Књига пророка Јеремије

Послушајте


Јеремија, глава 47


Ријеч Господња која дође Јеремији пророку за Филистеје прије него Фараон освоји Газу.

The word of the LORD that came to Jeremiah the prophet against the Philistines, before Pharaoh attacked Gaza.


Овако вели Господ: ево, вода долази са сјевера, и биће као поток који се разљева, и потопиће земљу и што је у њој, град и оне који живе у њему; и људи ће викати, и ридаће сви становници земаљски.

Thus says the LORD: "Behold, waters rise out of the north, and shall be an overflowing flood; They shall overflow the land and all that is in it, the city and those who dwell within; then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall wail.


Од топота копита јаких коња његовијех, од тутњаве кола његовијех, и праске точкова његовијех, неће се обазрети оцеви на синове, јер ће им руке клонути,

At the noise of the stamping hooves of his strong horses, at the rushing of his chariots, at the rumbling of his wheels, the fathers will not look back for their children, lacking courage,


Од онога дана који ће доћи да истријеби све Филистеје и да затре Тир и Сидон и све остале помоћнике, јер ће Господ истријебити Филистеје, остатак острва Кафтора.

Because of the day that comes to plunder all the Philistines, to cut off from Tyre and Sidon every helper who remains; for the LORD shall plunder the Philistines, the remnant of the country of Caphtor.


Оћелавиће Газа, пропашће Аскалон и остатак долине њихове; докле ћеш се резати?

Baldness has come upon Gaza, Ashkelon is cut off with the remnant of their valley. How long will you cut yourself?


Јаох, мачу Господњи, кад ћеш се смирити? врати се у корице своје, стани и смири се.

"O you sword of the LORD, how long until you are quiet? Put yourself up into your scabbard, rest and be still!


Али како би се смирио? јер му Господ даде заповијест на Аскалон и на приморје; онамо га одреди.

How can it be quiet, seeing the LORD has given it a charge against Ashkelon and against the seashore? There He has appointed it."This goes to iframe