Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 13


Јоште рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

And the LORD spoke to Moses and Aaron, saying:

Tweet thisPost on Facebook

Човјек у кога би на кожи тијела његова био оток или краста или бубуљица, и било би на кожи тијела његова налик на губу, нека се доведе к Арону свештенику или ка којему сину његову свештенику.

"When a man has on the skin of his body a swelling, a scab, or a bright spot, and it becomes on the skin of his body like a leprous sore, then he shall be brought to Aaron the priest or to one of his sons the priests.


И нека свештеник види бољетицу на кожи тијела његова; ако длака на бољетици буде побијељела и бољетица буде на очи нижа од остале коже тијела његова, онда је губа; па кад је види свештеник прогласиће га да је нечист.

"The priest shall look at the sore on the skin of the body; and if the hair on the sore has turned white, and the sore appears to be deeper than the skin of his body, it is a leprous sore. Then the priest shall look at him, and pronounce him unclean.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли буде бијела бубуљица на кожи тијела његова и не буде на очи нижа од остале коже нити длака на њој побијељела, онда нека затвори свештеник за седам дана човјека са таком бољетицом.

"But if the bright spot is white on the skin of his body, and does not appear to be deeper than the skin, and its hair has not turned white, then the priest shall isolate the one who has the sore seven days.

Tweet thisPost on Facebook

А седмога дана нека види свештеник; ако опази да је бољетица остала како је била и није се даље разишла по кожи, нека га затвори свештеник опет за седам дана.

"And the priest shall look at him on the seventh day; and indeed if the sore appears to be as it was, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall isolate him another seven days.

Tweet thisPost on Facebook

И нека га свештеник опет види седмога дана, па ако опази да се бољетица смањала и није се даље разишла по кожи, прогласиће га свештеник да је чист; краста је; и он нека опере хаљине своје и биће чист.

"Then the priest shall look at him again on the seventh day; and indeed if the sore has darkened, and the sore has not spread on the skin, then the priest shall pronounce him clean; it is only a scab, and he shall wash his clothes and be clean.


Ако ли се даље рашири краста по кожи његовој, пошто га свештеник види и прогласи да је чист, наново нека се покаже свештенику;

"But if the scab should at all spread over the skin, after he has been seen by the priest for his cleansing, he shall be seen by the priest again.

Tweet thisPost on Facebook

Ако види свештеник да се краста раширила по кожи његовој, прогласиће свештеник да је нечист; губа је.

"And if the priest sees that the scab has indeed spread on the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is leprosy.


Кад је губа на човјеку, нека га доведу к свештенику.

"When the leprous sore is on a person, then he shall be brought to the priest.


И свештеник нека га види; ако буде бијел оток на кожи и длака буде побијељела, ако би и здраво месо било на отоку,

"And the priest shall look at him; and indeed if the swelling on the skin is white, and it has turned the hair white, and there is a spot of raw flesh in the swelling,


Губа је застарјела на кожи тијела његова; зато ће га свештеник прогласити да је нечист, и неће га затворити, јер је нечист.

"it is an old leprosy on the skin of his body. The priest shall pronounce him unclean, and shall not isolate him, for he is unclean.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се губа изаспе по кожи и покрију сву кожу човјеку од главе до пете, гдје би год свештеник очима погледао,

"And if leprosy breaks out all over the skin, and the leprosy covers all the skin of the one who has the sore, from his head to his foot, wherever the priest looks,

Tweet thisPost on Facebook

Кад свештеник види да је губа покрила сву кожу на њему, прогласиће да је човјек чист, јер је све побијељело, па је чист.

"then the priest shall consider; and indeed if the leprosy has covered all his body, he shall pronounce him clean who has the sore. It has all turned white. He is clean.

Tweet thisPost on Facebook

Али ако се покаже на њему дивље месо, биће нечист.

"But when raw flesh appears on him, he shall be unclean.

Tweet thisPost on Facebook

Па кад свештеник види дивље месо, прогласиће га да је нечист; оно је дивље месо нечисто, губа је.

"And the priest shall look at the raw flesh and pronounce him to be unclean; for the raw flesh is unclean. It is leprosy.


А кад би се дивље месо промијенило и побијељело, нека дође к свештенику.

"Or if the raw flesh changes and turns white again, he shall come to the priest.


И кад види свештеник да је бољетица побијељела, свештеник ће прогласити да је чист; чист је.

"And the priest shall look at him; and indeed if the sore has turned white, then the priest shall pronounce him clean who has the sore. He is clean.


Кад у кога на кожи буде чир, па прође,

"If the body develops a boil in the skin, and it is healed,


А послије на мјесту гдје је био чир изађе оток бијел или бубуљица бијела и црвенкаста, нека се покаже свештенику.

"and in the place of the boil there comes a white swelling or a bright spot, reddish-white, then it shall be shown to the priest;

Tweet thisPost on Facebook

Ако свештеник види да је на очи нижа од остале коже и длака на њој побијељела, прогласиће га свештеник да је нечист, губа је, изашла је из чира.

"and if, when the priest sees it, it indeed appears deeper than the skin, and its hair has turned white, the priest shall pronounce him unclean. It is a leprous sore which has broken out of the boil.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли свештеник гледајући види да није длака на њој побијељела нити је нижа од коже, него се смањала, онда ће га затворити свештеник за седам дана.

"But if the priest looks at it, and indeed there are no white hairs in it, and if it is not deeper than the skin, but has faded, then the priest shall isolate him seven days;

Tweet thisPost on Facebook

Ако се рашири по кожи, онда ће га свештеник прогласити да је нечист; болест је.

"and if it should at all spread over the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a leprous sore.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли остане на свом мјесту бубуљица и не рашири се, пожиљак је од чира; зато ће га свештеник прогласити да је чист.

"But if the bright spot stays in one place, and has not spread, it is the scar of the boil; and the priest shall pronounce him clean.


Ако се ко по кожи ожеже огњем, па пошто се залијечи остане бубуљица бијела и црвенкаста или само бијела,

"Or if the body receives a burn on its skin by fire, and the raw flesh of the burn becomes a bright spot, reddish-white or white,

Tweet thisPost on Facebook

Нека га види свештеник; ако длака на бубуљици буде побијељела и ако на очи буде нижа него кожа, губа је, изашла је из ожеглине; зато ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.

"then the priest shall look at it; and indeed if the hair of the bright spot has turned white, and it appears deeper than the skin, it is leprosy broken out in the burn. Therefore the priest shall pronounce him unclean. It is a leprous sore.


Ако ли свештеник види да на бубуљици нема бијеле длаке нити је нижа од коже, него се смањала, затвориће га за седам дана.

"But if the priest looks at it, and indeed there are no white hairs in the bright spot, and it is not deeper than the skin, but has faded, then the priest shall isolate him seven days.

Tweet thisPost on Facebook

Па ће је седмога дана погледати свештеник; ако се буде раширила по кожи, тада ће га свештеник прогласити да је нечист; губа је.

"And the priest shall look at him on the seventh day. If it has at all spread over the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a leprous sore.


Ако ли бубуљица буде остала на свом мјесту, и не буде се раширила по кожи, него се смањала, онда је рана од тога што се ожегао; зато ће га свештеник прогласити да је чист, јер је пожиљак од ожеглине.

"But if the bright spot stays in one place, and has not spread on the skin, but has faded, it is a swelling from the burn. The priest shall pronounce him clean, for it is the scar from the burn.

Tweet thisPost on Facebook

Ако у човјека или у жене буде бољетица на глави или на бради,

"If a man or woman has a sore on the head or the beard,

Tweet thisPost on Facebook

Свештеник нека види бољетицу; ако на очи буде нижа од остале коже и на њојзи длака жућкаста и танка, свештеник ће прогласити да је нечист; оспа је, губа на глави или на бради;

"then the priest shall look at the sore; and indeed if it appears deeper than the skin, and there is in it thin yellow hair, then the priest shall pronounce him unclean. It is a scall, a leprosy of the head or beard.


