Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 40


Двадесет пете године робовања нашега, у почетку године, десети дан мјесеца, четрнаесте године од како се узе град, исти дан дође нада ме рука Господња и одведе ме онамо.

In the twenty-fifth year of our captivity, at the beginning of the year, on the tenth day of the month, in the fourteenth year after the city was captured, on the very same day the hand of the LORD was upon me; and He took me there.


Утварама Божјим одведе ме у земљу Израиљеву, и постави ме на гору врло високу, на којој бијаше с југа као саграђен град.

In the visions of God He took me into the land of Israel and set me on a very high mountain; on it toward the south was something like the structure of a city.


И одведе ме онамо, и гле, човјек, који на очи бијаше као од мједи, с ужем ланенијем у руци и с трском мјерачком, и стајаше на вратима.

He took me there, and behold, there was a man whose appearance was like the appearance of bronze. He had a line of flax and a measuring rod in his hand, and he stood in the gateway.


И проговори ми тај човјек: сине човјечји, гледај очима својим и слушај ушима својим, и узми на ум све што ћу ти показати, јер си доведен овамо да ти покажем; кажи дому Израиљеву све што видиш.

And the man said to me, "Son of man, look with your eyes and hear with your ears, and fix your mind on everything I show you; for you were brought here so that I might show them to you. Declare to the house of Israel everything you see."


И гле, бјеше зид споља око дома, а у руци оном човјеку трска мјерачка од шест лаката, а лакат бјеше с подланице дужи од обичнога; и измјери грађевину у ширину, и бјеше једна трска, и у висину, и бјеше једна трска.

Now there was a wall all around the outside of the temple. In the man's hand was a measuring rod six cubits long, each being a cubit and a handbreadth; and he measured the width of the wall structure, one rod; and the height, one rod.


Па дође на врата која бијаху према истоку, и изиде уз басамаке, и измјери један праг вратима, и бјеше у ширину једна трска, и други праг, и бјеше у ширину једна трска;

Then he went to the gateway which faced east; and he went up its stairs and measured the threshold of the gateway, which was one rod wide, and the other threshold was one rod wide.


И клијети, и свака бјеше једну трску дуга и једну трску широка; а између клијети бјеше пет лаката; и праг на вратима код тријема на унутрашњим вратима, и бјеше с једне трске.

Each gate chamber was one rod long and one rod wide; between the gate chambers was a space of five cubits; and the threshold of the gateway by the vestibule of the inside gate was one rod.


И измјери тријем на вратима унутрашњим, и бјеше једна трска.

He also measured the vestibule of the inside gate, one rod.

Tweet thisPost on Facebook

И измјери тријем на вратима, и бјеше осам лаката; и довратнике им, и бјеху два лакта; а тријем на вратима бјеше изнутра;

Then he measured the vestibule of the gateway, eight cubits; and the gateposts, two cubits. The vestibule of the gate was on the inside.


И клијети код врата према истоку бјеху три амо и три тамо, једне мјере све три, и једне мјере бјеху довратници тамо и амо.

In the eastern gateway were three gate chambers on one side and three on the other; the three were all the same size; also the gateposts were of the same size on this side and that side.


И измјери ширину вратима, и бјеше десет лаката, и тринаест лаката бјеше у дужину вратима.

He measured the width of the entrance to the gateway, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits.

Tweet thisPost on Facebook

И пред клијетима бјеше мјеста један лакат, и за један лакат бјеше мјеста с друге стране, и у свакој клијети бјеше шест лаката отуда и шест лаката одовуда.

There was a space in front of the gate chambers, one cubit on this side and one cubit on that side; the gate chambers were six cubits on this side and six cubits on that side.

Tweet thisPost on Facebook

Послије измјери врата од крова једне клијети до крова друге, и бјеше у ширину двадесет и пет лаката, врата према вратима.

Then he measured the gateway from the roof of one gate chamber to the roof of the other; the width was twenty-five cubits, as door faces door.

Tweet thisPost on Facebook

И начини довратнике од шездесет лаката, и пред довратницима тријем на вратима унаоколо.

He measured the gateposts, sixty cubits high, and the court all around the gateway extended to the gatepost.


И од лица врата на која се улази до лица тријема на унутрашњим вратима бијаше педесет лаката.

From the front of the entrance gate to the front of the vestibule of the inner gate was fifty cubits.

Tweet thisPost on Facebook

И бијаху прозори на клијетима и на довратницима њиховијем сужени унутра око врата, тако и на тријемовима, прозори бијаху изнутра свуда унаоколо, и по довратницима палме.

There were beveled window frames in the gate chambers and in their intervening archways on the inside of the gateway all around, and likewise in the vestibules. There were windows all around on the inside. And on each gatepost were palm trees.


Потом ме уведе у спољашњи тријем, и гле, бијаху клијети и под начињен свуда унаоколо у тријему, тридесет клијети на поду.

Then he brought me into the outer court; and there were chambers and a pavement made all around the court; thirty chambers faced the pavement.


А тај под покрај врата према дужини врата бијаше нижи под.

The pavement was by the side of the gateways, corresponding to the length of the gateways; this was the lower pavement.

Tweet thisPost on Facebook

Потом измјери ширину од лица доњих врата до лица унутрашњега тријема споља, и бјеше сто лаката к истоку и сјеверу.

Then he measured the width from the front of the lower gateway to the front of the inner court exterior, one hundred cubits toward the east and the north.


И врата која бјеху к сјеверу на тријему спољашњем измјери у дужину и у ширину;

On the outer court was also a gateway facing north, and he measured its length and its width.


И бијаху три клијети тамо и три амо, и довратници им и тријемови бијаху исте мјере као у првијех врата; педесет лаката бијаше у дужину а у ширину двадесет и пет лаката;

Its gate chambers, three on this side and three on that side, its gateposts and its archways, had the same measurements as the first gate; its length was fifty cubits and its width twenty-five cubits.


И прозори им и тријемови и палме бијаху на мјеру као на вратима која гледају на исток, и иђаше се к њима уз седам басамака, и тријемови бијаху пред њима.

Its windows and those of its archways, and also its palm trees, had the same measurements as the gateway facing east; it was ascended by seven steps, and its archway was in front of it.

Tweet thisPost on Facebook

И врата од унутрашњега тријема бијаху према вратима сјевернијем и источнијем, и измјери од врата до врата, и бјеше сто лаката.

A gate of the inner court was opposite the northern gateway, just as the eastern gateway; and he measured from gateway to gateway, one hundred cubits.


Послије ме одведе к југу, и гле, бјеху врата према југу; и измјери им довратнике и тријемове, и бјеше иста мјера.

After that he brought me toward the south, and there a gateway was facing south; and he measured its gateposts and archways according to these same measurements.

Tweet thisPost on Facebook

И бијаху прозори на њима и на тријемовима њиховијем унаоколо као они прозори; педесет лаката бијаше у дужину и двадесет и пет лаката у ширину.

There were windows in it and in its archways all around like those windows; its length was fifty cubits and its width twenty-five cubits.


И иђаше се к њима уза седам басамака, и тријемови бијаху пред њима, и палме једна отуда а једна одовуда по довратницима.

Seven steps led up to it, and its archway was in front of them; and it had palm trees on its gateposts, one on this side and one on that side.

Tweet thisPost on Facebook

И врата од унутрашњега тријема бијаху према југу; и измјери од врата до врата к југу, и бјеше сто лаката.

There was also a gateway on the inner court, facing south; and he measured from gateway to gateway toward the south, one hundred cubits.


Тада ме уведе у унутрашњи тријем јужнијем вратима; и измјери јужна врата, и бјеше иста мјера.

Then he brought me to the inner court through the southern gateway; he measured the southern gateway according to these same measurements.

Tweet thisPost on Facebook

И клијети њихове и довратници и тријемови бијаху исте мјере, и прозори на њима и на тријемовима унаоколо; педесет лаката бијаше у дужину и двадесет и пет лаката у ширину.

Also its gate chambers, its gateposts, and its archways were according to these same measurements; there were windows in it and in its archways all around; it was fifty cubits long and twenty-five cubits wide.


И тријемови бијаху унаоколо, двадесет и пет лаката у дужину и пет лаката у ширину.

There were archways all around, twenty-five cubits long and five cubits wide.

Tweet thisPost on Facebook

И тријемови им бијаху према спољашњем тријему, и палме по довратницима, и уз осам басамака иђаше се к њима.

Its archways faced the outer court, palm trees were on its gateposts, and going up to it were eight steps.


Потом ме одведе у унутрашњи тријем к истоку, и измјери врата, и бјеше иста мјера;

Then he brought me into the inner court facing east; he measured the gateway according to these same measurements.

Tweet thisPost on Facebook

И клијети им и довратници и тријемови бјеху исте мјере; и бјеху прозори на њима и на тријемовима њиховијем унаоколо; у дужину бјеше педесет лаката а у ширину двадесет и пет лаката;

Also its gate chambers, its gateposts, and its archways were according to these same measurements; and there were windows in it and in its archways all around; it was fifty cubits long and twenty-five cubits wide.

