Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 23


Још рече Господ Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци им: празници Господњи, које ћете звати свети сабори, ово су празници моји:

"Speak to the children of Israel, and say to them: 'The feasts of the LORD, which you shall proclaim to be holy convocations, these are My feasts.


Шест дана ради, а седми дан, који је субота за почивање, нека буде свети сабор, не радите ниједнога посла; субота је Господња по свијем становима вашим.

'Six days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it; it is the Sabbath of the LORD in all your dwellings.


Ово су празници Господњи, сабори свети, на које ћете се сабирати у вријеме њихово:

'These are the feasts of the LORD, holy convocations which you shall proclaim at their appointed times.


Четрнаестога дана првога мјесеца увече пасха је Господња.

'On the fourteenth day of the first month at twilight is the Lord's Passover.


А петнаестога дана истога мјесеца празник је пријеснијех хљебова Господу; седам дана једите хљебове пријесне.

'And on the fifteenth day of the same month is the Feast of Unleavened Bread to the LORD; seven days you must eat unleavened bread.

Tweet thisPost on Facebook

Први дан нека вам буде сабор свети, никаквога посла ропскога не радите.

'On the first day you shall have a holy convocation; you shall do no customary work on it.


Него за седам дана приносите Господу жртве огњене; а седми дан нека је сабор свети; не радите ниједнога посла ропскога.

'But you shall offer an offering made by fire to the LORD for seven days. The seventh day shall be a holy convocation; you shall do no customary work on it.' "

Tweet thisPost on Facebook

Још рече Господ Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци им: кад дођете у земљу коју ћу вам дати, и станете жети у њој, тада донесите сноп првина од жетве своје к свештенику;

"Speak to the children of Israel, and say to them: 'When you come into the land which I give to you, and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest to the priest.


А он нека обрће сноп пред Господом, да би вам се примио; сјутрадан по суботи нека га обрће свештеник.

'He shall wave the sheaf before the LORD, to be accepted on your behalf; on the day after the Sabbath the priest shall wave it.


А исти дан кад будете обртали сноп, принесите јагње од године дана здраво на жртву паљеницу Господу;

'And you shall offer on that day, when you wave the sheaf, a male lamb of the first year, without blemish, as a burnt offering to the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

И дар уза њ, двије десетине ефе бијелога брашна замијешена с уљем, да буде жртва огњена Господу на угодни мирис; и наљев уза њ, вина четврт ина.

'Its grain offering shall be two-tenths of an ephah of fine flour mixed with oil, an offering made by fire to the LORD, for a sweet aroma; and its drink offering shall be of wine, one-fourth of a hin.

Tweet thisPost on Facebook

А хљеба, ни зрна пржена ни зрна у класу немојте јести до онога дана кад принесете жртву Богу својему; то да вам је вјечна уредба од кољена до кољена по свијем становима вашим.

'You shall eat neither bread nor parched grain nor fresh grain until the same day that you have brought an offering to your God; it shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings.

Tweet thisPost on Facebook

Потом од првога дана по суботи, од дана кад принесете сноп за жртву обртану, бројте седам недјеља пунијех;

'And you shall count for yourselves from the day after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering: seven Sabbaths shall be completed.


До првога дана по седмој недјељи набројте педесет дана; онда принесите нов дар Господу.

'Count fifty days to the day after the seventh Sabbath; then you shall offer a new grain offering to the LORD.


Из станова својих донесите два хљеба за жртву обртану; од двије десетине ефе бијелога брашна да буду, с квасцем нека буду печени; то су првине Господу.

'You shall bring from your habitations two wave loaves of two-tenths of an ephah. They shall be of fine flour; they shall be baked with leaven. They are the firstfruits to the LORD.


А с тијем хљебом принесите седам јагањаца од године здравијех, и једно теле и два овна, да буде жртва паљеница Господу с даровима својим и наљевима својим, да буде жртва огњена на угодни мирис Господу.

'And you shall offer with the bread seven lambs of the first year, without blemish, one young bull, and two rams. They shall be as a burnt offering to the LORD, with their grain offering and their drink offerings, an offering made by fire for a sweet aroma to the LORD.


Закољите и јарца једнога за гријех и два јагњета од године за жртву захвалну.

'Then you shall sacrifice one kid of the goats as a sin offering, and two male lambs of the first year as a sacrifice of peace offering.


И свештеник нека то обрне тамо и амо с хљебом од првина и са два јагњета на жртву обртану пред Господом; и биће свете ствари Господу за свештеника.

'The priest shall wave them with the bread of the firstfruits as a wave offering before the LORD, with the two lambs. They shall be holy to the LORD for the priest.


И саберите се у тај дан, сабор свети да вам је; ниједнога посла ропскога не радите законом вјечним по свијем становима својим од кољена до кољена.

'And you shall proclaim on the same day that it is a holy convocation to you. You shall do no customary work on it. It shall be a statute forever in all your dwellings throughout your generations.

Tweet thisPost on Facebook

А кад станете жети у земљи својој, немој сасвијем пожети њиве своје, ни пабирчи по жетви; остави сиромаху и дошљаку; ја сам Господ Бог ваш.

