Књига пророка Осије

Послушајте


Осија, глава 8


Трубу на уста, и реци: као орао иде на дом Господњи; јер преступише завјет мој и отпадише се од закона мојега.

"Set the trumpet to your mouth! He shall come like an eagle against the house of the LORD, Because they have transgressed My covenant and rebelled against My law.


Израиљ ће викати к мени: Боже мој; познајемо те.

Israel will cry to Me, 'My God, we know You!'


Израиљ је оставио добро; непријатељ ће га гонити.

Israel has cast off the good; the enemy will pursue him.

Tweet thisPost on Facebook

Постављају цареве, али не од мене; подижу кнезове, за које ја не знам; од сребра својега и од злата својега граде себи ликове, да се истријебе.

"They set up kings, but not by Me; they made princes, and I did not acknowledge it. From their silver and gold they made idols for themselves--that they might be cut off.


Оставило те је теле твоје, Самаријо; јарост се моја распалила на њих; докле се неће моћи очистити?

Your calf is rejected, O Samaria! My anger is aroused against them. How long will it be until they attain to innocence?


Јер је и оно од Израиља; начинио га је умјетник, и није Бог; теле ће Самаријско отићи у комаде.

For from Israel is even this: a workman made it, and it is not God; But the calf of Samaria shall be broken to pieces.


Јер сију вјетар, па ће жети олују; стабљике неће имати, клица неће дати брашна; да би и дала, прождријеће га туђинци.

"They sow the wind, and reap the whirlwind. The stalk has no bud; it shall never produce meal. If it should produce, aliens would swallow it up.


Прождријеће се Израиљ, биће међу народима као суд на ком нема милине.

Israel is swallowed up; now they are among the Gentiles like a vessel in which there is no pleasure.


Јер отидоше к Асирцу, дивљему магарцу, који је сам за се; Јефрем наима љубавнике.

For they have gone up to Assyria, like a wild donkey alone by itself; Ephraim has hired lovers.


А што наимаше међу народима, ја ћу их сабрати; а већ и окусише мало ради бремена цара над кнезовима.

Yes, though they have hired among the nations, now I will gather them; and they shall sorrow a little, because of the burden of the king of princes.


Што умножи Јефрем олтаре да гријеши, биће му олтари на гријех.

"Because Ephraim has made many altars for sin, they have become for him altars for sinning.

Tweet thisPost on Facebook

Написах му велике ствари у закону свом; али му се чине као нешто туђе.

I have written for him the great things of My law, But they were considered a strange thing.


За жртве, које ми приносе, приносе месо, и једу га; Господ их не прима; сада ће се опоменути безакоња њихова и походиће гријехе њихове; они ће се вратити у Мисир.

For the sacrifices of My offerings they sacrifice flesh and eat it, but the LORD does not accept them. Now He will remember their iniquity and punish their sins. They shall return to Egypt.


Израиљ заборави творца својега, и сагради дворове, и Јуда умножи тврде градове; али ћу пустити огањ у градове овому, и спалиће дворове оному.

"For Israel has forgotten his Maker, and has built temples; Judah also has multiplied fortified cities; but I will send fire upon his cities, and it shall devour his palaces."This goes to iframe