Књига пророка Данила

Послушајте


Данило, глава 2


А друге године царовања Навуходоносорова усни Навуходоносор сан, и узнемири му се дух и сан га прође.

Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams; and his spirit was so troubled that his sleep left him.


И рече цар да дозову враче и звјездаре и гатаре и Халдеје да кажу цару сан његов. И дођоше и сташе пред царем.

Then the king gave the command to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, and the Chaldeans to tell the king his dreams. So they came and stood before the king.


И рече им цар: усних сан, и узнемири ми се дух како бих дознао што сам снио.

And the king said to them, "I have had a dream, and my spirit is anxious to know the dream."


А Халдеји рекоше цару Сирски: царе, да си жив довијека! приповједи сан слугама својим, па ћемо ти казати што значи.

Then the Chaldeans spoke to the king in Aramaic, "O king, live forever! Tell your servants the dream, and we will give the interpretation."


А цар одговори и рече Халдејима: заборавио сам; ако ми не кажете што сам снио и што значи, бићете исјечени и куће ће ваше бити буништа.

But the king answered and said to the Chaldeans, "My decision is firm: if you do not make known the dream to me, and its interpretation, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made an ash heap.


Ако ли ми кажете што сам снио и што значи, добићете од мене даре и поклоне и велику част; кажите ми дакле што сам снио и што значи.

"However, if you tell the dream and its interpretation, you shall receive from me gifts, rewards, and great honor. Therefore tell me the dream and its interpretation."

Tweet thisPost on Facebook

Одговорише опет и рекоше: нека цар приповједи сан слугама својим, па ћемо казати што значи.

They answered again and said, "Let the king tell his servants the dream, and we will give its interpretation."

Tweet thisPost on Facebook

Цар одговори и рече: доиста видим да хоћете времена да добијете; јер видите да сам заборавио.

The king answered and said, "I know for certain that you would gain time, because you see that my decision is firm:

Tweet thisPost on Facebook

Али ако ми не кажете што сам снио и што значи, један вам је суд; јер сте се договорили да кажете преда мном лаж и пријевару док се промијени вријеме; зато кажите ми сан, па ћу видјети да ми можете казати што значи.

"if you do not make known the dream to me, there is only one decree for you! For you have agreed to speak lying and corrupt words before me till the time has changed. Therefore tell me the dream, and I shall know that you can give me its interpretation."


Одговорише Халдеји цару и рекоше: нема човјека на земљи који би могао казати цару то што иште; зато ниједан цар ни кнез ни властелин није нигда искао тако што од врача или звјездара или Халдејца.

The Chaldeans answered the king, and said, "There is not a man on earth who can tell the king's matter; therefore no king, lord, or ruler has ever asked such things of any magician, astrologer, or Chaldean.


И што цар иште врло је тешко; нити има другога који би могао казати цару осим богова, који не живе међу људима.

"It is a difficult thing that the king requires, and there is no other who can tell it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh."


Зато се цар разљути и разгњеви врло, и заповједи да се погубе сви мудраци Вавилонски.

For this reason the king was angry and very furious, and gave a command to destroy all the wise men of Babylon.


И кад изиде заповијест, те убијаху мудраце, тражаху и Данила и другове његове да их убију.

So the decree went out, and they began killing the wise men; and they sought Daniel and his companions, to kill them.

Tweet thisPost on Facebook

Тада Данило одговори мудро и разумно Ариоху заповједнику стражарском, који бијаше изашао да убија мудраце Вавилонске;

Then with counsel and wisdom Daniel answered Arioch, the captain of the king's guard, who had gone out to kill the wise men of Babylon;


Одговори и рече Ариоху властелину цареву: зашто је тако нагла заповијест од цара? Тада Ариох каза ствар Данилу.

he answered and said to Arioch the king's captain, "Why is the decree from the king so urgent?" Then Arioch made the decision known to Daniel.

Tweet thisPost on Facebook

А Данило отиде и замоли цара да му остави времена, пак ће казати цару што сан значи.

