откупити је.

'And if a man sells a house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year he may redeem it.

Tweet thisPost on Facebook

А ако је не откупи за годину дана, онда остаје кућа у мјесту ограђену зидом ономе ко је купио сасвијем од кољена на кољено, и неће је оставити опросне године.

'But if it is not redeemed within the space of a full year, then the house in the walled city shall belong permanently to him who bought it, throughout his generations. It shall not be released in the Jubilee.

Tweet thisPost on Facebook

А куће по селима, која нијесу ограђена зидом, нека се узимају као њиве, могу се откупити, и године опросне враћају се.

'However the houses of villages which have no wall around them shall be counted as the fields of the country. They may be redeemed, and they shall be released in the Jubilee.

Tweet thisPost on Facebook

А мјеста Левитска и куће у мјестима њиховијем, свагда могу откупити Левити.

'Nevertheless the cities of the Levites, and the houses in the cities of their possession, the Levites may redeem at any time.


Али ко купи од Левита, нека опросне године остави купљену кућу и што је имао у мјесту; јер куће по мјестима Левитским јесу њихове међу синовима Израиљевим.

'And if a man purchases a house from the Levites, then the house that was sold in the city of his possession shall be released in the Year of Jubilee; for the houses in the cities of the Levites are their possession among the children of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

Али поље под мјестима њиховијем да се не продаје; јер је њихово достојање довијека.

'But the field of the common-land of their cities may not be sold, for it is their perpetual possession.


Ако осиромаши брат твој и изнемогне рука његова поред тебе, прихвати га, и као странац и дошљак нека поживи уз тебе.

'And if one of your brethren becomes poor, and falls into poverty among you, then you shall help him, like a stranger or a sojourner, that he may live with you.


Немој узимати од њега камате ни добити; него се бој Бога, да би поживио брат твој уз тебе.

'Take no usury or interest from him; but fear your God, that your brother may live with you.


Новаца немој му давати на камату, нити му хране своје позаимај ради добити.

'You shall not lend him your money for usury, nor lend him your food at a profit.

Tweet thisPost on Facebook

Ја сам Господ Бог ваш, који сам вас извео из земље Мисирске да вам дам земљу Хананску и да вам будем Бог.

'I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan and to be your God.

Tweet thisPost on Facebook

И ако осиромаши брат твој код тебе тако да ти се прода, немој га држати као роба;

'And if one of your brethren who dwells by you becomes poor, and sells himself to you, you shall not compel him to serve as a slave.


Као најамник и као дошљак нека буде код тебе; до опросне године нека служи код тебе.

'But as a hired servant and a sojourner he shall be with you, and shall serve you until the Year of Jubilee.

Tweet thisPost on Facebook

А онда нека иде од тебе са синовима својим, нека се врати у род свој, и на баштину отаца својих нека се врати.

'And then he shall depart from you, both he and his children with him, and shall return to his own family; he shall return to the possession of his fathers.

Tweet thisPost on Facebook

Јер су моје слуге, које сам извео из земље Мисирске, нека се не продају као робови.

'For they are My servants, whom I brought out of the land of Egypt; they shall not be sold as slaves.


Немој господарити над њим жестоко, него се бој Бога својега.

'You shall not rule over him with rigor, but you shall fear your God.


А роб твој и робиња твоја што ћеш имати нека буду од онијех народа који ће бити око вас, од њих купујте роба и робињу.

'And as for your male and female slaves whom you may have--from the nations that are around you, from them you may buy male and female slaves.

Tweet thisPost on Facebook

И између синова странаца који буду код вас, између њих купујте и из породица онијех који буду код вас, који се роде у земљи вашој, и ти нека вам буду имање.

'Moreover you may buy the children of the strangers who sojourn among you, and their families who are with you, which they beget in your land; and they shall become your property.

Tweet thisPost on Facebook

Они ће постати ваши и синова ваших након вас, и биће вам достојање, да вам сваку службу врше до вијека; али над браћом својом, синовима Израиљевим, нико над братом својим да не господари жестоко.

'And you may take them as an inheritance for your children after you, to inherit them as a possession; they shall be your permanent slaves. But regarding your brethren, the children of Israel, you shall not rule over one another with rigor.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се обогати дошљак или гост који живи с тобом, а брат твој осиромаши код њега тако да се прода дошљаку, који живи с тобом, или коме год од туђега рода,

'Now if a sojourner or stranger close to you becomes rich, and one of your brethren who dwells by him becomes poor, and sells himself to the stranger or sojourner close to you, or to a member of the stranger's family,

Tweet thisPost on Facebook

Кад се прода, може се откупити; когод од браће његове нека га откупи;

'after he is sold he may be redeemed again. One of his brothers may redeem him;

Tweet thisPost on Facebook

Или стриц његов, или син стрица његова нека га откупи, или ко други од крви његове у роду његову нека га откупи; или ако се помогне, нека се сам откупи.

'or his uncle or his uncle's son may redeem him; or anyone who is near of kin to him in his family may redeem him; or if he is able he may redeem himself.

Tweet thisPost on Facebook

Нека се прорачуна с купцем својим од године кад се продао до године опросне, да цијена за коју се продао дође према броју година; као надничару нека му се рачуна вријеме које је отслужио.

'Thus he shall reckon with him who bought him: The price of his release shall be according to the number of years, from the year that he was sold to him until the Year of Jubilee; it shall be according to the time of a hired servant for him.

Tweet thisPost on Facebook

Ако остаје још много година, према њима нека плати откуп од цијене за коју је купљен.

'If there are still many years remaining, according to them he shall repay the price of his redemption from the money with which he was bought.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли остаје мало година до опросне године, нека се прорачуна с њим и нека плати откуп према тијем годинама.

'And if there remain but a few years until the Year of Jubilee, then he shall reckon with him, and according to his years he shall repay him the price of his redemption.

Tweet thisPost on Facebook

Као најамник годишњи нека буде у њега, и нека не господари над њим жестоко на твоје очи.

'He shall be with him as a yearly hired servant, and he shall not rule with rigor over him in your sight.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се овако не откупи, нека отиде године опросне и он и синови његови с њим.

'And if he is not redeemed in these years, then he shall be released in the Year of Jubilee, both he and his children with him.

Tweet thisPost on Facebook

Јер су синови Израиљеви моје слуге, моје су слуге, које сам извео из земље Мисирске; ја сам Господ Бог ваш.

'For the children of Israel are servants to Me; they are My servants whom I brought out of the land of Egypt: I am the LORD your God.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe