Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 16


И рече Господ Мојсију пошто погибоше два сина Аронова, а погибоше кад приступише пред Господа,

Now the LORD spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered profane fire before the LORD, and died;


И каза Господ Мојсију: реци Арону брату својему да не улази у свако доба у светињу за завјес пред заклопац који је на ковчегу, да не погине, јер ћу се у облаку над заклопцем јављати.

and the LORD said to Moses: "Tell Aaron your brother not to come at simply any time into the Holy Place inside the veil, before the mercy seat which is on the ark, lest he die; for I will appear in the cloud above the mercy seat.


С овијем нека улази Арон у светињу: с јунцем за жртву ради гријеха и с овном за жртву паљеницу.

"Thus Aaron shall come into the Holy Place: with the blood of a young bull as a sin offering, and of a ram as a burnt offering.


Свету кошуљу ланену нека обуче, и гаће ланене нека су на тијелу његову, и нека се опаше појасом ланенијем и капу ланену нека метне на главу; то су хаљине свете, и нека опере тијело своје водом, па онда нека их обуче.

"He shall put the holy linen tunic and the linen trousers on his body; he shall be girded with a linen sash, and with the linen turban he shall be attired. These are holy garments. Therefore he shall wash his body in water, and put them on.


А од збора синова Израиљевијех нека узме два јарца за жртву ради гријеха, и једнога овна за жртву паљеницу.

"And he shall take from the congregation of the children of Israel two kids of the goats as a sin offering, and one ram as a burnt offering.


И нека принесе Арон јунца својега на жртву за гријех и очисти себе и дом свој.

"Aaron shall offer the bull as a sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house.


Потом нека узме два јарца, и нека их метне пред Господа на врата шатора од састанка.

"He shall take the two goats and present them before the LORD at the door of the tabernacle of meeting.

Tweet thisPost on Facebook

И нека Арон баци ждријеб за та два јарца, један ждријеб Господу а други ждријеб Азазелу.

"Then Aaron shall cast lots for the two goats: one lot for the LORD and the other lot for the scapegoat.

Tweet thisPost on Facebook

И нека Арон принесе на жртву јарца на којега падне ждријеб Господњи, нека га принесе на жртву за гријех.

"And Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell, and offer it as a sin offering.


А јарца на којега падне ждријеб Азазелов нека метне жива пред Господа, да учини очишћење на њему, па нека га пусти у пустињу Азазелу.

"But the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the LORD, to make atonement upon it, and to let it go as the scapegoat into the wilderness.


И нека Арон принесе јунца својега на жртву за гријех и очисти себе и дом свој, и нека закоље јунца својега на жртву за гријех.

"And Aaron shall bring the bull of the sin offering, which is for himself, and make atonement for himself and for his house, and shall kill the bull as the sin offering which is for himself.

Tweet thisPost on Facebook

И нека узме кадионицу пуну жеравице с олтара, који је пред Господом, и пуне прегршти када мириснога истуцанога, и нека унесе за завјес.

"Then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the LORD, with his hands full of sweet incense beaten fine, and bring it inside the veil.


И нека метне кад на огањ пред Господом, да дим од када заклони заклопац који је на свједочанству; тако неће погинути.

"And he shall put the incense on the fire before the LORD, that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the Testimony, lest he die.


Послије нека узме крви од јунца и покропи с прста својега по заклопцу према истоку, а пред заклопцем нека седам пута покропи том крвљу с прста својега.

"He shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger on the mercy seat on the east side; and before the mercy seat he shall sprinkle some of the blood with his finger seven times.


И нека закоље јарца на жртву за гријех народни, и нека унесе крв његову за завјес; и нека учини с крвљу његовом као што је учинио с крвљу јунчијом, и покропи њом по заклопцу и пред заклопцем.

"Then he shall kill the goat of the sin offering, which is for the people, bring its blood inside the veil, do with that blood as he did with the blood of the bull, and sprinkle it on the mercy seat and before the mercy seat.


И тако ће очистити светињу од нечистота синова Израиљевих и од пријеступа њиховијех у свијем гријесима њиховијем; тако ће учинити и у шатору од састанка, који је међу њима усред нечистота њиховијех.

"So he shall make atonement for the Holy Place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions, for all their sins; and so he shall do for the tabernacle of meeting which remains among them in the midst of their uncleanness.


А нико да не буде у шатору од састанка кад он уђе да чини очишћење у светињи, докле не изађе и сврши очишћење за се и за дом свој и за сав збор Израиљски.

"There shall be no man in the tabernacle of meeting when he goes in to make atonement in the Holy Place, until he comes out, that he may make atonement for himself, for his household, and for all the congregation of Israel.


А нека изађе к олтару који је пред Господом, и очисти га; и узевши крви од јунца и крви од јарца нека помаже рогове олтару унаоколо;

"And he shall go out to the altar that is before the LORD, and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the goat, and put it on the horns of the altar all around.


И нека га покропи озго истом крвљу с прста својега седам пута; тако ће га очистити и посветити га од нечистота синова Израиљевих.

"Then he shall sprinkle some of the blood on it with his finger seven times, cleanse it, and sanctify it from the uncleanness of the children of Israel.


А кад очисти светињу и шатор од састанка и олтар, тада нека доведе јарца живога.

"And when he has made an end of atoning for the Holy Place, the tabernacle of meeting, and the altar, he shall bring the live goat;


И метнувши Арон обје руке своје на главу јарцу живому, нека исповједи над њим сва безакоња синова Израиљевих и све пријеступе њихове у свијем гријесима њиховијем, и метнувши их на главу јарцу нека га да човјеку спремном да га истјера у пустињу.

"and Aaron shall lay both his hands on the head of the live goat, confess over it all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, concerning all their sins, putting them on the head of the goat, and shall send it away into the wilderness by the hand of a suitable man.


И јарац ће однијети на себи сва безакоња њихова у пустињу; и пустиће онога јарца у пустињу.

"The goat shall bear on itself all their iniquities to an uninhabited land; and he shall release the goat in the wilderness.


Потом нека опет уђе Арон у шатор од састанка и свуче хаљине ланене које је обукао кад је ишао у светињу, и ондје нека их остави.

"Then Aaron shall come into the tabernacle of meeting, shall take off the linen garments which he put on when he went into the Holy Place, and shall leave them there.


Па нека опере тијело своје на светом мјесту и обуче своје хаљине; и изашав нека принесе своју жртву паљеницу и народну жртву паљеницу, и очисти себе и народ.

"And he shall wash his body with water in a holy place, put on his garments, come out and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people.

Tweet thisPost on Facebook

А сало од жртве за гријех нека запали на олтару.

"The fat of the sin offering he shall burn on the altar.


А ко одведе јарца за Азазела, нека опере хаљине своје и окупа тијело своје у води, па онда нека уђе у око.

"And he who released the goat as the scapegoat shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp.


А јунца за гријех и јарца за гријех, од којих је крв унесена да се учини очишћење у светињи, нека изнесу напоље из окола, и нека спале огњем коже њихове и месо њихово и балегу њихову.

"The bull for the sin offering and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the Holy Place, shall be carried outside the camp. And they shall burn in the fire their skins, their flesh, and their offal.


А ко их спали, нека опере хаљине своје и окупа тијело своје у води, па онда нека дође у око.

"Then he who burns them shall wash his clothes and bathe his body in water, and afterward he may come into the camp.

Tweet thisPost on Facebook

И ово нека вам буде вјечна уредба: десети дан седмога мјесеца мучите душе своје, и не радите никакога посла, ни домородац ни дошљак који се бави међу вама.

"This shall be a statute forever for you: In the seventh month, on the tenth day of the month, you shall afflict your souls, and do no work at all, whether a native of your own country or a stranger who sojourns among you.


Јер у тај дан бива очишћење за вас, да се очистите; бићете очишћени од свијех гријеха својих пред Господом.

"For on that day the priest shall make atonement for you, to cleanse you, that you may be clean from all your sins before the LORD.


То нека вам је почивање суботно, и мучите душе своје по уредби вјечној.

"It is a sabbath of solemn rest for you, and you shall afflict your souls. It is a statute forever.


А свештеник који буде помазан и који буде освећен да врши службу свештеничку намјесто оца својега, он нека очишћа обукавши се у хаљине ланене, хаљине свете.

"And the priest, who is anointed and consecrated to minister as priest in his father's place, shall make atonement, and put on the linen clothes, the holy garments;


И нека очисти светињу свету и шатор од састанка; и олтар нека очисти; и свештенике и сав народ сабрани нека очисти.

"then he shall make atonement for the Holy Sanctuary, and he shall make atonement for the tabernacle of meeting and for the altar, and he shall make atonement for the priests and for all the people of the congregation.

Tweet thisPost on Facebook

И ово нека вам је вјечна уредба да очишћате синове Израиљеве од свијех гријеха њиховијех једанпут у години. И учини Мојсије како му заповједи Господ.

"This shall be an everlasting statute for you, to make atonement for the children of Israel, for all their sins, once a year." And he did as the LORD commanded Moses.This goes to iframe