Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 34


Опет ми дође ријеч Господња говорећи:

And the word of the LORD came to me, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Сине човјечји, пророкуј против пастира Израиљевијех, пророкуј и реци тијем пастирима: овако вели Господ Господ: тешко пастирима Израиљевијем који пасу сами себе! Не треба ли стадо да пасу пастири?

"Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say to them, 'Thus says the Lord God to the shepherds: "Woe to the shepherds of Israel who feed themselves! Should not the shepherds feed the flocks?


Претилину једете и вуном се одијевате, кољете товно, стада не пасете.

"You eat the fat and clothe yourselves with the wool; you slaughter the fatlings, but you do not feed the flock.


Слабијех не кријепите, и болесне не лијечите, рањене не завијате, одагнане не доводите натраг, изгубљене не тражите, него силом и жестином господарите над њима.

"The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost; but with force and cruelty you have ruled them.


И распршаше се немајући пастира, и распршавши се посташе храна свијем звијерима пољским.

"So they were scattered because there was no shepherd; and they became food for all the beasts of the field when they were scattered.


Овце моје лутају по свијем горама и по свијем високим хумовима; и по свој земљи распршане су овце моје, и нема никога да пита за њих, никога да их тражи.

"My sheep wandered through all the mountains, and on every high hill; yes, My flock was scattered over the whole face of the earth, and no one was seeking or searching for them."


Зато, пастири, чујте ријеч Господњу;

'Therefore, you shepherds, hear the word of the LORD:

Tweet thisPost on Facebook

Тако ја био жив, говори Господ Господ, што стадо моје поста грабеж, и овце моје посташе храна свијем звијерима пољским немајући пастира, и пастири моји не траже стада мојега, него пастири пасу сами себе, а стада мојега не пасу;

"as I live," says the Lord God, "surely because My flock became a prey, and My flock became food for every beast of the field, because there was no shepherd, nor did My shepherds search for My flock, but the shepherds fed themselves and did not feed My flock"--

Tweet thisPost on Facebook

Зато, пастири, чујте ријеч Господњу;

'therefore, O shepherds, hear the word of the LORD!

Tweet thisPost on Facebook

Овако вели Господ Господ: ево ме на те пастире, и искаћу стадо своје из њиховијех руку, и нећу им дати више да пасу стадо, и неће више пастири пасти сами себе, него ћу отети овце своје из уста њиховијех и неће им бити храна.

'Thus says the Lord God: "Behold, I am against the shepherds, and I will require My flock at their hand; I will cause them to cease feeding the sheep, and the shepherds shall feed themselves no more; for I will deliver My flock from their mouths, that they may no longer be food for them."


Јер овако вели Господ Господ: ево ме, ја ћу тражити овце своје и гледати их.

'For thus says the Lord God: "Indeed I Myself will search for My sheep and seek them out.

Tweet thisPost on Facebook

Као што пастир тражи стадо своје кад је код оваца својих распршанијех, тако ћу тражити овце своје и отећу их из свијех мјеста куда се распршаше кад бијаше облачно и мрачно.

"As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out My sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day.


И извешћу их из народа, и покупићу их из земаља, и довешћу их у земљу њихову, и пашћу их на горама Израиљевијем покрај потока и по свијем мјестима насељенијем у земљи.

"And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and will bring them to their own land; I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys and in all the inhabited places of the country.


На доброј паши пашћу их, и тор ће им бити на високим горама Израиљевијем; ондје ће лежати у добром тору и по обилатој ће паши пасти на горама Израиљевијем.

"I will feed them in good pasture, and their fold shall be on the high mountains of Israel. There they shall lie down in a good fold and feed in rich pasture on the mountains of Israel.


Ја ћу пасти стадо своје, и ја ћу их одмарати, говори Господ Господ.

"I will feed My flock, and I will make them lie down," says the Lord God.


Тражићу изгубљену, и довешћу натраг одагнану, и рањену ћу завити и болесну окријепити; а товну ћу и јаку потрти, пашћу их право.