Tweet thisPost on Facebook

И тријемови им бјеху према спољашњем тријему, и палме по довратницима и тамо и амо, и уз осам басамака иђаше се к њима.

Its archways faced the outer court, and palm trees were on its gateposts on this side and on that side; and going up to it were eight steps.

Tweet thisPost on Facebook

Потом одведе ме на сјеверна врата и измјери их, и бјеху исте мјере.

Then he brought me to the north gateway and measured it according to these same measurements--

Tweet thisPost on Facebook

Тако и клијети им и довратници и тријемови и прозори унаоколо; у дужину педесет лаката а у ширину двадесет и пет лаката.

also its gate chambers, its gateposts, and its archways. It had windows all around; its length was fifty cubits and its width twenty-five cubits.

Tweet thisPost on Facebook

И довратници им бијаху према спољашњем тријему, и палме по довратницима и тамо и амо, и уз осам басамака иђаше се к њима.

Its gateposts faced the outer court, palm trees were on its gateposts on this side and on that side, and going up to it were eight steps.

Tweet thisPost on Facebook

И клијети с вратима бијаху код довратника тијех врата, ондје се праху жртве паљенице.

There was a chamber and its entrance by the gateposts of the gateway, where they washed the burnt offering.


А у тријему од врата бијаху два стола с једне стране и два стола с друге стране да се на њима кољу жртве паљенице и жртве за гријех и за кривицу;

In the vestibule of the gateway were two tables on this side and two tables on that side, on which to slay the burnt offering, the sin offering, and the trespass offering.


И на страни споља како се улази на сјеверна врата бијаху два стола, и на другој страни у тријему од истијех врата бијаху два стола;

At the outer side of the vestibule, as one goes up to the entrance of the northern gateway, were two tables; and on the other side of the vestibule of the gateway were two tables.

Tweet thisPost on Facebook

Четири стола бјеху с једне стране и четири с друге стране уз врата, осам столова, на којима се кољаше.

Four tables were on this side and four tables on that side, by the side of the gateway, eight tables on which they slaughtered the sacrifices.

Tweet thisPost on Facebook

А четири стола за жртву паљеницу бјеху од тесанога камена, у дужину подруг лакта, и подруг лакта у ширину а у висину један лакат, и на њима се остављаше оруђе којим се кољаху жртве паљенице и друге жртве.

There were also four tables of hewn stone for the burnt offering, one cubit and a half long, one cubit and a half wide, and one cubit high; on these they laid the instruments with which they slaughtered the burnt offering and the sacrifice.

Tweet thisPost on Facebook

И унутра бијаху куке с подланице свуда унаоколо, а на столове се меташе месо од жртава.

Inside were hooks, a handbreadth wide, fastened all around; and the flesh of the sacrifices was on the tables.

Tweet thisPost on Facebook

И споља пред вратима унутрашњим бјеху клијети за пјеваче у унутрашњем тријему; једне бјеху уз врата сјеверна и гледаху према југу а друге бјеху уз источна врата и гледаху према сјеверу.

Outside the inner gate were the chambers for the singers in the inner court, one facing south at the side of the northern gateway, and the other facing north at the side of the southern gateway.


Тада ми рече: ове клијети што гледају на југ јесу за свештенике који служе око дома;

Then he said to me, "This chamber which faces south is for the priests who have charge of the temple.


А оне клијети што гледају на сјевер јесу за свештенике који служе код олтара; то су синови Садокови, који између синова Левијевих приступају ка Господу да му служе.

"The chamber which faces north is for the priests who have charge of the altar; these are the sons of Zadok, from the sons of Levi, who come near the LORD to minister to Him."


Потом измјери тријем, и бјеше у дужину сто лаката и у ширину сто лаката, четвртаст; и олтар бијаше пред домом.

And he measured the court, one hundred cubits long and one hundred cubits wide, foursquare. The altar was in front of the temple.

Tweet thisPost on Facebook

Послије ме одведе у тријем од дома, и измјери довратнике тријему, и бјеше пет лаката отуд и пет лаката одовуд; а врата бјеху широка три лакта отуд и три лакта одовуд;

Then he brought me to the vestibule of the temple and measured the doorposts of the vestibule, five cubits on this side and five cubits on that side; and the width of the gateway was three cubits on this side and three cubits on that side.

Tweet thisPost on Facebook

Дужина тријему бјеше двадесет лаката а ширина једанаест лаката, и уз басамаке се иђаше к њему, и ступови бијаху уз довратнике, један отуд и један одовуд.

The length of the vestibule was twenty cubits, and the width eleven cubits; and by the steps which led up to it there were pillars by the doorposts, one on this side and another on that side.This goes to iframe