Књига пророка Данила

Послушајте


Данило, глава 11


И ја прве године Дарија Мидијанина стадох да му поможем, и да га поткријепим.

"Also in the first year of Darius the Mede, I, even I, stood up to confirm and strengthen him.)


А сада ћу ти казати истину. Ево, још ће три цара настати у Персији; и четврти ће бити богатији од свијех, и кад се укријепи богатством својим, све ће подигнути на Грчко царство.

"And now I will tell you the truth: Behold, three more kings will arise in Persia, and the fourth shall be far richer than them all; by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Greece.

Tweet thisPost on Facebook

Потом ће настати силан цар, и владаће великом државом и радиће што хоће.

"Then a mighty king shall arise, who shall rule with great dominion, and do according to his will.


А како нестане, расуће се царство његово и раздијелиће се у четири вјетра небеска, не међу натражје његово нити с влашћу с којом је он владао, јер ће се царство његово укинути и допасти другима а не њима.

"And when he has arisen, his kingdom shall be broken up and divided toward the four winds of heaven, but not among his posterity nor according to his dominion with which he ruled; for his kingdom shall be uprooted, even for others besides these.


И цар јужни осилиће, и један од кнезова његовијех, и биће силнији од њега, и владаће, и држава ће његова бити велика.

"Then the king of the South shall become strong, as well as one of his princes; and he shall gain power over him and have dominion. His dominion shall be a great dominion.


И послије неколико година они ће се опријатељити, и кћи јужнога цара доћи ће к цару сјеверном да учини погодбу; али она неће сачувати силе мишици, нити ће се он одржати с мишицом својом, него ће бити предана и она и они који је доведу и син њезин и онај који јој буде помагао у то вријеме.

"And at the end of some years they shall join forces, for the daughter of the king of the South shall go to the king of the North to make an agreement; but she shall not retain the power of her authority, and neither he nor his authority shall stand; but she shall be given up, with those who brought her, and with him who begot her, and with him who strengthened her in those times.

Tweet thisPost on Facebook

Потом ће од изданка из коријена њезина настати један на мјесто његово, који ће доћи с војском својом и ударити на градове цара сјевернога, и биће их и освојиће их.

"But from a branch of her roots one shall arise in his place, who shall come with an army, enter the fortress of the king of the North, and deal with them and prevail.

Tweet thisPost on Facebook

И богове ће њихове и кнезове њихове са закладима њиховијем драгоцјенијем златнијем и сребрнијем однијети у ропство у Мисир, и остаће неколико година јачи од цара сјевернога.

"And he shall also carry their gods captive to Egypt, with their princes and their precious articles of silver and gold; and he shall continue more years than the king of the North.


И тако ће цар јужни доћи у своје царство, и вратиће се у своју земљу.

"Then the king of the North shall come to the kingdom of the king of the South, but shall return to his own land.


Али ће синови његови заратити, и скупиће велику војску; и један ће доћи изненада, и поплавити и проћи; и вративши се ратоваће до града његова.

"However his sons shall stir up strife, and assemble a multitude of great forces; and one shall certainly come and overwhelm and pass through; then he shall return to his fortress and stir up strife.


Тада ће се разљутити цар јужни, и изаћи ће и ратоваће с њим, с царем сјевернијем, и подигнуће велику војску, те ће му бити дата у руке војска.

"And the king of the South shall be moved with rage, and go out and fight with him, with the king of the North, who shall muster a great multitude; but the multitude shall be given into the hand of his enemy.


И кад разбије војску, понијеће се срце његово, и побиће тисуће, али се неће укријепити.

"When he has taken away the multitude, his heart will be lifted up; and he will cast down tens of thousands, but he will not prevail.


Јер ће цар сјеверни опет дигнути војску већу од прве; и послије неколико година доћи ће с великом војском и с великим благом.

"For the king of the North will return and muster a multitude greater than the former, and shall certainly come at the end of some years with a great army and much equipment.

Tweet thisPost on Facebook

И у то ће вријеме многи устати на цара јужнога; и зликовци од твојега народа подигнуће се да се потврди утвара, и попадаће.

"And in those times many shall rise up against the king of the South; also certain violent men of your people shall exalt themselves in fulfillment of the vision, but they shall fall.


И доћи ће цар сјеверни, и начиниће опкопе, и узеће тврде градове, и мишице јужнога цара неће одољети ни изабрани народ његов, нити ће бити силе да се опре.

