Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 3


И рече ми: сине човјечји, поједи што је пред тобом, поједи ову књигу, па иди, говори дому Израиљеву.

Moreover He said to me, "Son of man, eat what you find; eat this scroll, and go, speak to the house of Israel."


И отворих уста, и заложи ме оном књигом.

So I opened my mouth, and He caused me to eat that scroll.

Tweet thisPost on Facebook

И рече ми: сине човјечји, нахрани трбух свој, и цријева своја напуни овом књигом коју ти дајем. И поједох је, и бјеше ми у устима слатка као мед.

And He said to me, "Son of man, feed your belly, and fill your stomach with this scroll that I give you." So I ate it, and it was in my mouth like honey in sweetness.


Затијем рече ми: сине човјечји, иди к дому Израиљеву, и говори им моје ријечи.

And He said to me: "Son of man, go to the house of Israel and speak with My words to them.


Јер се не шаљеш к народу непозната језика и неразумљива говора, него к дому Израиљеву;

"For you are not sent to a people of unfamiliar speech and of hard language, but to the house of Israel,

Tweet thisPost on Facebook

Не к многим народима непозната језика и неразумљива говора, којима ријечи не би разумио; к њима да те пошљем, послушали би те.

"not to many people of unfamiliar speech and of hard language, whose words you cannot understand. Surely, had I sent you to them, they would have listened to you.


Али дом Израиљев неће те послушати, јер неће мене да послушају; јер је сав дом Израиљев тврда образа и упорна срца.

"But the house of Israel will not listen to you, because they will not listen to Me; for all the house of Israel are impudent and hard-hearted.


Ево дадох теби образ тврд према њихову образу, и чело тврдо према њихову челу.

"Behold, I have made your face strong against their faces, and your forehead strong against their foreheads.

Tweet thisPost on Facebook

Као камен дијаманат, тврђе од стијене дадох ти чело; не бој их се, нити се плаши од њих, зато што су дом одметнички.

"Like adamant stone, harder than flint, I have made your forehead; do not be afraid of them, nor be dismayed at their looks, though they are a rebellious house."


Потом рече ми: сине човјечји, све ријечи моје што ћу ти говорити примај у срце своје и слушај ушима својим.

Moreover He said to me: "Son of man, receive into your heart all My words that I speak to you, and hear with your ears.

Tweet thisPost on Facebook

Иди к робљу, к синовима народа својега, и говори им и реци им: тако вели Господ Господ; послушали или не послушали.

"And go, get to the captives, to the children of your people, and speak to them and tell them, 'Thus says the Lord God,' whether they hear, or whether they refuse."


Тада подиже ме дух, и чух за собом глас гдје се силно разлијеже: благословена слава Господња с мјеста његова;

Then the Spirit lifted me up, and I heard behind me a great thunderous voice: "Blessed is the glory of the LORD from His place!"


И лупу крила онијех животиња, која удараху једно о друго, и праску точкова према њима, глас који се силно разлијегаше.

I also heard the noise of the wings of the living creatures that touched one another, and the noise of the wheels beside them, and a great thunderous noise.

Tweet thisPost on Facebook

И дух ме подиже и однесе, и иђах жалостан од срдње у духу свом; али рука Господња силна бјеше нада мном.

So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness, in the heat of my spirit; but the hand of the LORD was strong upon me.


И дођох к робљу у Телавив, које становаше на ријеци Хевару, и сједох гдје они сјеђаху, и сједјех ондје међу њима седам дана чудећи се.

Then I came to the captives at Tel Abib, who dwelt by the River Chebar; and I sat where they sat, and remained there astonished among them seven days.


А послије седам дана дође ми ријеч Господња говорећи:

Now it came to pass at the end of seven days that the word of the LORD came to me, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Сине човјечји, поставих те стражарем дому Израиљеву, да слушаш ријечи из мојих уста и опомињеш их од мене.

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; therefore hear a word from My mouth, and give them warning from Me:


Кад речем безбожнику: погинућеш, а ти га не опоменеш и не проговориш му да би одвратио безбожника од безбожнога пута његова, да би га сачувао у животу, онај ће безбожник погинути са својега безакоња; али ћу крв његову искати из твојих руку.

"When I say to the wicked, 'You shall surely die,' and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity; but his blood I will require at your hand.


А кад ти опоменеш безбожника, а он се и не врати од безбожности своје и са злога пута својега, он ће погинути с безакоња својега, а ти ћеш сачувати душу своју.

"Yet, if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity; but you have delivered your soul.


Ако ли се праведник одврати од правде своје, и стане чинити безакоње, и ја му подметнем на што ће се спотаћи, те погине, а ти га не опомену, он ће погинути са свога гријеха, и неће се поменути праведна дјела његова што је чинио, али ћу крв његову искати из твоје руке.

"Again, when a righteous man turns from his righteousness and commits iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die; because you did not give him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he has done shall not be remembered; but his blood I will require at your hand.


Ако ли ти опоменеш праведника да не гријеши праведник, и он престане гријешити, он ће живјети, јер прими опомену, и ти ћеш сачувати душу своју.

"Nevertheless if you warn the righteous man that the righteous should not sin, and he does not sin, he shall surely live because he took warning; also you will have delivered your soul."


И дође ондје нада ме рука Господња, и рече ми: устани, изиди у поље, и ондје ћу говорити с тобом.

Then the hand of the LORD was upon me there, and He said to me, "Arise, go out into the plain, and there I shall talk with you."


И уставши отидох у поље, а гле, слава Господња стајаше ондје као слава коју видјех на ријеци Хевару, и падох на лице своје.

So I arose and went out into the plain, and behold, the glory of the LORD stood there, like the glory which I saw by the River Chebar; and I fell on my face.


И уђе у ме дух, и постави ме на ноге; и проговори са мном и рече ми: иди, затвори се у кућу своју.

Then the Spirit entered me and set me on my feet, and spoke with me and said to me: "Go, shut yourself inside your house.


Јер, сине човјечји, ево, метнуће на те узице, и свезаће те њима, и нећеш излазити међу њих.

"And you, O son of man, surely they will put ropes on you and bind you with them, so that you cannot go out among them.


И ја ћу учинити да ти се језик прилијепи за грло, те ћеш онијемјети, и нећеш их карати, јер су дом одметнички.

"I will make your tongue cling to the roof of your mouth, so that you shall be mute and not be a reprover to them, for they are a rebellious house.


Али кад ти проговорим, отворићу ти уста, и казаћеш им: овако вели Господ Господ; ко ће слушати, нека слуша, а ко неће слушати, нека не слуша; јер су дом одметнички.

"But when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, 'Thus says the Lord God.' He who hears, let him hear; and he who refuses, let him refuse; for they are a rebellious house.This goes to iframe