А кад свештеник види бољетицу и опази да на очи није нижа од остале коже и да нема на њој црне длаке, тада ће затворити свештеник за седам дана онога на ком је оспа.

"But if the priest looks at the sore of the scall, and indeed it does not appear deeper than the skin, and there is no black hair in it, then the priest shall isolate the one who has the sore of the scall seven days.

Tweet thisPost on Facebook

Па кад свештеник седми дан види а оспа се није даље разишла нити длака на њој пожутјела, нити је на очи оспа нижа од коже,

"And on the seventh day the priest shall look at the sore; and indeed if the scall has not spread, and there is no yellow hair in it, and the scall does not appear deeper than the skin,

Tweet thisPost on Facebook

Тада нека се обрије, али оспу да не обрије, и свештеник нека затвори још за седам дана онога на ком је оспа.

"he shall shave himself, but the scall he shall not shave. And the priest shall isolate the one who has the scall another seven days.


И седмога дана нека свештеник опет види оспу; ако опази да се оспа није даље разишла по кожи нити је на очи нижа од остале коже, тада ће га прогласити свештеник да је чист, па нека опере хаљине своје, и биће чист.

"On the seventh day the priest shall look at the scall; and indeed if the scall has not spread over the skin, and does not appear deeper than the skin, then the priest shall pronounce him clean. He shall wash his clothes and be clean.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се рашири оспа по кожи, пошто буде проглашен да је чист,

"But if the scall should at all spread over the skin after his cleansing,

Tweet thisPost on Facebook

Тада нека га види свештеник; ако се буде раширила оспа по кожи, нека више не гледа свештеник има ли жутијех длака; нечист је.

"then the priest shall look at him; and indeed if the scall has spread over the skin, the priest need not seek for yellow hair. He is unclean.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли опази да је оспа остала гдје је била и да је црна длака израсла по њој, залијечила се оспа, чист је, и свештеник ће прогласити да је чист.

"But if the scall appears to be at a standstill, and there is black hair grown up in it, the scall has healed. He is clean, and the priest shall pronounce him clean.


Кад у човјека или у жене буду бубуљице по кожи тијела њихова, бубуљице бијеле,

"If a man or a woman has bright spots on the skin of the body, specifically white bright spots,

Tweet thisPost on Facebook

Свештеник нека види; ако на кожи тијела њихова буду бијеле бубуљице мале, бијела је оспа изашла по кожи, чист је.

"then the priest shall look; and indeed if the bright spots on the skin of the body are dull white, it is a white spot that grows on the skin. He is clean.

Tweet thisPost on Facebook

Коме опадне коса с главе, ћелав је, чист је.

"As for the man whose hair has fallen from his head, he is bald, but he is clean.


Ако му сприједа опадне коса с главе, пола је ћелав, и чист је.

"He whose hair has fallen from his forehead, he is bald on the forehead, but he is clean.

Tweet thisPost on Facebook

Кад на глави сасвијем ћелавој или пола ћелавој буде бијела и црвенкаста бољетица, губа је, изашла на глави свој ћелавој или пола ћелавој.

"And if there is on the bald head or bald forehead a reddish-white sore, it is leprosy breaking out on his bald head or his bald forehead.

Tweet thisPost on Facebook

И нека га види свештеник; ако опази да је бијел и црвенкаст оток на глави свој ћелавој или пола ћелавој налик на губу по кожи осталога тијела,

"Then the priest shall look at it; and indeed if the swelling of the sore is reddish-white on his bald head or on his bald forehead, as the appearance of leprosy on the skin of the body,


Човјек је губав, нечист је, и свештеник ће га прогласити да је нечист; губа му је на глави.

"he is a leprous man. He is unclean. The priest shall surely pronounce him unclean; his sore is on his head.

Tweet thisPost on Facebook

А губавац на ком је та болест, нека иде у хаљинама раздртијем и гологлав, и уста нека застре, и нека виче: нечист, нечист.