'When you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corners of your field when you reap, nor shall you gather any gleaning from your harvest. You shall leave them for the poor and for the stranger: I am the LORD your God.' "


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци: први дан седмога мјесеца нека вам је одмор, спомен трубни, сабор свети.

"Speak to the children of Israel, saying: 'In the seventh month, on the first day of the month, you shall have a sabbath-rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation.


Ниједнога посла ропскога немојте радити, него принесите жртву огњену Господу.

'You shall do no customary work on it; and you shall offer an offering made by fire to the LORD.' "

Tweet thisPost on Facebook

Још рече Господ Мојсију говорећи:

And the LORD spoke to Moses, saying:

Tweet thisPost on Facebook

А десети је дан тога мјесеца седмога дан очишћења; сабор свети нека вам је, и мучите душе своје, и принесите Господу жртву огњену.

"Also the tenth day of this seventh month shall be the Day of Atonement. It shall be a holy convocation for you; you shall afflict your souls, and offer an offering made by fire to the LORD.


У тај дан немојте радити ниједнога посла, јер је дан очишћења, да се очистите пред Господом Богом својим.

"And you shall do no work on that same day, for it is the Day of Atonement, to make atonement for you before the LORD your God.

Tweet thisPost on Facebook

А свака душа која се не би мучила у тај дан, да се истријеби из народа својега.

"For any person who is not afflicted of soul on that same day, he shall be cut off from his people.


И сваку душу која би радила какав посао у тај дан, ја ћу затрти душу ону у народу њезину.

"And any person who does any work on that same day, that person I will destroy from among his people.

Tweet thisPost on Facebook

Ниједнога посла немојте радити; то да је вјечна уредба од кољена до кољена у свијем становима вашим.

"You shall do no manner of work; it shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings.

Tweet thisPost on Facebook

Субота почивања нека вам буде, и мучите душе своје; деветога дана истога мјесеца кад буде вече, од вечера до вечера празнујте починак свој.

'It shall be to you a sabbath of solemn rest, and you shall afflict your souls; on the ninth day of the month at evening, from evening to evening, you shall celebrate your sabbath."


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци: петнаестога дана седмога мјесеца празник је сјеница за седам дана Господу.

"Speak to the children of Israel, saying: 'The fifteenth day of this seventh month shall be the Feast of Tabernacles for seven days to the LORD.


Први дан нека буде сабор свети, ниједнога посла ропскога немојте радити.

'On the first day there shall be a holy convocation. You shall do no customary work on it.

Tweet thisPost on Facebook

За седам дана приносите жртве огњене Господу; осми дан нека вам буде сабор свети, и принесите жртве огњене Господу; празник је, ниједнога посла ропскога немојте радити.

'For seven days you shall offer an offering made by fire to the LORD. On the eighth day you shall have a holy convocation, and you shall offer an offering made by fire to the LORD. It is a sacred assembly, and you shall do no customary work on it.

Tweet thisPost on Facebook

То су празници Господњи, које ћете празновати на саборима светим да принесете жртве огњене Господу: жртву паљеницу и дар и жртву захвалну и наљев, све кад је чему дан,

'These are the feasts of the LORD which you shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire to the LORD, a burnt offering and a grain offering, a sacrifice and drink offerings, everything on its day--

Tweet thisPost on Facebook

Осим субота Господњих и осим дарова ваших и осим свијех завјета ваших и осим свијех добровољнијех приноса ваших, које ћете давати Господу.

'besides the Sabbaths of the LORD, besides your gifts, besides all your vows, and besides all your freewill offerings which you give to the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

Али петнаести дан тога мјесеца седмога, кад саберете род земаљски, празнујте празник Господу седам дана; у први је дан одмор и у осми је дан одмор.

'Also on the fifteenth day of the seventh month, when you have gathered in the fruit of the land, you shall keep the feast of the LORD for seven days; on the first day there shall be a sabbath-rest, and on the eighth day a sabbath-rest.


У први дан узмите воћа с лијепијех дрвета, и грана палмовијех и грана с густијех дрвета и врбе с потока, и веселите се пред Господом Богом својим седам дана.

'And you shall take for yourselves on the first day the fruit of beautiful trees, branches of palm trees, the boughs of leafy trees, and willows of the brook; and you shall rejoice before the LORD your God for seven days.


И празнујте тај празник Господу седам дана сваке године законом вјечним од кољена до кољена, седмога мјесеца празнујте га.

'You shall keep it as a feast to the LORD for seven days in the year. It shall be a statute forever in your generations. You shall celebrate it in the seventh month.

Tweet thisPost on Facebook

И под сјеницама будите седам дана, ко је год рођен у Израиљу нека буде под сјеницама,

'You shall dwell in booths for seven days. All who are native Israelites shall dwell in booths,

Tweet thisPost on Facebook

Да би знало натражје ваше да сам ја учинио да живе под сјеницама синови Израиљеви кад сам их извео из земље Мисирске. Ја сам Господ Бог ваш.

'that your generations may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.' "


И Мојсије каза празнике Господње синовима Израиљевијем.

So Moses declared to the children of Israel the feasts of the LORD.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe