Књига пророка Јоила

Послушајте


Јоило, глава 3


Јер, гле, у оне дане и у оно вријеме, кад вратим робље Јудино и Јерусалимско,

"For behold, in those days and at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem,

Tweet thisPost on Facebook

Сабраћу све народе, и свешћу их у долину Јосафатову, и ондје ћу се судити с њима за свој народ и за нашљедство своје Израиља, којега расијаше међу народе и раздијелише земљу моју;

I will also gather all nations, and bring them down to the Valley of Jehoshaphat; and I will enter into judgment with them there on account of My people, My heritage Israel, whom they have scattered among the nations; they have also divided up My land.


И за мој народ бацаше ждријеб, и даваше дијете за курву, и продаваше дјевојку за вино, те пише.

They have cast lots for My people, have given a boy in exchange for a harlot, and sold a girl for wine, that they may drink.


И шта хоћете ви са мном, Тире и Сидоне, и сви крајеви Палестински? хоћете ли да ми платите? и хоћете ли да ми вратите? Одмах ћу вам без оклијевања платити плату вашу на вашу главу.

"Indeed, what have you to do with Me, O Tyre and Sidon, and all the coasts of Philistia? Will you retaliate against Me? But if you retaliate against Me, swiftly and speedily I will return your retaliation upon your own head;


Јер узесте сребро моје и злато моје, и најљепше закладе моје унесосте у своје цркве.

because you have taken My silver and My gold, and have carried into your temples My prized possessions.

Tweet thisPost on Facebook

И синове Јудине и синове Јерусалимске продадосте синовима Грчким да бисте их отјерали далеко од међе њихове.

Also the people of Judah and the people of Jerusalem You have sold to the Greeks, that you may remove them far from their borders.

Tweet thisPost on Facebook

Ево, ја ћу их дигнути с мјеста куда их продадосте, и платићу вам плату вашу на вашу главу.

"Behold, I will raise them out of the place to which you have sold them, and will return your retaliation upon your own head.

Tweet thisPost on Facebook

И продаћу ваше синове и ваше кћери у руке синовима Јудинијем, и они ће их продати Савејцима у народ даљни, јер Господ рече.

I will sell your sons and your daughters into the hand of the people of Judah, and they will sell them to the Sabeans, to a people far off; for the LORD has spoken."


Објавите ово по народима, огласите рат, подигните јунаке нека дођу и иду сви војници.

Proclaim this among the nations: "Prepare for war! Wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up.


Раскујте раонике своје на мачеве, и српове своје на копља; ко је слаб, нека рече: јунак сам.

Beat your plowshares into swords and your pruninghooks into spears; let the weak say, 'I am strong.' "


Сакупљање Божјег народа

Скупите се и ходите, сви народи унаоколо, и саберите се! тамо сведи, Господе, јунаке своје.

Сакупљање Божјег народа

Assemble and come, all you nations, and gather together all around. Cause Your mighty ones to go down there, O LORD.


Нека се подигну и дођу народи у долину Јосафатову; јер ћу ондје сјести да судим свијем народима унаоколо.

"Let the nations be wakened, and come up to the Valley of Jehoshaphat; for there I will sit to judge all the surrounding nations.


Замахните српом, јер је жетва узрела; ходите, сиђите, јер је тијесак пун, каце се прељевају; јер је злоћа њихова велика.

Put in the sickle, for the harvest is ripe. Come, go down; for the winepress is full, the vats overflow--for their wickedness is great."


Гомиле, гомиле у долини судској; јер је дан Господњи близу у долини судској.

Multitudes, multitudes in the valley of decision! For the day of the LORD is near in the valley of decision.

Tweet thisPost on Facebook

Сунце ће и мјесец помркнути, и звијезде ће устегнути своју свјетлост.

The sun and moon will grow dark, and the stars will diminish their brightness.

Tweet thisPost on Facebook

И Господ ће рикнути са Сиона, и из Јерусалима ће пустити глас свој, и затрешће се небо и земља; али ће Господ бити уточиште своме народу и крјепост синовима Израиљевијем.

The LORD also will roar from Zion, and utter His voice from Jerusalem; the heavens and earth will shake; but the LORD will be a shelter for His people, and the strength of the children of Israel.


И познаћете да сам ја Господ Бог ваш, који наставам у Сиону, у светој гори својој; и Јерусалим ће бити свет, и туђинци неће више ићи по њему.

"So you shall know that I am the LORD your God, dwelling in Zion My holy mountain. then Jerusalem shall be holy, and no aliens shall ever pass through her again."


И тада ће горе капати слатким вином, и хумови ће се топити од млијека, и свијем потоцима Јудинијем тећи ће вода, и изаћи ће извор из дома Господњега и натопиће долину Ситим.

And it will come to pass in that day that the mountains shall drip with new wine, the hills shall flow with milk, and all the brooks of Judah shall be flooded with water; a fountain shall flow from the house of the LORD and water the Valley of Acacias.


Мисир ће опустјети, и Едомска ће бити пуста пустиња за насиље учињено синовима Јудинијем, јер пролише крв праву у земљи њиховој.

"Egypt shall be a desolation, and Edom a desolate wilderness, because of violence against the people of Judah, for they have shed innocent blood in their land.

Tweet thisPost on Facebook

А Јуда ће стајати довијека и Јерусалим од кољена до кољена.

But Judah shall abide forever, and Jerusalem from generation to generation.


И очистићу крв њихову, које не очистих; и Господ ће наставати у Сиону.

"For I will acquit them of bloodguilt, whom I had not acquitted; for the LORD dwells in Zion."This goes to iframe