Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 18


Још рече Господ Мојсију говорећи:

Then the LORD spoke to Moses, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажи синовима Израиљевим, и реци им: ја сам Господ Бог ваш.

"Speak to the children of Israel, and say to them: 'I am the LORD your God.


Немојте чинити што се чини у земљи Мисирској, у којој сте живјели, нити чините што се чини у земљи Хананској, у коју вас водим, и по уредбама њиховијем немојте живјети.

'According to the doings of the land of Egypt, where you dwelt, you shall not do; and according to the doings of the land of Canaan, where I am bringing you, you shall not do; nor shall you walk in their ordinances.


Него моје законе вршите и моје уредбе држите живећи по њима. Ја сам Господ Бог ваш.

'You shall observe My judgments and keep My ordinances, to walk in them: I am the LORD your God.

Tweet thisPost on Facebook

Држите уредбе моје и законе моје; ко их врши, жив ће бити кроз њих. Ја сам Господ.

'You shall therefore keep My statutes and My judgments, which if a man does, he shall live by them: I am the LORD.


Нико да не приступа к родици својој по крви, да открије голотињу њезину. Ја сам Господ.

'None of you shall approach anyone who is near of kin to him, to uncover his nakedness: I am the LORD.

Tweet thisPost on Facebook

Голотиње оца својега ни голотиње матере своје не откриј; мати ти је; не откриј голотиње њезине.

'The nakedness of your father or the nakedness of your mother you shall not uncover. She is your mother; you shall not uncover her nakedness.

Tweet thisPost on Facebook

Голотиње жене оца својега не откриј; голотиња је оца твојега.

'The nakedness of your father's wife you shall not uncover; it is your father's nakedness.


Голотиње сестре своје, кћери оца својега или кћери матере своје, која је рођена у кући или изван куће, не откриј голотиње њихове.

'The nakedness of your sister, the daughter of your father, or the daughter of your mother, whether born at home or elsewhere, their nakedness you shall not uncover.


Голотиње кћери сина својега, или кћери кћери своје не откриј, јер је твоја голотиња.

'The nakedness of your son's daughter or your daughter's daughter, their nakedness you shall not uncover; for theirs is your own nakedness.

Tweet thisPost on Facebook

Голотиње кћери жене оца својега, коју је родио отац твој, не откриј; сестра ти је.

'The nakedness of your father's wife's daughter, begotten by your father--she is your sister-- you shall not uncover her nakedness.

Tweet thisPost on Facebook

Голотиње сестре оца својега не откриј; једна је крв с оцем твојим.

'You shall not uncover the nakedness of your father's sister; she is near of kin to your father.

Tweet thisPost on Facebook

Голотиње сестре матере своје не откриј; јер је једна крв с матером твојом.

'You shall not uncover the nakedness of your mother's sister, for she is near of kin to your mother.

Tweet thisPost on Facebook

Голотиње брата оца својега не откриј приступајући к жени његовој; стрина ти је.

'You shall not uncover the nakedness of your father's brother. You shall not approach his wife; she is your aunt.

Tweet thisPost on Facebook

Голотиње жене сина својега не откриј; снаха ти је, не откриј голотиње њезине.

'You shall not uncover the nakedness of your daughter-in-law--she is your son's wife--you shall not uncover her nakedness.


Голотиње жене брата својега не откриј; голотиња је брата твојега.

'You shall not uncover the nakedness of your brother's wife; it is your brother's nakedness.


Голотиње жене и кћери њезине не откриј; кћери сина њезина ни кћери кћери њезине немој узети да откријеш голотињу њихову; једна су крв; зло је.

'You shall not uncover the nakedness of a woman and her daughter, nor shall you take her son's daughter or her daughter's daughter, to uncover her nakedness. They are near of kin to her. It is wickedness.

Tweet thisPost on Facebook

Немој узети жене преко једне жене, да је уцвијелиш откривајући голотињу другој за живота њезина.

'Nor shall you take a woman as a rival to her sister, to uncover her nakedness while the other is alive.


К жени докле се одваја ради нечистоте своје не иди да откријеш голотињу њезину.

'Also you shall not approach a woman to uncover her nakedness as long as she is in her customary impurity.


Са женом ближњега својега не лези скврнећи се с њом.

'Moreover you shall not lie carnally with your neighbor's wife, to defile yourself with her.


Од сјемена својега не дај да се однесе Молоху, да не оскврниш имена Бога својега; ја сам Господ.

'And you shall not let any of your descendants pass through the fire to Molech, nor shall you profane the name of your God: I am the LORD.


С мушкарцем не лези као са женом; гадно је.

'You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination.


Живинчета никакога немој облежати скврнећи се с њим; и жена да не легне под живинче; грдило је.

'Nor shall you mate with any beast, to defile yourself with it. Nor shall any woman stand before a beast to mate with it. It is perversion.

Tweet thisPost on Facebook

Немојте се скврнити ниједном овом стварју; јер су се свијем тијем стварима оскврнили народи које ћу одагнати испред вас.

'Do not defile yourselves with any of these things; for by all these the nations are defiled, which I am casting out before you.


Јер се оскврнила земља, и неваљалство ћу њезино походити на њој, и изметнуће земља становнике своје.

'For the land is defiled; therefore I visit the punishment of its iniquity upon it, and the land vomits out its inhabitants.


Него ви држите законе моје и уредбе моје, и не чините ниједнога овога гада, ни домородац ни дошљак који се бави међу вама;

'You shall therefore keep My statutes and My judgments, and shall not commit any of these abominations, either any of your own nation or any stranger who sojourns among you

Tweet thisPost on Facebook

Јер све ове гадове чинише људи у овој земљи који су били прије вас, и земља је од тога оскврњена;

' (for all these abominations the men of the land have done, who were before you, and thus the land is defiled),

Tweet thisPost on Facebook

Да не изметне земља вас, ако је оскврните, као што је изметнула народ који је био прије вас.

'lest the land vomit you out also when you defile it, as it vomited out the nations that were before you.

Tweet thisPost on Facebook

Јер ко учини штогод од овијех гадова, истријебиће се из народа својега душе које учине.

'For whoever commits any of these abominations, the persons who commit them shall be cut off from among their people.

Tweet thisPost on Facebook

Зато држите што сам наредио да се држи, да не чините што од гаднијех обичаја који су били прије вас, и да се не скврните о њих. Ја сам Господ Бог ваш.

'Therefore you shall keep My ordinance, so that you do not commit any of these abominable customs which were committed before you, and that you do not defile yourselves by them: I am the LORD your God.' "

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe