Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 15


Још рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

And the LORD spoke to Moses and Aaron, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Кажите синовима Израиљевим и реците им: коме човјеку тече сјеме од тијела његова, нечист је.

"Speak to the children of Israel, and say to them: 'When any man has a discharge from his body, his discharge is unclean.


А овака је нечистота његова од тога течења: ако испусти тијело његово течење своје, или се устави течење у тијелу његову, нечистота је на њему.

'And this shall be his uncleanness in regard to his discharge--whether his body runs with his discharge, or his body is stopped up by his discharge, it is his uncleanness.

Tweet thisPost on Facebook

Свака постеља на коју леже онај коме тече сјеме, да је нечиста; и све на што сједе, да је нечисто.

'Every bed is unclean on which he who has the discharge lies, and everything on which he sits shall be unclean.

Tweet thisPost on Facebook

И ко се год дотакне постеље његове, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

'And whoever touches his bed shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.


И ко сједе на оно на чем је сједио онај коме тече сјеме, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

'He who sits on anything on which he who has the discharge sat shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

И ко се дотакне тијела онога коме тече сјеме, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

'And he who touches the body of him who has the discharge shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

И ако онај коме тече сјеме пљуне на чистога, он нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

'If he who has the discharge spits on him who is clean, then he shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.


И свако седло на ком би сједио онај коме тече сјеме, да је нечисто.

'Any saddle on which he who has the discharge rides shall be unclean.

Tweet thisPost on Facebook

И ко би се дотакао чега год што је било под њим, да је нечист до вечера; и ко би што таково носио, нека опере хаљине своје и окупа се у води, и биће нечист до вечера.

'Whoever touches anything that was under him shall be unclean until evening. He who carries any of those things shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

И кога би се дотакао онај коме тече сјеме не оправши руку својих водом, нека опере хаљине своје и окупа се у води, и биће нечист до вечера.

'And whomever he who has the discharge touches, and has not rinsed his hands in water, he shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.


И суд земљани којега би се дотакао онај коме тече сјеме, нека се разбије, а дрвени суд нека се опере водом.

'The vessel of earth that he who has the discharge touches shall be broken, and every vessel of wood shall be rinsed in water.


А кад се онај коме тече сјеме очисти од течења својега, нека броји седам дана пошто се очисти, и нека опере хаљине своје и нека тијело своје опере водом живом, и биће чист.

'And when he who has a discharge is cleansed of his discharge, then he shall count for himself seven days for his cleansing, wash his clothes, and bathe his body in running water; then he shall be clean.


А у осми дан нека узме двије грлице или два голубића, и нека дође пред Господа на врата шатора од састанка, и нека их да свештенику.

'On the eighth day he shall take for himself two turtledoves or two young pigeons, and come before the LORD, to the door of the tabernacle of meeting, and give them to the priest.


И свештеник нека принесе једно од њих на жртву за гријех а друго на жртву паљеницу; тако ће га очистити свештеник пред Господом од течења његова.

'Then the priest shall offer them, the one as a sin offering and the other as a burnt offering. So the priest shall make atonement for him before the LORD because of his discharge.


И човјек коме изађе сјеме кад спава са женом нека опере водом цијело тијело своје, и биће нечист до вечера.

'If any man has an emission of semen, then he shall wash all his body in water, and be unclean until evening.


И свака хаљина и свака кожа на којој буде тако сјеме, нека се опере водом и биће нечисто до вечера.

'And any garment and any leather on which there is semen, it shall be washed with water, and be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

И жена код које буде спавао таки човјек, и она и он нека се окупају у води и биће нечисти до вечера.

'Also, when a woman lies with a man, and there is an emission of semen, they both shall bathe in water, and be unclean until evening.


А жена кад има вријеме, кад иде крв од тијела њезина, нека се одваја седам дана, и ко је се год дотакне, да је нечист до вечера.

'If a woman has a discharge, and the discharge from her body is blood, she shall be set apart seven days; and whoever touches her shall be unclean until evening.


И на што год легне док се одваја, да је нечисто, и на што год сједе, да је нечисто.

'Everything that she lies on during her impurity shall be unclean; also everything that she sits on shall be unclean.

Tweet thisPost on Facebook

И ко се дотакне постеље њезине, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

'Whoever touches her bed shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

И ко се дотакне чега на чем је она сједјела, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

'And whoever touches anything that she sat on shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.


И што би год било на постељи њезиној или на чем је она сједјела, па се ко дотакне тога, да је нечист до вечера.

'If anything is on her bed or on anything on which she sits, when he touches it, he shall be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

А ко би спавао с њом те би нечистота њезина дошла на њ, да је нечист седам дана, и постеља на којој лежи да је нечиста.

'And if any man lies with her at all, so that her impurity is on him, he shall be unclean seven days; and every bed on which he lies shall be unclean.


А жена, од које би ишла крв дуго времена или осим обичнога времена или у обично вријеме али дуже, докле год тече нечистота њезина биће нечиста као у вријеме када се одваја.

'If a woman has a discharge of blood for many days, other than at the time of her customary impurity, or if it runs beyond her usual time of impurity, all the days of her unclean discharge shall be as the days of her customary impurity. She shall be unclean.


Постеља на којој лежи докле јој год крв иде, да јој је као постеља кад се одваја; и на чем би год сједјела да је нечисто као што је нечисто кад се одваја.

'Every bed on which she lies all the days of her discharge shall be to her as the bed of her impurity; and whatever she sits on shall be unclean, as the uncleanness of her impurity.

Tweet thisPost on Facebook

И ко се год дотакне тијех ствари, нечист је; зато нека опере хаљине своје и окупа се у води, и биће нечист до вечера.

'Whoever touches those things shall be unclean; he shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

А кад се очисти од течења крви своје, нека броји седам дана, па онда да је чиста.

'But if she is cleansed of her discharge, then she shall count for herself seven days, and after that she shall be clean.

Tweet thisPost on Facebook

И у осми дан нека узме двије грлице или два голубића, и нека их однесе свештенику на врата шатора од састанка.

'And on the eighth day she shall take for herself two turtledoves or two young pigeons, and bring them to the priest, to the door of the tabernacle of meeting.

Tweet thisPost on Facebook

И нека свештеник принесе једно на жртву за гријехе а друго на жртву паљеницу, и очистиће је свештеник пред Господом од течења нечистоте њезине.

'Then the priest shall offer the one as a sin offering and the other as a burnt offering, and the priest shall make atonement for her before the LORD for the discharge of her uncleanness.


Тако ћете одлучивати синове Израиљеве од нечистота њиховијех, да не гину с нечистота својих скврнећи шатор мој што је усред њих.

'Thus you shall separate the children of Israel from their uncleanness, lest they die in their uncleanness when they defile My tabernacle that is among them.


То је закон за онога коме тече сјеме и коме изађе сјеме кад спава са женом те буде нечист,

'This is the law for one who has a discharge, and for him who emits semen and is unclean thereby,

Tweet thisPost on Facebook

И за жену кад болује од течења крви своје, и за свакога који болује од течења свога, било мушко или женско, и за човјека који би лежао с нечистом.

'and for her who is indisposed because of her customary impurity, and for one who has a discharge, either man or woman, and for him who lies with her who is unclean.' "

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe