Књига пророка Језекиља

Послушајте


Језекиљ, глава 11


Тада ме подиже дух, и однесе ме на источна врата дома Господњега која гледају на исток, и гле, на вратима бијаше двадесет и пет људи, и међу њима видјех Језанију сина Азурова и Фелатију сина Венајина, поглаваре народне.

Then the Spirit lifted me up and brought me to the east gate of the Lord's house, which faces eastward; and there at the door of the gate were twenty-five men, among whom I saw Jaazaniah the son of Azzur, and Pelatiah the son of Benaiah, princes of the people.


И рече ми: сине човјечји, ови људи смишљају безакоње, и зло свјетују у том граду,

And He said to me: "Son of man, these are the men who devise iniquity and give wicked counsel in this city,

Tweet thisPost on Facebook

Говорећи: није близу; да градимо куће; овај је град лонац а ми месо.

"who say, 'The time is not near to build houses; this city is the caldron, and we are the meat.'


Зато пророкуј против њих, пророкуј, сине човјечји.

"Therefore prophesy against them, prophesy, O son of man!"

Tweet thisPost on Facebook

И паде на ме дух Господњи и рече ми: реци: овако вели Господ: доме Израиљев, тако говористе, и знам мисли срца вашега.

Then the Spirit of the LORD fell upon me, and said to me, "Speak! 'Thus says the LORD: "Thus you have said, O house of Israel; for I know the things that come into your mind.


Многе побисте у том граду, и напунисте улице њихове побијенијех.

"You have multiplied your slain in this city, and you have filled its streets with the slain."

Tweet thisPost on Facebook

Зато овако вели Господ Господ: које побисте и побацасте усред њега, они су месо, а он је лонац, а вас ћу извести из њега.

'Therefore thus says the Lord God: "Your slain whom you have laid in its midst, they are the meat, and this city is the caldron; but I shall bring you out of the midst of it.


Бојите се мача; мач ћу пустити на вас, говори Господ Господ.

"You have feared the sword; and I will bring a sword upon you," says the Lord God.


И извешћу вас из њега, и даћу вас у руке туђинцима, и извршићу на вама судове.

"And I will bring you out of its midst, and deliver you into the hands of strangers, and execute judgments on you.


Од мача ћете пасти, на међи Израиљевој судићу вам, и познаћете да сам ја Господ.

"You shall fall by the sword. I will judge you at the border of Israel. Then you shall know that I am the LORD.


Овај град неће вам бити лонац нити ћете ви бити у њему месо; на међи Израиљевој судићу вам.

"This city shall not be your caldron, nor shall you be the meat in its midst. I will judge you at the border of Israel.


И познаћете да сам ја Господ, јер по уредбама мојим не ходисте нити закона мојих извршивасте, него чинисте по законима тијех народа што су око вас.

"And you shall know that I am the LORD; for you have not walked in My statutes nor executed My judgments, but have done according to the customs of the Gentiles which are all around you." ' "


А кад пророковах, умрије Фелатија син Венајин; тада падох на лице своје и повиках иза гласа и рекох: јаох Господе Господе! хоћеш ли да истријебиш остатак Израиљев?

Now it happened, while I was prophesying, that Pelatiah the son of Benaiah died. Then I fell on my face and cried with a loud voice, and said, "Ah, Lord God! Will You make a complete end of the remnant of Israel?"


А глас Господњи дође ми говорећи:

Again the word of the LORD came to me, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Сине човјечји, браћа су твоја, браћа твоја, родбина твоја и дом Израиљев васколики, којима говорише Јерусалимљани: идите далеко од Господа, нама је дата земља у нашљедство.

"Son of man, your brethren, your relatives, your kinsmen, and all the house of Israel in its entirety, are those about whom the inhabitants of Jerusalem have said, 'Get far away from the LORD; this land has been given to us as a possession.'

Tweet thisPost on Facebook

Зато реци: овако вели Господ Господ: ако их и одагнах далеко међу народе, ако их и расијах по земљама, опет ћу им бити светиња за мало у земљама у које отидоше.

"Therefore say, 'Thus says the Lord God: "Although I have cast them far off among the Gentiles, and although I have scattered them among the countries, yet I shall be a little sanctuary for them in the countries where they have gone." '


Зато реци: овако вели Господ Господ: сабраћу вас из народа и покупићу вас из земаља у које се расијасте, и даћу вам земљу Израиљеву.

"Therefore say, 'Thus says the Lord God: "I will gather you from the peoples, assemble you from the countries where you have been scattered, and I will give you the land of Israel." '


И кад дођу у њу, избациће из ње све гадове њезине и све гнусобе њезине.

"And they will go there, and they will take away all its detestable things and all its abominations from there.


И даћу им једно срце и нов дух метнућу у њих, и извадићу из тијела њихова камено срце и даћу им срце месно,

"Then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and take the stony heart out of their flesh, and give them a heart of flesh,


Да би ходили по мојим уредбама и држали моје законе и извршивали их; и биће ми народ, и ја ћу им бити Бог.

"that they may walk in My statutes and keep My judgments and do them; and they shall be My people, and I will be their God.


А којима срце иде по жељи гнусоба њиховијех и гадова њиховијех, њихов ћу пут обратити на њихову главу, говори Господ Господ.

"But as for those whose hearts walk after the heart of their detestable things and their abominations, I will recompense their deeds on their own heads," says the Lord God.


Потом махнуше херувими крилима својим, и точкови отидоше према њима, и слава Бога Израиљева бјеше озго над њима.

Then the cherubim lifted up their wings, with the wheels beside them, and the glory of the God of Israel was high above them.


И подиже се слава Господња исред града, и стаде на гори која је с истока граду.

And the glory of the LORD went up from the midst of the city and stood on the mountain, which is on the east side of the city.


А мене дух подиже и однесе у утвари духом Божјим у Халдејску к робљу; и утвара коју видјех отиде од мене.

Then the Spirit took me up and brought me in a vision by the Spirit of God into Chaldea, to those in captivity. And the vision that I had seen went up from me.


И казах робљу све ријечи Господње што ми показа.

So I spoke to those in captivity of all the things the LORD had shown me.This goes to iframe