Трећа књига Мојсијева (која се зове Левитска )

Послушајте


3. Мојсијева, глава 11


И рече Господ Мојсију и Арону говорећи им:

And the LORD spoke to Moses and Aaron, saying to them,

Tweet thisPost on Facebook

Кажите синовима Израиљевим и реците: ово су животиње које ћете јести између свијех животиња на земљи:

"Speak to the children of Israel, saying, 'These are the animals which you may eat among all the beasts that are on the earth:


Што год има папке и папци су му раздвојени и прежива између животиња, то једите.

'Among the beasts, whatever divides the hoof, having cloven hooves and chewing the cud--that you may eat.

Tweet thisPost on Facebook

Али онијех што само преживају или што само имају папке раздвојене, не једите, као што је камила, јер прежива али нема папака раздвојених; да вам је нечиста;

'Nevertheless these you shall not eat among those that chew the cud or those that have cloven hooves: the camel, because it chews the cud but does not have cloven hooves, is unclean to you;

Tweet thisPost on Facebook

И питоми зец, јер прежива али нема папака раздвојених; нечист да вам је;

'the rock hyrax, because it chews the cud but does not have cloven hooves, is unclean to you;

Tweet thisPost on Facebook

И зец дивљи, јер прежива али нема папака раздвојених; нечист да вам је;

'the hare, because it chews the cud but does not have cloven hooves, is unclean to you;


И свиња, јер има папке раздвојене али не прежива; нечиста да вам је;

'and the swine, though it divides the hoof, having cloven hooves, yet does not chew the cud, is unclean to you.


Меса од њих не једите нити се стрва њихова додијевајте; јер вам је нечисто.

'Their flesh you shall not eat, and their carcasses you shall not touch. They are unclean to you.


А између свега што је у води ово једите: што год има пера и љуску у води, по мору и по ријекама, једите.

'These you may eat of all that are in the water: whatever in the water has fins and scales, whether in the seas or in the rivers--that you may eat.


А што нема пера и љуске у мору и у ријекама између свега што се миче по води и живи у води, да вам је гадно.

'But all in the seas or in the rivers that do not have fins and scales, all that move in the water or any living thing which is in the water, they are an abomination to you.


Гадно да вам је; меса да им не једете, и на стрв њихов да се гадите.

'They shall be an abomination to you; you shall not eat their flesh, but you shall regard their carcasses as an abomination.

Tweet thisPost on Facebook

Што год нема пера и љуске у води, то да вам је гадно.

'Whatever in the water does not have fins or scales--that shall be an abomination to you.

Tweet thisPost on Facebook

А између птица ове да су вам гадне и да их не једете: орао и јастријеб и морски орао,

'And these you shall regard as an abomination among the birds; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, the vulture, the buzzard,


Еја и крагуј по својим врстама,

'the kite, and the falcon after its kind;

Tweet thisPost on Facebook

И сваки гавран по својим врстама,

'every raven after its kind,

Tweet thisPost on Facebook

И совуљага и ћук и лиска и кобац по својим врстама,

'the ostrich, the short-eared owl, the seagull, and the hawk after its kind;

Tweet thisPost on Facebook

И буљина и гњурац и ушара,

'the little owl, the fisher owl, and the screech owl;

Tweet thisPost on Facebook

И лабуд и гем и сврака,

'the white owl, the jackdaw, and the carrion vulture;


И рода и чапља по својим врстама, и пупавац и љиљак.

'the stork, the heron after its kind, the hoopoe, and the bat.

Tweet thisPost on Facebook

Што год гамиже а има крила и иде на четири ноге, да вам је гадно.

'All flying insects that creep on all fours shall be an abomination to you.

Tweet thisPost on Facebook

Али између свега што гамиже а има крила и иде на четири ноге једите што има стегна на ногама својим, којима скаче по земљи.

'Yet these you may eat of every flying insect that creeps on all fours: those which have jointed legs above their feet with which to leap on the earth.

Tweet thisPost on Facebook

Између њих једите ове: арба по врстама његовим, салема по врстама његовим, аргола по врстама његовим и агава по врстама његовим.

'These you may eat: the locust after its kind, the destroying locust after its kind, the cricket after its kind, and the grasshopper after its kind.


А што још гамиже а има крила и четири ноге, да вам је гадно.

'But all other flying insects which have four feet shall be an abomination to you.

Tweet thisPost on Facebook

И о њих ћете се оскврнити; ко се год дотакне мртва тијела њихова, да је нечист до вечера.

'By these you shall become unclean; whoever touches the carcass of any of them shall be unclean until evening;


И ко би год носио мртва тијела њихова, нека опере хаљине своје, и да је нечист до вечера.

'whoever carries part of the carcass of any of them shall wash his clothes and be unclean until evening:


Свака животиња која има папке али нераздвојене и не прежива, да вам је нечиста; ко их се год дотакне, да је нечист.

'The carcass of any beast which divides the foot, but is not cloven-hoofed or does not chew the cud, is unclean to you. Everyone who touches it shall be unclean.

Tweet thisPost on Facebook

И што год иде на шапама између свијех животиња четвороногих, да вам је нечисто; ко би се дотакао стрва њихова, да је нечист до вечера.