So Daniel went in and asked the king to give him time, that he might tell the king the interpretation.

Tweet thisPost on Facebook

Потом отиде Данило кући својој, и каза ствар Ананији, Мисаилу и Азарији, друговима својим,

Then Daniel went to his house, and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions,

Tweet thisPost on Facebook

Да се моле за милост Богу небескому ради те тајне, да не би погинули Данило и другови му с осталијем мудрацима Вавилонским.

that they might seek mercies from the God of heaven concerning this secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of Babylon.

Tweet thisPost on Facebook

И објави се тајна Данилу у ноћној утвари; тада Данило благослови Бога небескога.

Then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven.


Проговори Данило и рече: да је благословено име Господње од вијека до вијека; јер је његова мудрост и сила;

Daniel answered and said: "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His.


И он мијења времена и часе; смеће цареве, и поставља цареве; даје мудрост мудрима и разум разумнима.

And He changes the times and the seasons; He removes kings and raises up kings; He gives wisdom to the wise And knowledge to those who have understanding.


Он открива што је дубоко и сакривено, зна што је у мраку, и свјетлост код њега станује.

He reveals deep and secret things; He knows what is in the darkness, and light dwells with Him.


Тебе, Боже отаца мојих, хвалим и славим, што си ми дао мудрост и силу, и што си ми објавио зашто те молисмо објавив нам ствар цареву.

"I thank You and praise You, O God of my fathers; you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of You, for You have made known to us the king's demand."


Тада отиде Данило к Ариоху, којега цар бјеше одредио да погуби мудраце Вавилонске; и дошав овако му рече: не губи мудраца Вавилонских; изведи ме пред цара да кажем цару што сан значи.

Therefore Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to destroy the wise men of Babylon. He went and said thus to him: "Do not destroy the wise men of Babylon; take me before the king, and I will tell the king the interpretation."

Tweet thisPost on Facebook

Тада Ариох брже изведе Данила пред цара, и овако му рече: нађох човјека између робља Јудина, који ће казати цару што сан значи.

Then Arioch quickly brought Daniel before the king, and said thus to him, "I have found a man of the captives of Judah, who will make known to the king the interpretation."


А цар проговори и рече Данилу, који се зваше Валтасар: можеш ли ми казати сан који сам снио и што значи?

The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, "Are you able to make known to me the dream which I have seen, and its interpretation?"

Tweet thisPost on Facebook

Одговори Данило цару и рече: тајне које цар иште не могу казати цару мудраци ни звјездари ни врачи ни гатари.

Daniel answered in the presence of the king, and said, "The secret which the king has demanded, the wise men, the astrologers, the magicians, and the soothsayers cannot declare to the king.

Tweet thisPost on Facebook

Него има Бог на небу који открива тајне и јавља цару Навуходоносору што ће бити до пошљетка. Сан твој и што ти је видјела глава на постељи твојој ово је:

"But there is a God in heaven who reveals secrets, and He has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Your dream, and the visions of your head upon your bed, were these:


Теби, царе, дођоше мисли на постељи што ће бити послије, и онај који објављује тајне показа ти што ће бити.

"As for you, O king, thoughts came to your mind while on your bed, about what would come to pass after this; and He who reveals secrets has made known to you what will be.

Tweet thisPost on Facebook

А мени се ова тајна није објавила мудрошћу која би у мене била мимо све живе, него зато да се јави цару што сан значи и да дознаш мисли срца својега.

"But as for me, this secret has not been revealed to me because I have more wisdom than anyone living, but for our sakes who make known the interpretation to the king, and that you may know the thoughts of your heart.


Ти, царе, видје а то лик велик; велик бијаше лик и свјетлост му силна, и стајаше према теби, и страшан бијаше на очима.

"You, O king, were watching; and behold, a great image! This great image, whose splendor was excellent, stood before you; and its form was awesome.

Tweet thisPost on Facebook

Глава томе лику бијаше од чистога злата, прси и мишице од сребра, трбух и бедра од мједи,

"This image's head was of fine gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze,


Голијени му од гвожђа, а стопала које од гвожђа које од земље.