"I will seek what was lost and bring back what was driven away, bind up the broken and strengthen what was sick; but I will destroy the fat and the strong, and feed them in judgment."


А вама, стадо моје, овако говори Господ Господ: ево ја ћу судити између овце и овце, између овнова и јараца.

'And as for you, O My flock, thus says the Lord God: "Behold, I shall judge between sheep and sheep, between rams and goats.


Мало ли вам је што пасете на доброј паши, него остатак паше своје газите ногама својим? и што пијете бистру воду, него остатак мутите ногама својим?

"Is it too little for you to have eaten up the good pasture, that you must tread down with your feet the residue of your pasture--and to have drunk of the clear waters, that you must foul the residue with your feet?


А моје овце пасу што ви ногама својим изгазите, и пију што ви замутите ногама својим.

"And as for My flock, they eat what you have trampled with your feet, and they drink what you have fouled with your feet."

Tweet thisPost on Facebook

Зато овако им вели Господ Господ: ево ме, ја ћу судити између овце дебеле и овце мршаве.

'Therefore thus says the Lord God to them: "Behold, I Myself will judge between the fat and the lean sheep.

Tweet thisPost on Facebook

Што боцима и раменима отискујете и розима својим бодете све болесне тако да их разагнасте напоље,

"Because you have pushed with side and shoulder, butted all the weak ones with your horns, and scattered them abroad,

Tweet thisPost on Facebook

Зато ћу избавити стадо своје да не буде више грабеж, и судићу између овце и овце.

"therefore I will save My flock, and they shall no longer be a prey; and I will judge between sheep and sheep.

Tweet thisPost on Facebook

И подигнућу им једнога пастира који ће их пасти, слугу својега Давида; он ће их пасти и биће им пастир.

"I will establish one shepherd over them, and he shall feed them--My servant David. He shall feed them and be their shepherd.


А ја Господ бићу им Бог, и слуга мој Давид кнез међу њима. Ја Господ рекох.

"And I, the LORD, will be their God, and My servant David a prince among them; I, the LORD, have spoken.


И учинићу с њима завјет мирни, истријебићу зле звијери из земље, и они ће живјети у пустињи без страха и спаваће у шумама.

"I will make a covenant of peace with them, and cause wild beasts to cease from the land; and they will dwell safely in the wilderness and sleep in the woods.


И благословићу њих и што је око горе моје, и пуштаћу дажд на вријеме; дажди ће благословни бити.

"I will make them and the places all around My hill a blessing; and I will cause showers to come down in their season; there shall be showers of blessing.


И дрвета ће пољска рађати свој род, и земља ће рађати свој род; и они ће бити у својој земљи без страха, и познаће да сам ја Господ кад поломим палице јарма њихова, и избавим их из руку онијех који их заробише.

"Then the trees of the field shall yield their fruit, and the earth shall yield her increase. They shall be safe in their land; and they shall know that I am the LORD, when I have broken the bands of their yoke and delivered them from the hand of those who enslaved them.


И неће више бити плијен народима, и звијери земаљске неће их јести, него ће живјети без страха и нико их неће плашити.

"And they shall no longer be a prey for the nations, nor shall beasts of the land devour them; but they shall dwell safely, and no one shall make them afraid.


И подигнућу им биљку за славу, и неће више умирати од глади у земљи, нити ће подносити срамоте од народа.

"I will raise up for them a garden of renown, and they shall no longer be consumed with hunger in the land, nor bear the shame of the Gentiles anymore.


И познаће да сам ја Господ Бог њихов с њима, и они, дом Израиљев, да су мој народ, говори Господ Господ.

"Thus they shall know that I, the LORD their God, am with them, and that they, the house of Israel, are My people," says the Lord God.' "


А ви сте стадо моје, овце паше моје, ви људи, а ја сам Бог ваш, говори Господ Господ.

"You are My flock, the flock of My pasture; you are men, and I am your God," says the Lord God.' "

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe