Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 47


Потом одведе ме опет к вратима од дома, и гле, вода излажаше испод прага од дома к истоку, јер лице дому бијаше према истоку; и вода тецијаше доље с десне стране дома, с јужне стране олтара.

Then he brought me back to the door of the temple; and there was water, flowing from under the threshold of the temple toward the east, for the front of the temple faced east; the water was flowing from under the right side of the temple, south of the altar.


Потом ме изведе вратима сјевернијем, и проведе ме около спољашњим путем к спољашњим вратима, путем који гледа на исток, и гле, вода тецијаше с десне стране.

He brought me out by way of the north gate, and led me around on the outside to the outer gateway that faces east; and there was water, running out on the right side.

Tweet thisPost on Facebook

И кад човјек изиде на исток с мјером у руци, измјери тисућу лаката, и преведе ме преко воде, и вода бијаше до глежања.

Then, when the man went out to the east with the line in his hand, he measured one thousand cubits, and he brought me through the waters; the water came up to my ankles.


Потом опет измјери тисућу лаката, и преведе ме преко воде, а вода бјеше до кољена; опет измјери тисућу лаката, и преведе ме, а вода бјеше до појаса.

Again he measured one thousand and brought me through the waters; the water came up to my knees. Again he measured one thousand and brought me through; the water came up to my waist.

Tweet thisPost on Facebook

И опет измјери тисућу лаката, и поста ријека, које не могох пријећи, јер вода устаде да требаше пливати, поста ријека која се не може прегазити.

Again he measured one thousand, and it was a river that I could not cross; for the water was too deep, water in which one must swim, a river that could not be crossed.

Tweet thisPost on Facebook

Тада ми рече: видје ли, сине човјечји? И одведе ме и поврати ме на бријег ријеци.

He said to me, "Son of man, have you seen this?" Then he brought me and returned me to the bank of the river.

Tweet thisPost on Facebook

А кад се вратих, гле, по бријегу ријеци врло много дрва отуд и одовуд.

When I returned, there, along the bank of the river, were very many trees on one side and the other.


И рече ми: ова вода тече у Галилеју прву, и спушта се у поље, и утјече у море, и кад дође у море, његова ће вода постати здрава.

Then he said to me: "This water flows toward the eastern region, goes down into the valley, and enters the sea. When it reaches the sea, its waters are healed.


И све животиње што се мичу куда год дођу ове ријеке, биће живе и биће велико мноштво риба, јер кад дође ова вода онамо, друга ће постати здрава, и све ће бити живо гдје ова ријека дође.

"And it shall be that every living thing that moves, wherever the rivers go, will live. There will be a very great multitude of fish, because these waters go there; for they will be healed, and everything will live wherever the river goes.


И рибари ће стајати крај њега од Енгада до Ен-Еглаима и разапињати мреже; и биће риба свакојаких врло много као у великом мору.

"It shall be that fishermen will stand by it from En Gedi to En Eglaim; they will be places for spreading their nets. Their fish will be of the same kinds as the fish of the Great Sea, exceedingly many.


А баре његове и глибови неће бити здрави, него ће остати слани.

"But its swamps and marshes will not be healed; they will be given over to salt.

Tweet thisPost on Facebook

А крај ријеке по бријегу отуд и одовуд рашће дрвета свакојака родна, којима лишће неће опадати нити ће рода на њима нестајати; свакога ће мјесеца рађати нов род, јер јој вода тече из светиње; зато ће род њихов бити за јело и лишће њихово за лијек.

"Along the bank of the river, on this side and that, will grow all kinds of trees used for food; their leaves will not wither, and their fruit will not fail. They will bear fruit every month, because their water flows from the sanctuary. Their fruit will be for food, and their leaves for medicine."


Овако вели Господ Господ: ово су међе у којима ћете наслиједити земљу по дванаест племена Израиљевијех: Јосифу два дијела.

Thus says the Lord God: "These are the borders by which you shall divide the land as an inheritance among the twelve tribes of Israel. Joseph shall have two portions.


Наслиједићете је како један тако други, за коју подигох руку своју да ћу је дати оцима вашим; и припашће вам та земља у нашљедство.

"You shall inherit it equally with one another; for I lifted My hand in an oath to give it to your fathers, and this land shall fall to you as your inheritance.


Ово је дакле међа земљи: на сјеверној страни од великога мора на Етлон како се иде у Седад,

"This shall be the border of the land on the north: from the Great Sea, by the road to Hethlon, as one goes to Zedad,


Емат, Вирота, Сиврајим, који је између међе Дамаштанске и међе Ематске, Асаратихон, који је на међи Авранској.

"Hamath, Berothah, Sibraim (which is between the border of Damascus and the border of Hamath), to Hazar Hatticon (which is on the border of Hauran).


Тако ће бити међе од мора Асаренан, међа Дамаштанска и сјеверна страна на сјевер, и међа Ематска; то је сјеверна страна.

"Thus the boundary shall be from the Sea to Hazar Enan, the border of Damascus; and as for the north, northward, it is the border of Hamath. This is the north side.


А источну страну измјерите од Аврана и од Дамаска и од Галада и од земље Израиљеве на Јордану, од те међе до мора источнога. И то је источна страна.

"On the east side you shall mark out the border from between Hauran and Damascus, and between Gilead and the land of Israel, along the Jordan, and along the eastern side of the sea. This is the east side.

Tweet thisPost on Facebook

А јужна страна према југу од Тамара до воде Мериве у Кадису, дуж потока до великога мора. И то је јужна страна према југу.

"The south side, toward the South, shall be from Tamar to the waters of Meribah by Kadesh, along the brook to the Great Sea. This is the south side, toward the South.

Tweet thisPost on Facebook

А западна ће страна бити велико море, од те међе до према уласку у Емат; то је западна страна.

"The west side shall be the Great Sea, from the southern boundary until one comes to a point opposite Hamath. This is the west side.

Tweet thisPost on Facebook

И раздијелите ту земљу међу се по племенима Израиљевијем.

"Thus you shall divide this land among yourselves according to the tribes of Israel.

Tweet thisPost on Facebook

А раздијелите је у нашљедство међу се и међу иностранце који се баве међу вама, који би изродили синове међу вама, и они нека су вам као домородац међу синовима Израиљевијем, с вама нека добију нашљедство међу племенима Израиљевијем.

"It shall be that you will divide it by lot as an inheritance for yourselves, and for the strangers who sojourn among you and who bear children among you. They shall be to you as native-born among the children of Israel; they shall have an inheritance with you among the tribes of Israel.


И у ком се племену иностранац бави, у оном му подајте нашљедство, говори Господ Господ.

"And it shall be that in whatever tribe the stranger sojourns, there you shall give him his inheritance," says the Lord God.

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe