Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 20


И рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Још реци синовима Израиљевим: ко год између синова Израиљевих или између дошљака који се баве у Израиљу, да од сјемена својега Молоху, нека се погуби, народ у земљи нека га заспе камењем.

"Again, you shall say to the children of Israel: 'Whoever of the children of Israel, or of the strangers who sojourn in Israel, who gives any of his descendants to Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones.


И ја ћу окренути лице своје насупрот таком човјеку, и истријебићу га из народа његова, што од сјемена својега даде Молоху, и запрзни светињу моју и оскврни свето име моје.

'I will set My face against that man, and will cut him off from his people, because he has given some of his descendants to Molech, to defile My sanctuary and profane My holy name.


Ако ли народ какогод затвори очи да не види тога човјека кад да од својега сјемена Молоху, и не убију га,

'And if the people of the land should in any way hide their eyes from the man, when he gives some of his descendants to Molech, and they do not kill him,

Tweet thisPost on Facebook

Ја ћу окренути лице своје насупрот оном човјеку и насупрот дому његову, и истријебићу га, и све који за њим чине прељубу чинећи прељубу за Молохом, из народа њихова.

'then I will set My face against that man and against his family; and I will cut him off from his people, and all who prostitute themselves with him to commit harlotry with Molech.


А ко се обрати к врачарима и гатарима да чини прељубу за њима, окренућу лице своје насупрот њему, и истријебићу га из народа његова.

'And the person who turns after mediums and familiar spirits, to prostitute himself with them, I will set My face against that person and cut him off from his people.


Зато посвећујте се, и будите свети, јер сам ја Господ Бог ваш.

'Sanctify yourselves therefore, and be holy, for I am the LORD your God.


И чувајте уредбе моје и вршите их. Ја сам Господ који вас посвећујем.

'And you shall keep My statutes, and perform them: I am the LORD who sanctifies you.


Ко опсује оца својега или матер своју, да се погуби; опсовао је оца својега или матер своју; крв његова на њ.

'For everyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. He has cursed his father or his mother. His blood shall be upon him.


А човјек који учини прељубу с туђом женом, што је учинио прељубу са женом ближњега својега, да се погуби и прељубочинац и прељубочиница.

'The man who commits adultery with another man's wife, he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress, shall surely be put to death.


Ко би спавао са женом оца својега, открио је голотињу оца својега; обоје да се погубе; крв њихова на њих.

'The man who lies with his father's wife has uncovered his father's nakedness; both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them.


Ко би спавао са женом сина својега, обоје да се погубе; учинише срамоту; крв њихова на њих.

'If a man lies with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have committed perversion. Their blood shall be upon them.

Tweet thisPost on Facebook

Ко би мушкарца облежао као жену, учинише гадну ствар обојица; да се погубе; крв њихова на њих.

'If a man lies with a male as he lies with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them.


И ко би узео жену и матер њезину, зло је, огњем да се спали он и она, да не буде зла међу вама.

'If a man marries a woman and her mother, it is wickedness. They shall be burned with fire, both he and they, that there may be no wickedness among you.


Ко би облежао живинче, да се погуби; убијте и живинче.

'If a man mates with a beast, he shall surely be put to death, and you shall kill the beast.


И ако би жена легла под живинче, убиј и жену и живинче, нека погину, крв њихова на њих.

'If a woman approaches any beast and mates with it, you shall kill the woman and the beast. They shall surely be put to death. Their blood is upon them.

Tweet thisPost on Facebook

Ко би узео сестру своју, кћер оца својега или кћер матере своје, видио би голотињу њезину и она би видјела голотињу његову, срамота је; зато да се истријебе испред синова народа својега; открио је голотињу сестре своје, нека носи безакоње своје.

'If a man takes his sister, his father's daughter or his mother's daughter, and sees her nakedness and she sees his nakedness, it is a wicked thing. And they shall be cut off in the sight of their people. He has uncovered his sister's nakedness. He shall bear his guilt.


И ко би спавао са женом кад има вријеме и открио голотињу њезину откривши течење њезино, и она би открила течење крви своје, да се истријебе обоје из народа својега.

'If a man lies with a woman during her sickness and uncovers her nakedness, he has discovered her flow, and she has uncovered the flow of her blood. Both of them shall be cut off from their people.


Голотиње сестре матере своје и сестре оца својега не откриј, јер би открио своју крв; нека носе безакоње своје.

'You shall not uncover the nakedness of your mother's sister nor of your father's sister, for that would uncover his near of kin. They shall bear their guilt.


А ко би спавао са женом стрица својега, открио би голотињу стрица својега; нека носе обоје гријех свој, нека помру без дјеце.

'If a man lies with his uncle's wife, he has uncovered his uncle's nakedness. They shall bear their sin; they shall die childless.

Tweet thisPost on Facebook

Ко би узео жену брата својега, ружно је, открио је голотињу брата својега; без дјеце да буду.

'If a man takes his brother's wife, it is an unclean thing. He has uncovered his brother's nakedness. They shall be childless.


Чувајте све уредбе моје и све законе моје, и вршите их, да вас земља не изметне, у коју вас водим да живите у њој.

'You shall therefore keep all My statutes and all My judgments, and perform them, that the land where I am bringing you to dwell may not vomit you out.


Немојте живјети по уредбама народа које ћу отјерати испред вас, јер су чинили све то, зато ми омрзоше.

'And you shall not walk in the statutes of the nation which I am casting out before you; for they commit all these things, and therefore I abhor them.


И рекох вам: ви ћете наслиједити земљу њихову и ја ћу вам је дати у државу, земљу у којој тече млијеко и мед. Ја сам Господ Бог ваш, који вас одвојих од других народа.

'But I have said to you, "You shall inherit their land, and I will give it to you to possess, a land flowing with milk and honey." I am the LORD your God, who has separated you from the peoples.


Зато разликујте стоку чисту од нечисте, и птицу чисту од нечисте, и немојте скврнити душа својих стоком или птицом или чим год што пуже по земљи, што сам вам одвојио да је нечисто.

'You shall therefore distinguish between clean beasts and unclean, between unclean birds and clean, and you shall not make yourselves abominable by beast or by bird, or by any kind of living thing that creeps on the ground, which I have separated from you as unclean.


И бићете ми свети, јер сам свет ја, Господ, и одвојих вас од других народа да будете моји.

'And you shall be holy to Me, for I the LORD am holy, and have separated you from the peoples, that you should be Mine.


А човјек или жена, у којима би био дух врачарски или гатарски, да се погубе, камењем да се заспу, крв њихова на њих.

'A man or a woman who is a medium, or who has familiar spirits, shall surely be put to death; they shall stone them with stones. Their blood shall be upon them.' "This goes to iframe