'And whatever goes on its paws, among all kinds of animals that go on all fours, those are unclean to you. Whoever touches any such carcass shall be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

И ко би носио стрв њихов, нека опере хаљине своје, и да је нечист до вечера; то да вам је нечисто.

'Whoever carries any such carcass shall wash his clothes and be unclean until evening. It is unclean to you.

Tweet thisPost on Facebook

И између животиња које пужу по земљи да су вам нечисте: ласица и миш и корњача по својим врстама,

'These also shall be unclean to you among the creeping things that creep on the earth: the mole, the mouse, and the large lizard after its kind;


И јеж и гуштер и твор и пуж и кртица.

'the gecko, the monitor lizard, the sand reptile, the sand lizard, and the chameleon.


То вам је нечисто између животиња које пужу; ко их се дотакне мртвијех, да је нечист до вечера.

'These are unclean to you among all that creep. Whoever touches them when they are dead shall be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

И свака ствар на коју падне које од њих мртво биће нечиста, била справа дрвена или хаљина или кожа или торба, и свака ствар која треба за какав посао, нека се метне у воду, и да је нечиста до вечера, послије да је чиста.

'Anything on which any of them falls, when they are dead shall be unclean, whether it is any item of wood or clothing or skin or sack, whatever item it is, in which any work is done, it must be put in water. And it shall be unclean until evening; then it shall be clean.


А сваки суд земљани, у који падне што од тога, и што год у њему буде, биће нечист, и разбијте га.

'Any earthen vessel into which any of them falls you shall break; and whatever is in it shall be unclean:


И свако јело што се једе, ако на њега дође онака вода, да је нечисто, и свако пиће што се пије у сваком таком суду, да је нечисто.

'in such a vessel, any edible food upon which water falls becomes unclean, and any drink that may be drunk from it becomes unclean.

Tweet thisPost on Facebook

И на што би пало што од тијела њихова мртва све да је нечисто, и пећ и огњиште нека се развали, јер је нечисто и нека вам је нечисто.

'And everything on which a part of any such carcass falls shall be unclean; whether it is an oven or cooking stove, it shall be broken down; for they are unclean, and shall be unclean to you.

Tweet thisPost on Facebook

А студенац и убао, гдје се вода скупља, биће чист; али што се дотакне стрва њихова, биће нечисто.

'Nevertheless a spring or a cistern, in which there is plenty of water, shall be clean, but whatever touches any such carcass becomes unclean.

Tweet thisPost on Facebook

Ако ли што од стрва њихова падне на сјеме, које се сије, оно ће бити чисто.

'And if a part of any such carcass falls on any planting seed which is to be sown, it remains clean.

Tweet thisPost on Facebook

Али ако буде полито сјеме водом, па онда падне што од стрва њихова на сјеме, да вам је нечисто.

'But if any water is put on the seed, and if a part of any such carcass falls on it, it becomes unclean to you.

Tweet thisPost on Facebook

И кад угине животиња од онијех које једете, ко се дотакне стрва њезина, да је нечист до вечера.

'And if any beast which you may eat dies, he who touches its carcass shall be unclean until evening.

Tweet thisPost on Facebook

А ко би јео од стрва њезина, нека опере хаљине своје и да је нечист до вечера; и ко би однио стрв њезин, нека опере хаљине своје, и да је нечист до вечера.

'He who eats of its carcass shall wash his clothes and be unclean until evening. He also who carries its carcass shall wash his clothes and be unclean until evening.


И све што пуже по земљи, да вам је гадно, да се не једе.

'And every creeping thing that creeps on the earth shall be an abomination. It shall not be eaten.

Tweet thisPost on Facebook

Што год иде на трбуху и што год иде на четири ноге или има више нога између свега што пуже по земљи, то не једите, јер је гад.

'Whatever crawls on its belly, whatever goes on all fours, or whatever has many feet among all creeping things that creep on the earth--these you shall not eat, for they are an abomination.

Tweet thisPost on Facebook

Немојте се поганити ничим што гамиже и немојте се скврнити њима, да не будете нечисти с њих.

'You shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creeps; nor shall you make yourselves unclean with them, lest you be defiled by them.


Јер ја сам Господ Бог ваш; зато се освећујте и будите свети, јер сам ја свет; и немојте се скврнити ничим што пуже по земљи.

'For I am the LORD your God. You shall therefore sanctify yourselves, and you shall be holy; for I am holy. Neither shall you defile yourselves with any creeping thing that creeps on the earth.


Јер ја сам Господ, који сам вас извео из земље Мисирске да вам будем Бог; будите дакле свети, јер сам ја свет.

'For I am the LORD who brings you up out of the land of Egypt, to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy.


Ово је закон за звијери и за птице, и за све животиње што се мичу по води, и за сваку душу живу која пуже по земљи,

'This is the law of the beasts and the birds and every living creature that moves in the waters, and of every creature that creeps on the earth,

Tweet thisPost on Facebook

Да се распознаје нечисто од чистога и животиња која се једе од животиње која се не једе.

'To distinguish between the unclean and the clean, and between the animal that may be eaten and the animal that may not be eaten.' "This goes to iframe