Књига пророка Данила

Послушајте


Данило, глава 12


А у то ће се вријеме подигнути Михаило велики кнез, који брани твој народ; и биће жалосно вријеме, какога није било откако је народа до тада; и у то ће се вријеме избавити твој народ, сваки који се нађе записан у књизи.

"At that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people; And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. and at that time your people shall be delivered, every one who is found written in the book.


И много онијех који спавају у праху земаљском пробудиће се, једни на живот вјечни а други на срамоту и пријекор вјечни.

And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt.


И разумни ће се сјати као свјетлост небеска, и који многе приведоше к правди, као звијезде вазда и довијека.

Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever.


А ти Данило затвори ове ријечи и запечати ову књигу до пошљедњега времена; многи ће претраживати, и знање ће се умножити.

"But you, Daniel, shut up the words, and seal the book until the time of the end; many shall run to and fro, and knowledge shall increase."


Тада погледах ја Данило, и гле, стајаху друга двојица, један с ове стране на бријегу ријеке, а други с оне стране на бријегу ријеке.

Then I, Daniel, looked; and there stood two others, one on this riverbank and the other on that riverbank.

Tweet thisPost on Facebook

И један рече човјеку обученоме у платно, који стајаше над водом у ријеци: кад ће бити крај тијем чудесима?

And one said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, "How long shall the fulfillment of these wonders be?"


И чух човјека обученога у платно, који стајаше над водом у ријеци, и подиже десницу своју и љевицу своју к небу, и закле се онијем који живи увијек да ће се све ово испунити по времену, по временима и по по времена, и кад се сврши расап силе светога народа.

Then I heard the man clothed in linen, who was above the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand to heaven, and swore by Him who lives forever, that it shall be for a time, times, and half a time; and when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished.


И ја чух али не разумјех; и рекох: господару мој, какав ће бити крај томе?

Although I heard, I did not understand. Then I said, "My lord, what shall be the end of these things?"

Tweet thisPost on Facebook

А он рече: иди Данило, јер су затворене и запечаћене ове ријечи до пошљедњега времена.

And he said, "Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end.


Многи ће се очистити, убијелити и окушати; а безбожници ће радити безбожно, нити ће који безбожник разумјети, али ће разумни разумјети.

"Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand.


А од времена кад се укине жртва ваздашња и постави гнусоба пустошна, биће тисућа и двјеста и деведесет дана.

"And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days.


Благо ономе који претрпи и дочека тисућу и три стотине и тридесет и пет дана.

"Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days.

Tweet thisPost on Facebook

А ти иди ка крају; и почиваћеш и остаћеш на дијелу свом до свршетка својих дана.

"But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days."This goes to iframe