"So the king of the North shall come and build a siege mound, and take a fortified city; and the forces of the South shall not withstand him. Even his choice troops shall have no strength to resist.


И онај дошав на њ чиниће што хоће, и неће бити никога да му се опре; и уставиће се у красној земљи, коју ће потрти својом руком.

"But he who comes against him shall do according to his own will, and no one shall stand against him. He shall stand in the Glorious Land with destruction in his power.


Потом ће окренути да дође са силом свега царства својега, али ће се погодити с њим, и даће му кћер за жену да би га упропастио, али се она неће држати, нити ће бити с њим.

"He shall also set his face to enter with the strength of his whole kingdom, and upright ones with him; thus shall he do. And he shall give him the daughter of women to destroy it; but she shall not stand with him, or be for him.


Потом ће се окренути на острва, и освојиће многа; али ће један војвода прекинути срамоту коју чини, и обориће на њ срамоту његову.

"After this he shall turn his face to the coastlands, and shall take many. But a ruler shall bring the reproach against them to an end; and with the reproach removed, he shall turn back on him.

Tweet thisPost on Facebook

Потом ће се окренути ка градовима своје земље, и спотакнуће се и пашће, и неће се више наћи.

"Then he shall turn his face toward the fortress of his own land; but he shall stumble and fall, and not be found.


И на његово ће мјесто настати који ће послати настојника у слави царској; али ће за мало дана погинути без гњева и без боја.

"There shall arise in his place one who imposes taxes on the glorious kingdom; but within a few days he shall be destroyed, but not in anger or in battle.

Tweet thisPost on Facebook

А на његово ће мјесто доћи незнатан човјек, коме није намијењена част царска; али ће доћи мирно и освојиће царство ласкањем.

"And in his place shall arise a vile person, to whom they will not give the honor of royalty; but he shall come in peaceably, and seize the kingdom by intrigue.


И мишице које плаве он ће поплавити и поломити, па и кнеза с којим је учинио вјеру.

"With the force of a flood they shall be swept away from before him and be broken, and also the prince of the covenant.


Јер удруживши се с њим учиниће пријевару, и дошавши надвладаће с мало народа.

"And after the league is made with him he shall act deceitfully, for he shall come up and become strong with a small number of people.

Tweet thisPost on Facebook

И доћи ће мирно у родна мјеста у земљи, и учиниће што ни оцеви његови ни оцеви отаца његовијех не учинише, раздијелиће им плијен и грабеж и благо, и смишљаће мисли на градове, за неко вријеме.

"He shall enter peaceably, even into the richest places of the province; and he shall do what his fathers have not done, nor his forefathers: he shall disperse among them the plunder, spoil, and riches; and he shall devise his plans against the strongholds, but only for a time.

Tweet thisPost on Facebook

Потом ће подигнути силу своју и срце своје на цара јужнога с великом војском; и цар ће јужни доћи у бој с великом и врло силном војском; али неће одољети, јер ће му се чинити невјера.

"He shall stir up his power and his courage against the king of the South with a great army. And the king of the South shall be stirred up to battle with a very great and mighty army; but he shall not stand, for they shall devise plans against him.

Tweet thisPost on Facebook

И који једу хљеб његов сатрће га; војска ће његова поплавити, и многи ће пасти побијени.

"Yes, those who eat of the portion of his delicacies shall destroy him; his army shall be swept away, and many shall fall down slain.


И срце ће обојице царева радити о злу, и за једнијем ће столом лагати; али се неће извршити; јер ће крај још бити у одређено вријеме.

"Both these kings' hearts shall be bent on evil, and they shall speak lies at the same table; but it shall not prosper, for the end will still be at the appointed time.


И тако ће се вратити у своју земљу с великим благом; и срце ће се његово обратити на свети завјет, и кад изврши, вратиће се у своју земљу.

"While returning to his land with great riches, his heart shall be moved against the holy covenant; so he shall do damage and return to his own land.

Tweet thisPost on Facebook

У одређено ће вријеме опет доћи на југ; али други пут неће бити као први пут.

"At the appointed time he shall return and go toward the south; but it shall not be like the former or the latter.

Tweet thisPost on Facebook

Јер ће доћи на њ лађе Китејске, и он ће се ојадити, те ће се вратити; и разљутиће се на свети завјет, и извршиће; и вративши се сложиће се с онима који остављају свети завјет.

"For ships from Cyprus shall come against him; therefore he shall be grieved, and return in rage against the holy covenant, and do damage. So he shall return and show regard for those who forsake the holy covenant.


И војска ће стајати уза њ, и оскврниће светињу у граду, и укинути жртву свагдашњу и поставиће гнусобу пустошну.

"And forces shall be mustered by him, and they shall defile the sanctuary fortress; then they shall take away the daily sacrifices, and place there the abomination of desolation.


И који су безбожни према завјету, он ће их ласкањем отпадити; али народ који познаје Бога својега охрабриће се и извршиће.

"Those who do wickedly against the covenant he shall corrupt with flattery; but the people who know their God shall be strong, and carry out great exploits.


И разумни у народу научиће многе, и падаће од мача и огња, ропства и грабежа много времена.

"And those of the people who understand shall instruct many; yet for many days they shall fall by sword and flame, by captivity and plundering.


Али падајући добиће малу помоћ; и многи ће пристати с њима дволичећи.

"Now when they fall, they shall be aided with a little help; but many shall join with them by intrigue.

Tweet thisPost on Facebook

И од разумнијех ће пасти неки да би се окушали и очистили и убијелили до рока, јер ће још бити рок.

"And some of those of understanding shall fall, to refine them, purge them, and make them white, until the time of the end; because it is still for the appointed time.

Tweet thisPost on Facebook

И тај ће цар чинити што хоће, и подигнуће се и узвисиће се изнад свакога бога, и чудно ће говорити на Бога над боговима, и биће срећан докле се не сврши гњев, јер ће се извршити што је одређено.

"Then the king shall do according to his own will: he shall exalt and magnify himself above every god, shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper till the wrath has been accomplished; for what has been determined shall be done.


Неће марити ни за богове својих отаца ни за љубав женску, нити ће за кога бога марити, него ће се узвишивати нада све.

"He shall regard neither the God of his fathers nor the desire of women, nor regard any god; for he shall magnify himself above them all.


И на мјесто Бога најсилнијега славиће бога којега оци његови не знаше, славиће златом и сребром и драгим камењем и закладима.

"But in their place he shall honor a god of fortresses; and a god which his fathers did not know he shall honor with gold and silver, with precious stones and pleasant things.

Tweet thisPost on Facebook

И учиниће да градови Бога најсилнијега буду бога туђега; које позна умножиће им славу и учиниће их господарима над многима и раздјелиће земљу мјесто плате.

"Thus he shall act against the strongest fortresses with a foreign god, which he shall acknowledge, and advance its glory; and he shall cause them to rule over many, and divide the land for gain.

Tweet thisPost on Facebook

А у пошљедње вријеме јужни ће се цар побити с њим; и цар ће сјеверни ударити на њ као вихор с колима и коњицима и с многим лађама, и ушавши у земље поплавиће и проћи.

"At the time of the end the king of the South shall attack him; and the king of the North shall come against him like a whirlwind, with chariots, horsemen, and with many ships; and he shall enter the countries, overwhelm them, and pass through.


И доћи ће у красну земљу, и многи ће пропасти, а ове ће се избавити од његовијех руку: Едомска, Моавска и главни дио синова Амоновијех.

"He shall also enter the Glorious Land, and many countries shall be overthrown; but these shall escape from his hand: Edom, Moab, and the prominent people of Ammon.

Tweet thisPost on Facebook

И посегнуће руком својом на земље, и земља Мисирска неће умакнути.

"He shall stretch out his hand against the countries, and the land of Egypt shall not escape.

Tweet thisPost on Facebook

И освојиће благо у злату и у сребру и све закладе Мисирске; и Ливијани и Етиопљани ићи ће за њим.

"He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; also the Libyans and Ethiopians shall follow at his heels.

Tweet thisPost on Facebook

Али ће га гласови с истока и са сјевера смести, те ће изаћи с великим гњевом да погуби и затре многе.

"But news from the east and the north shall trouble him; therefore he shall go out with great fury to destroy and annihilate many.

Tweet thisPost on Facebook

И разапеће шаторе двора својега међу морима на красној светој гори; и кад дође к своме крају, нико му неће помоћи.

"And he shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and no one will help him.This goes to iframe