"Now the leper on whom the sore is, his clothes shall be torn and his head bare; and he shall cover his mustache, and cry, 'Unclean! Unclean!'


Докле је год болест на њему, нека буде нечист; нечист је, нека живи сам, иза окола нека му буде стан.

"He shall be unclean. All the days he has the sore he shall be unclean. He is unclean, and he shall dwell alone; his habitation shall be outside the camp.


И ако на хаљини буде губа, на хаљини вуненој или ланеној,

"Also, if a garment has a leprous plague in it, whether it is a woolen garment or a linen garment,


Или на основи или на поучици од лана или од вуне, или на кожи, или на чем год од коже,

"whether it is in the warp or woof of linen or wool, whether in leather or in anything made of leather,

Tweet thisPost on Facebook

И ако бољетица буде зеленкаста или црвенкаста на хаљини или на кожи или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је, и нека се покаже свештенику.

"and if the plague is greenish or reddish in the garment or in the leather, whether in the warp or in the woof, or in anything made of leather, it is a leprous plague and shall be shown to the priest.

Tweet thisPost on Facebook

И кад види свештеник болест, нека затвори за седам дана ствар на којој је губа.

"The priest shall look at the plague and isolate that which has the plague seven days.


И седмога дана ако види да се даље разишла болест по хаљини или по основи или по поучици или по кожи или по чему год од коже, љута је губа болест она, ствар је нечиста.

"And he shall look at the plague on the seventh day. If the plague has spread in the garment, either in the warp or in the woof, in the leather or in anything made of leather, the plague is an active leprosy. It is unclean.


Зато нека спали ону хаљину или основу или поучицу од вуне или од лана, или што год буде од коже, на чем буде болест; јер је љута губа, огњем нека се спали.

"He shall therefore burn that garment in which is the plague, whether warp or woof, in wool or in linen, or anything of leather, for it is an active leprosy; it shall be burned in the fire.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли опази свештеник да се болест није разишла по хаљини или по основи или поучици, или по чему год од коже,

"But if the priest looks, and indeed the plague has not spread in the garment, either in the warp or in the woof, or in anything made of leather,

Tweet thisPost on Facebook

Тада нека заповједи свештеник да се опере оно на чем је болест, па онда нека затвори опет за седам дана.

"then the priest shall command that they wash the thing in which is the plague; and he shall isolate it another seven days.

Tweet thisPost on Facebook

Па нека види свештеник пошто се опере ствар на којој је болест, и ако опази да болест није промијенила боје своје, ако се и не буде даље разишла, ствар је нечиста, спали је огњем; јер је љута губа на горњој или на доњој страни.

"Then the priest shall look at the plague after it has been washed; and indeed if the plague has not changed its color, though the plague has not spread, it is unclean, and you shall burn it in the fire; it continues eating away, whether the damage is outside or inside.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли види свештеник да се мјесто смањало пошто је опрано, онда нека га откине од хаљине или од коже или од основе или од поучице.

"If the priest looks, and indeed the plague has faded after washing it, then he shall tear it out of the garment, whether out of the warp or out of the woof, or out of the leather.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли се опет покаже на хаљини или на основи или на поучици или на чем год од коже, губа је која се шири, огњем спали оно на чем буде.

"But if it appears again in the garment, either in the warp or in the woof, or in anything made of leather, it is a spreading plague; you shall burn with fire that in which is the plague.

Tweet thisPost on Facebook

А хаљину или основу или поучицу или што му драго од коже, кад опереш, па отиде с њега та болест, опери још једном, и биће чисто.

"And if you wash the garment, either warp or woof, or whatever is made of leather, if the plague has disappeared from it, then it shall be washed a second time, and shall be clean.

Tweet thisPost on Facebook

Ово је закон за губу на хаљини вуненој или ланеној, или на основи или на поучици, или на чем год од коже, како се може знати је ли што чисто или нечисто.

"This is the law of the leprous plague in a garment of wool or linen, either in the warp or woof, or in anything made of leather, to pronounce it clean or to pronounce it unclean."

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe