Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 2


И рече ми: сине човјечји, устани на ноге да говорим с тобом.

And He said to me, "Son of man, stand on your feet, and I will speak to you."


И уђе у ме дух кад ми проговори, и постави ме на ноге, и слушах онога који ми говораше.

Then the Spirit entered me when He spoke to me, and set me on my feet; and I heard Him who spoke to me.


И рече ми: сине човјечји, ја те шаљем к синовима Израиљевијем, к народима одметничким, који се одметнуше мене; они и оци њихови бише ми невјерни до овога дана.

And He said to me: "Son of man, I am sending you to the children of Israel, to a rebellious nation that has rebelled against Me; they and their fathers have transgressed against Me to this very day.


К синовима тврда образа и упорна срца шаљем те ја, па им реци: тако вели Господ;

"For they are impudent and stubborn children. I am sending you to them, and you shall say to them, 'Thus says the Lord God.'


И послушали или не послушали, јер су дом одметнички, нека знају да је пророк био међу њима.

"As for them, whether they hear or whether they refuse--for they are a rebellious house--yet they will know that a prophet has been among them.


И ти, сине човјечји, не бој их се нити се бој њиховијех ријечи, што су ти упорни и као трње и живиш међу скорпијама; не бој се њиховијех ријечи и не плаши се од њих, што су дом одметнички.

"And you, son of man, do not be afraid of them nor be afraid of their words, though briers and thorns are with you and you dwell among scorpions; do not be afraid of their words or dismayed by their looks, though they are a rebellious house.


Него им кажи ријечи моје, послушали или не послушали, јер су одметници.

"You shall speak My words to them, whether they hear or whether they refuse, for they are rebellious.


Али ти, сине човјечји, слушај што ћу ти казати, не буди непокоран као тај дом непокорни; отвори уста, и поједи што ћу ти дати.

"But you, son of man, hear what I say to you. Do not be rebellious like that rebellious house; open your mouth and eat what I give you."


И погледах, а то рука пружена к мени, и гле, у њој савијена књига.

Now when I looked, there was a hand stretched out to me; and behold, a scroll of a book was in it.


И разви је преда мном, и бјеше исписана изнутра и споља, и бјеше у њој написан плач и нарицање и јаох.

Then He spread it before me; and there was writing on the inside and on the outside, and written on it were lamentations and mourning and woe.This goes to iframe