Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 45


А кад станете дијелити земљу у нашљедство, принесите принос Господу, свет дио од земље, у дужину двадесет и пет тисућа лаката, и у ширину десет тисућа, то нека буде свето по свијем међама својим унаоколо.

"Moreover, when you divide the land by lot into inheritance, you shall set apart a district for the LORD, a holy portion of the land; its length shall be twenty- five thousand cubits, and the width ten thousand. It shall be holy throughout its territory all around.


Од тога нека буде за светињу пет стотина лаката у дужину и пет стотина у ширину, четвртасто отсвуда, и педесет лаката унаоколо за подграђа.

"Of this there shall be a square plot for the sanctuary, five hundred by five hundred rods, with fifty cubits around it for an open space.


По тој мјери измјери у дужину двадесет и пет тисућа и у ширину десет тисућа, и ту нека буде светиња и светиња над светињама.

"So this is the district you shall measure: twenty-five thousand cubits long and ten thousand wide; in it shall be the sanctuary, the Most Holy Place.


То нека буде свет дио од земље свештеницима, који служе у светињи, који приступају да служе Господу, и нека им буде мјесто за куће и свето мјесто за светињу.

"It shall be a holy portion of the land, belonging to the priests, the ministers of the sanctuary, who come near to minister to the LORD; it shall be a place for their houses and a holy place for the sanctuary.


А двадесет и пет тисућа лаката у дужину и десет тисућа у ширину нека буде Левитима који служе у дому у државу с двадесет клијети.

"An area twenty-five thousand cubits long and ten thousand wide shall belong to the Levites, the ministers of the temple; they shall have twenty chambers as a possession.


И граду подајте достојање пет тисућа лаката у ширину и двадесет и пет тисућа у дужину према светом дијелу; то нека је за сав дом Израиљев.

"You shall appoint as the property of the city an area five thousand cubits wide and twenty-five thousand long, adjacent to the district of the holy portion; it shall belong to the whole house of Israel.


А кнезу нека буде с обје стране светога дијела и достојања градскога пред светијем дијелом и пред градским достојањем, са западне стране на запад и с источне стране на исток, а дужина да буде према сваком од тијех дијелова од западне међе до источне међе.

"The prince shall have a portion on one side and the other of the holy district and the city's property; and bordering on the holy district and the city's property, extending westward on the west side and eastward on the east side, the length shall be side by side with one of the tribal portions, from the west border to the east border.


Та земља да му је достојање у Израиљу, да више не отимају кнезови моји од народа мојега, него осталу земљу да даду дому Израиљеву по племенима њиховијем.

"The land shall be his possession in Israel; and My princes shall no more oppress My people, but they shall give the rest of the land to the house of Israel, according to their tribes."


Овако вели Господ Господ: доста је, кнезови Израиљеви; прођите се насиља и отимања, и творите суд и правду, и скините тешке послове своје с мојега народа, говори Господ Господ.

'Thus says the Lord God: "Enough, O princes of Israel! Remove violence and plundering, execute justice and righteousness, and stop dispossessing My people," says the Lord God.


Мјерила да су вам права, и ефа права, и ват прав.

"You shall have just balances, a just ephah, and a just bath.


Ефа и ват да су једне мјере, да ват бере десетину хомора, и ефа десетину хомора; мјера да им је према хомору.

"The ephah and the bath shall be of the same measure, so that the bath contains one-tenth of a homer, and the ephah one-tenth of a homer; their measure shall be according to the homer.

Tweet thisPost on Facebook

И сикал да је двадесет гера, а мина да вам је двадесет сикала, двадесет и пет сикала, и петнаест сикала.

"The shekel shall be twenty gerahs; twenty shekels, twenty-five shekels, and fifteen shekels shall be your mina.


Ово је принос што ћете приносити: шестина ефе од хомора пшенице, тако и од јечма дајите шестину ефе од хомора.

"This is the offering which you shall offer: you shall give one-sixth of an ephah from a homer of wheat, and one-sixth of an ephah from a homer of barley.

Tweet thisPost on Facebook

А за уље је уредба ова: ват је мјера за уље; десетина вата од једнога кора, који је хомор од десет вата, јер је десет вата хомор.

"The ordinance concerning oil, the bath of oil, is one-tenth of a bath from a kor. A kor is a homer or ten baths, for ten baths are a homer.

Tweet thisPost on Facebook

А од ситне стоке једно од двије стотине с добријех пасишта синова Израиљевијех за дар и за жртву паљеницу и за жртву захвалну, да се чини очишћење за њих говори Господ Господ.

"And one lamb shall be given from a flock of two hundred, from the rich pastures of Israel. These shall be for grain offerings, burnt offerings, and peace offerings, to make atonement for them," says the Lord God.


Сав народ земаљски да даје овај принос кнезу Израиљеву.

"All the people of the land shall give this offering for the prince in Israel.

Tweet thisPost on Facebook

А кнез је дужан давати жртве паљенице с даром и наљевом на празнике и на младине и у суботе, о свијем светковинама дома Израиљева; он нека приноси жртву за гријех с даром и жртву паљеницу и захвалну да чини очишћење за дом Израиљев.

"Then it shall be the prince's part to give burnt offerings, grain offerings, and drink offerings, at the feasts, the New Moons, the Sabbaths, and at all the appointed seasons of the house of Israel. He shall prepare the sin offering, the grain offering, the burnt offering, and the peace offerings to make atonement for the house of Israel."


Овако вели Господ Господ: првога дана првога мјесеца узми јунца здрава, и очисти светињу њим.

'Thus says the Lord God: "In the first month, on the first day of the month, you shall take a young bull without blemish and cleanse the sanctuary.


И нека свештеник узме крви од те жртве за гријех, и помаже њом довратнике на дому и четири угла од појаса на олтару и довратнике од врата на унутрашњем тријему.

"The priest shall take some of the blood of the sin offering and put it on the doorposts of the temple, on the four corners of the ledge of the altar, and on the gateposts of the gate of the inner court.


Тако учини и седмога дана истога мјесеца за свакога који згријеши из незнања и за простога; тако ћете очистити дом.

"And so you shall do on the seventh day of the month for everyone who has sinned unintentionally or in ignorance. Thus you shall make atonement for the temple.


Првога мјесеца четрнаестога дана да вам је пасха, празник седам дана, хљебови пријесни да се једу.

"In the first month, on the fourteenth day of the month, you shall observe the Passover, a feast of seven days; unleavened bread shall be eaten.


И тај дан нека принесе кнез за се и за сав народ земаљски јунца на жртву за гријех.

"And on that day the prince shall prepare for himself and for all the people of the land a bull for a sin offering.


А за седам дана празника нека приноси на жртву паљеницу Господу по седам јунаца и седам овнова здравијех на дан, за онијех седам дана, и на жртву за гријех јарца на дан.

"On the seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to the LORD, seven bulls and seven rams without blemish, daily for seven days, and a kid of the goats daily for a sin offering.


И за дар по ефу на јунца и ефу на овна нека приноси, и ин уља на сваку ефу.

"And he shall prepare a grain offering of one ephah for each bull and one ephah for each ram, together with a hin of oil for each ephah.


Седмога мјесеца петнаестога дана на празник нека приноси исто тако за седам дана и жртву за гријех и жртву паљеницу и дар и уље.

"In the seventh month, on the fifteenth day of the month, at the feast, he shall do likewise for seven days, according to the sin offering, the burnt offering, the grain offering, and the oil."This goes to iframe