Књига пророка Данила

Послушајте


Данило, глава 7


Прве године Валтасара цара Вавилонскога усни Данило сан и видје утвару главе своје на постељи; тада написа сан и приповједи укратко.

In the first year of Belshazzar king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head while on his bed. Then he wrote down the dream, telling the main facts.


Визија пророка Данила о четири звери

Данило проговори и рече: видјех у утвари својој ноћу, а то четири вјетра небеска ударише се на великом мору.

Визија пророка Данила о четири звери

Daniel spoke, saying, "I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the Great Sea.


И четири велике звијери изидоше из мора, свака другачија.

"And four great beasts came up from the sea, each different from the other.


Прва бијаше као лав, и имаше крила орлова; гледах докле јој се крила поскубоше и подиже се са земље и стаде на ноге као човјек, и срце људско даде јој се.

"The first was like a lion, and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked off; and it was lifted up from the earth and made to stand on two feet like a man, and a man's heart was given to it.


Потом, гле, друга звијер бијаше као медвјед, и стаде с једне стране, и имаше три ребра у устима међу зубима својим, и говораше јој се: устани, једи много меса.

"And suddenly another beast, a second, like a bear. It was raised up on one side, and had three ribs in its mouth between its teeth. And they said thus to it: 'Arise, devour much flesh!'


Потом видјех, и гле, друга, као рис, имаше на леђима четири крила као птица, и четири главе имаше звијер, и даде јој се власт.

"After this I looked, and there was another, like a leopard, which had on its back four wings of a bird. The beast also had four heads, and dominion was given to it.


Потом видјех у утварама ноћнијем, и гле, четврта звијер, које се требаше бојати, страшна и врло јака, и имаше велике зубе гвоздене, јеђаше и сатираше, и гажаше ногама остатак, и разликоваше се од свијех звијери пређашњих, и имаше десет рогова.

"After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. It had huge iron teeth; it was devouring, breaking in pieces, and trampling the residue with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had ten horns.


Гледах рогове, и гле, други мали рог израсте међу онијема, а три прва рога ишчупаше се пред њим; и гле, очи као очи човјечије бјеху на том рогу, и уста која говораху велике ствари.

"I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom three of the first horns were plucked out by the roots. And there, in this horn, were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words.


Гледах докле се поставише пријестоли, и старац сједе, на ком бјеше одијело бијело као снијег, и коса на глави као чиста вуна, пријесто му бијаше као пламен огњени, точкови му као огањ разгорио.

"I watched till thrones were put in place, and the Ancient of Days was seated; His garment was white as snow, and the hair of His head was like pure wool. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire;


Ријека огњена излажаше и тецијаше испред њега, тисућа тисућа служаше му, и десет тисућа по десет тисућа стајаху пред њим; суд сједе, и књиге се отворише.

A fiery stream issued and came forth from before Him. a thousand thousands ministered to Him; ten thousand times ten thousand stood before Him. The court was seated, and the books were opened.


Тада гледах ради гласа великих ријечи које говораше онај рог; и гледах докле не би убијена звијер и тијело јој се рашчини и даде се да изгори огњем.

"I watched then because of the sound of the pompous words which the horn was speaking; I watched till the beast was slain, and its body destroyed and given to the burning flame.


И осталијем звијерима узе се власт, јер дуљина животу бјеше им одређена до времена и до рока.

"As for the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and a time.

Tweet thisPost on Facebook

Видјех у утварама ноћнијем, и гле, као син човјечји иђаше са облацима небеским, и дође до старца и стаде пред њим.

"I was watching in the night visions, and behold, One like the Son of Man, coming with the clouds of heaven! He came to the Ancient of Days, and they brought Him near before Him.


И даде му се власт и слава и царство да му служе сви народи и племена и језици; власт је његова власт вјечна, која неће проћи, и царство се његово неће расути.

Then to Him was given dominion and glory and a kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom the one which shall not be destroyed.


Мени Данилу пренеможе дух мој у тијелу мом, и утваре главе моје узнемирише ме.

"I, Daniel, was grieved in my spirit within my body, and the visions of my head troubled me.


Приступих к једноме од онијех који стајаху ондје, и замолих га за истину од свега тога. И проговори ми и каза ми шта то значи:

"I came near to one of those who stood by, and asked him the truth of all this. So he told me and made known to me the interpretation of these things:

Tweet thisPost on Facebook

Ове четири велике звијери јесу четири цара, који ће настати на земљи.

'Those great beasts, which are four, are four kings which arise out of the earth.

Tweet thisPost on Facebook

Али ће свеци вишњега преузети царство, и држаће царство навијек и довијека.

'But the saints of the Most High shall receive the kingdom, and possess the kingdom forever, even forever and ever.'


Тада зажељех знати истину о четвртој звијери, која се разликоваше од свијех и бијаше врло страшна, и имаше зубе гвоздене и нокте мједене, и јеђаше и сатираше, а остатак ногама гажаше,

"Then I wished to know the truth about the fourth beast, which was different from all the others, exceedingly dreadful, with its teeth of iron and its nails of bronze, which devoured, broke in pieces, and trampled the residue with its feet;


И о десет рогова што јој бјеху на глави, и о другом који израсте и три отпадоше пред њим, о рогу који имаше очи и уста која говораху велике ствари и бијаше по виђењу већи од других.

"and about the ten horns that were on its head, and about the other horn which came up, before which three fell, namely, that horn which had eyes and a mouth which spoke pompous words, whose appearance was greater than his fellows.


Гледах, и тај рог војеваше са свецима и надвлађиваше их,

"I was watching; and the same horn was making war against the saints, and prevailing against them,


Докле дође старац, и даде се суд свецима вишњега, и приспје вријеме да свеци преузму царство.

"until the Ancient of Days came, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High, and the time came for the saints to possess the kingdom.


Овако рече: четврта звијер биће четврто царство на земљи, које ће се разликовати од свијех царстава, и изјешће сву земљу и погазити и сатрти.

"Thus he said: 'The fourth beast shall be a fourth kingdom on earth, which shall be different from all other kingdoms, and shall devour the whole earth, trample it and break it in pieces.


И десет рогова јесу десет царева, који ће настати из тога царства, а послије њих настаће други, и он ће се разликовати од пређашњих, и покориће три цара.

The ten horns are ten kings who shall arise from this kingdom. And another shall rise after them; he shall be different from the first ones, and shall subdue three kings.


И говориће ријечи на Вишњега, и потираће свеце вишњега, и помишљаће да промијени времена и законе; и даће му се у руке за вријеме и за времена и за по времена.

He shall speak pompous words against the Most High, shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and law. Then the saints shall be given into his hand for a time and times and half a time.


Потом ће сјести суд, и узеће му се власт, те ће се истријебити и затрти сасвијем.

'But the court shall be seated, and they shall take away his dominion, to consume and destroy it forever.

Tweet thisPost on Facebook

А царство и власт и величанство царско под свијем небом даће се народу светаца Вишњега; његово ће царство бити вјечно царство, и све ће власти њему служити и слушати га.

Then the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole heaven, shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him.'


Овдје је крај овој ријечи. А мене Данила врло узнемирише мисли моје, и лице ми се све промијени; али ријеч сачувах у срцу свом.

"This is the end of the account. As for me, Daniel, my thoughts greatly troubled me, and my countenance changed; but I kept the matter in my heart."This goes to iframe