Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 48


А ово су имена племенима. Од краја према сјеверу, уз пут Етлонски како се иде у Емат и Асаренан, на међу Дамаштанску на сјевер покрај Емата, од источне стране до западне, Даново, једно.

"Now these are the names of the tribes: From the northern border along the road to Hethlon at the entrance of Hamath, to Hazar Enan, the border of Damascus northward, in the direction of Hamath, there shall be one portion for Dan from its east to its west side;


А уз међу Данову, од источне стране до западне, Асирово, једно.

"by the border of Dan, from the east side to the west, one portion for Asher;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Асирову, од источне стране до западне, Нефталимово, једно.

"by the border of Asher, from the east side to the west, one portion for Naphtali;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Нефталимову, од источне стране до западне, Манасијино, једно.

"by the border of Naphtali, from the east side to the west, one portion for Manasseh;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Манасијину, од источне стране до западне, Јефремово, једно.

"by the border of Manasseh, from the east side to the west, one portion for Ephraim;


А уз међу Јефремову, од источне стране до западне, Рувимово, једно.

"by the border of Ephraim, from the east side to the west, one portion for Reuben;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Рувимову, од источне стране до западне, Јудино, једно.

"by the border of Reuben, from the east side to the west, one portion for Judah;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Јудину, од источне стране до западне, нека буде принос што ћете принијети, двадесет и пет тисућа лаката у ширину, а у дужину као који други дио, од источне стране до западне, и светиња да буде усред њега.

"by the border of Judah, from the east side to the west, shall be the district which you shall set apart, twenty-five thousand cubits in width, and in length the same as one of the other portions, from the east side to the west, with the sanctuary in the center.


Принос који ћете принијети Господу, нека буде од двадесет и пет тисућа лаката у дужину и од десет тисућа у ширину.

"The district that you shall set apart for the LORD shall be twenty-five thousand cubits in length and ten thousand in width.


И тај ће свети принос бити свештеницима, са сјевера двадесет и пет тисућа лаката у дужину, а са запада десет тисућа у ширину, и с истока десет тисућа у ширину, а с југа двадесет и пет тисућа у дужину; и светиња Господња да буде усред њега.

"To these, namely, to the priests, shall this holy district belong: on the north twenty-five thousand cubits in length, on the west ten thousand in width, on the east ten thousand in width, and on the south twenty- five thousand in length. The sanctuary of the LORD shall be in the center.


То ће бити свештеницима посвећенијем између синова Садоковијех који држаше што сам наредио да се држи и не зађоше као други Левити, кад зађоше синови Израиљеви.

"It shall be for the priests of the sons of Zadok, who are sanctified, who have kept My charge, who did not go astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray.


Њихов ће бити свети принос од земље, светиња над светињама, уз међе Левитске.

"And this district of land that is set apart shall be to them a thing most holy by the border of the Levites.

Tweet thisPost on Facebook

А Левити да имају уз међе свештеничке двадесет и пет тисућа лаката у дужину, и десет тисућа у ширину; сва дужина да буде двадесет и пет тисућа, а ширина десет тисућа.

"Opposite the border of the priests, the Levites shall have an area twenty-five thousand cubits in length and ten thousand in width; its entire length shall be twenty-five thousand and its width ten thousand.


А од тога ништа да не продају ни промијењују, ни да преносе првина земаљских, јер је светиња Господу.

"And they shall not sell or exchange any of it; they may not alienate this best part of the land, for it is holy to the LORD.


А пет тисућа лаката што остаје у ширину према двадесет и пет тисућа биће мјесто посвећено, за град, за насеље, и за подграђа, и град да буде усред њега.

"The five thousand cubits in width that remain, along the edge of the twenty-five thousand, shall be for general use by the city, for dwellings and common- land; and the city shall be in the center.


А ово да му је мјера: са сјеверне стране четири тисуће и пет стотина лаката, и с јужне стране четири тисуће и пет стотина, и с источне стране четири тисуће и пет стотина, и са западне стране четири тисуће и пет стотина.

"These shall be its measurements: the north side four thousand five hundred cubits, the south side four thousand five hundred, the east side four thousand five hundred, and the west side four thousand five hundred.

Tweet thisPost on Facebook

И подграђе ће бити двјеста и педесет лаката са сјевера, и двјеста и педесет с југа, и двјеста и педесет с истока, и двјеста и педесет са запада.

"The common-land of the city shall be: to the north two hundred and fifty cubits, to the south two hundred and fifty, to the east two hundred and fifty, and to the west two hundred and fifty.

Tweet thisPost on Facebook

А што остане у дужину према светом приносу, десет тисућа лаката на исток и десет тисућа на запад према светом приносу, од тога доходак нека буде храна слугама градским.

"The rest of the length, alongside the district of the holy portion, shall be ten thousand cubits to the east and ten thousand to the west. It shall be adjacent to the district of the holy portion, and its produce shall be food for the workers of the city.

Tweet thisPost on Facebook

А слуге које ће служити граду биће из свијех племена Израиљевијех.

"The workers of the city, from all the tribes of Israel, shall cultivate it.


Сав овај принос, двадесет и пет тисућа лаката уз двадесет и пет тисућа, четвртаст, принијеће у принос свети за достојање граду.

"The entire district shall be twenty-five thousand cubits by twenty-five thousand cubits, foursquare. You shall set apart the holy district with the property of the city.


А што остане с обје стране светом приносу и достојању градском, према двадесет и пет тисућа лаката приноса до међе источне, и са запада према двадесет и пет тисућа лаката дуж западне међе према дијеловима, то да је кнежево; тако ће свети принос и светиња дома бити у сриједи.

"The rest shall belong to the prince, on one side and on the other of the holy district and of the city's property, next to the twenty-five thousand cubits of the holy district as far as the eastern border, and westward next to the twenty-five thousand as far as the western border, adjacent to the tribal portions; it shall belong to the prince. It shall be the holy district, and the sanctuary of the temple shall be in the center.


А од достојања Левитскога и од достојања градскога, усред онога што је кнежево, између међе Јудине и међе Венијаминове, да је кнежево.

"Moreover, apart from the possession of the Levites and the possession of the city which are in the midst of what belongs to the prince, the area between the border of Judah and the border of Benjamin shall belong to the prince.

Tweet thisPost on Facebook

А остала племена биће: од источне стране до западне стране, Венијаминово, једно;

"As for the rest of the tribes, from the east side to the west, Benjamin shall have one portion;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Венијаминову, од источне стране до западне, Симеуново, једно;

"by the border of Benjamin, from the east side to the west, Simeon shall have one portion;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Симеунову, од источне стране до западне, Исахарово, једно;

"by the border of Simeon, from the east side to the west, Issachar shall have one portion;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Исахарову, од источне стране до западне, Завулоново, једно;

"by the border of Issachar, from the east side to the west, Zebulun shall have one portion;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Завулонову, од источне стране до западне, Гадово, једно;

"by the border of Zebulun, from the east side to the west, Gad shall have one portion;

Tweet thisPost on Facebook

А уз међу Гадову с јужне стране, на југ, међа је од Тамара до воде Мериве у Кадису, дуж потока до великога мора.

"by the border of Gad, on the south side, toward the South, the border shall be from Tamar to the waters of Meribah by Kadesh, along the brook to the Great Sea.


То је земља коју ћете ждријебом раздијелити племенима Израиљевијем у нашљедство, и то су им дијелови, говори Господ Господ.

"This is the land which you shall divide by lot as an inheritance among the tribes of Israel, and these are their portions," says the Lord God.


А ово су крајеви граду: са сјеверне стране четири тисуће и пет стотина лаката да буде мјера;

"These are the exits of the city. On the north side, measuring four thousand five hundred cubits

Tweet thisPost on Facebook

А врата градска да се назову именима племена Израиљевијех, троја врата са сјевера; једна врата Рувимова, једна врата Јудина, једна врата Левијева;

' (the gates of the city shall be named after the tribes of Israel), the three gates northward: one gate for Reuben, one gate for Judah, and one gate for Levi;


И с источне стране четири тисуће и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Јосифова, једна врата Венијаминова, једна врата Данова;

"on the east side, four thousand five hundred cubits, three gates: one gate for Joseph, one gate for Benjamin, and one gate for Dan;

Tweet thisPost on Facebook

И с јужне стране четири тисуће и пет стотина лаката да буде мјера, и троја врата: једна врата Симеунова, једна врата Исахарова, једна врата Завулонова;

"on the south side, measuring four thousand five hundred cubits, three gates: one gate for Simeon, one gate for Issachar, and one gate for Zebulun;

Tweet thisPost on Facebook

Са западне стране четири тисуће и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Гадова, једна врата Асирова, једна врата Нефталимова.

"on the west side, four thousand five hundred cubits with their three gates: one gate for Gad, one gate for Asher, and one gate for Naphtali.

Tweet thisPost on Facebook

Унаоколо ће бити осамнаест тисућа лаката, а име ће граду од тога дана бити: Господ је ту.

"All the way around shall be eighteen thousand cubits; and the name of the city from that day shall be: The LORD Is There."This goes to iframe