"its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay.


Ти гледаше докле се одвали камен без руку, и удари лик у стопала мједена и земљана, и сатр их.

"You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces.


Тада се сатр и гвожђе и земља и мјед и сребро и злато, и поста као пљева на гумну у љето, те однесе вјетар, и не нађе му се мјесто; а камен, који удари лик, поста гора велика и испуни сву земљу.

"Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together, and became like chaff from the summer threshing floors; the wind carried them away so that no trace of them was found. And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth.


То је сан; а сада ћемо казати цару што значи.

"This is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king.

Tweet thisPost on Facebook

Ти си, царе, цар над царевима, јер ти Бог небески даде царство, силу и крјепост и славу;

"You, O king, are a king of kings. For the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory;


И гдје год живе синови људски, звјери пољске и птице небеске, дао ти је у руке, и поставио те господарем над свијем тијем. Ти си она глава златна.

"and wherever the children of men dwell, or the beasts of the field and the birds of the heaven, He has given them into your hand, and has made you ruler over them all--you are this head of gold.


А након тебе настаће друго царство, мање од твојега; а потом треће царство, мједено, које ће владати по свој земљи.

"But after you shall arise another kingdom inferior to yours; then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth.


А четврто ће царство бити тврдо као гвожђе, јер гвожђе сатире и троши све, и као гвожђе што све ломи, тако ће сатрти и поломити.

"And the fourth kingdom shall be as strong as iron, inasmuch as iron breaks in pieces and shatters all things; and like iron that crushes, that kingdom will break in pieces and crush all the others.


А што си видио стопала и прсте које од кала лончарскога које од гвожђа, биће царство раздјељено, али ће бити у њему тврђе од гвожђа, јер си видио гвожђе помијешано с калом лончарским.

"Whereas you saw the feet and toes, partly of potter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay.


И што прсти у ногу бијаху које од гвожђа које од кала, царство ће бити нешто јако а нешто трошно.

"And as the toes of the feet were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly fragile.

Tweet thisPost on Facebook

А што си видио гвожђе помијешано са калом лончарским, то ће се они помијешати сјеменом човјечијим, али неће прионути један за другога као што се гвожђе не може смијешати с калом.

"As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men; but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay.


А у вријеме тијех царева Бог ће небески подигнути царство које се довијека неће расути, и то се царство неће оставити другом народу; оно ће сатрти и укинути сва та царства, а само ће стајати довијека,

"And in the days of these kings the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed; and the kingdom shall not be left to other people; it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever.


Како си видио гдје се од горе одвали камен без руку и сатр гвожђе, мјед, као, сребро и злато. Бог велики јави цару што ће бити послије; сан је истинит, и тумачење му вјерно.

"Inasmuch as you saw that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold--the great God has made known to the king what will come to pass after this. The dream is certain, and its interpretation is sure."


Тада цар Навуходоносор паде на лице своје, и поклони се Данилу, и заповједи да му принесу принос и кад.

Then King Nebuchadnezzar fell on his face, prostrate before Daniel, and commanded that they should present an offering and incense to him.


Цар проговори Данилу и рече: доиста, ваш је Бог Бог над боговима и господар над царевима, и који објављује тајне, кад си могао открити ову тајну.

The king answered Daniel, and said, "Truly your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets, since you could reveal this secret."


Тада цар узвиси Данила, и даде му многе велике дарове и учини га господарем свој земљи Вавилонској и поглаварем над свијем мудрацима Вавилонским.

Then the king promoted Daniel and gave him many great gifts; and he made him ruler over the whole province of Babylon, and chief administrator over all the wise men of Babylon.


И Данило измоли у цара, те постави над пословима земље Вавилонске Седраха, Мисаха и Авденага, а Данило оста на двору цареву.

Also Daniel petitioned the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abed-Nego over the affairs of the province of Babylon; but Daniel sat in the gate of the king.This goes to iframe