Књига пророка Јеремије

Послушајте


Јеремија, глава 46


Ријеч Господња која дође Јеремији пророку за народе:

The word of the LORD which came to Jeremiah the prophet against the nations.


За Мисирце, за војску Фараона Нехаона цара Мисирскога, која бијаше на реци Ефрату код Харкемиса, и разби је Навуходоносор цар Вавилонски четврте године Јоакима сина Јосијина цара Јудина.

Against Egypt. Concerning the army of Pharaoh Necho, king of Egypt, which was by the River Euphrates in Carchemish, and which Nebuchadnezzar king of Babylon defeated in the fourth year of Jehoiakim the son of Josiah, king of Judah:


Приправите штите и штитиће, и идите у бој;

"Order the buckler and shield, and draw near to battle!


Прежите коње, и појашите, коњици; поставите се са шљемовима; утрите копља, облачите се у оклопе.

Harness the horses, and mount up, you horsemen! Stand forth with your helmets, polish the spears, put on the armor!

Tweet thisPost on Facebook

Зашто их видим гдје се поплашише, враћају се натраг, јунаци њихови поломише се и бјеже без обзира? Страх је отсвуда, говори Господ.

Why have I seen them dismayed and turned back? Their mighty ones are beaten down; They have speedily fled, And did not look back, For fear was all around," says the LORD.


Да не утече лаки, нити се избави јаки; да се на сјеверу на бријегу ријеке Ефрата спотакну и падну.

"Do not let the swift flee away, nor the mighty man escape; they will stumble and fall toward the north, by the River Euphrates.


Ко је то што се диже као поток, и воде му се колебају као ријеке?

"Who is this coming up like a flood, whose waters move like the rivers?


Мисир се диже као поток и његове се воде колебају као ријеке; и вели: идем, покрићу земљу, затрћу град и оне који живе у њему.

Egypt rises up like a flood, and its waters move like the rivers; and he says, 'I will go up and cover the earth, I will destroy the city and its inhabitants.'

Tweet thisPost on Facebook

Излазите, коњи, бјесните, кола; и нека изађу јунаци, Хуси и Фуди, који носе штитове, и Лудеји, који носе и натежу лук.

Come up, O horses, and rage, O chariots! And let the mighty men come forth: The Ethiopians and the Libyans who handle the shield, and the Lydians who handle and bend the bow.

Tweet thisPost on Facebook

Јер је овај дан Господу Господу над војскама дан освете, да се освети непријатељима својим; мач ће их прождријети и наситиће се и опиће се крвљу њиховом; јер ће бити жртва Господа Господа над војскама у земљи сјеверној на ријеци Ефрату.

For this is the day of the Lord God of hosts, a day of vengeance, that He may avenge Himself on His adversaries. The sword shall devour; It shall be satiated and made drunk with their blood; for the Lord God of hosts has a sacrifice in the north country by the River Euphrates.


Изиди у Галад и узми балсама, дјевојко кћери Мисирска; залуду су ти многи лијекови, нећеш се излијечити.

"Go up to Gilead and take balm, O virgin, the daughter of Egypt; In vain you will use many medicines; you shall not be cured.


Народи чуше срамоту твоју, и вике твоје пуна је земља, јер се спотичу јунак о јунака, те обојица падају.

The nations have heard of your shame, and your cry has filled the land; for the mighty man has stumbled against the mighty; they both have fallen together."


Ријеч коју рече Господ Јеремији пророку о доласку Навуходоносора цара Вавилонскога да потре земљу Мисирску:

The word that the LORD spoke to Jeremiah the prophet, how Nebuchadnezzar king of Babylon would come and strike the land of Egypt.


Јавите у Мисиру, и огласите у Мигдолу, огласите и у Нофу и у Тафнесу, и реците: стани и приправи се, јер мач прождрије што је око тебе.

"Declare in Egypt, and proclaim in Migdol; Proclaim in Noph and in Tahpanhes; say, 'Stand fast and prepare yourselves, for the sword devours all around you.'

Tweet thisPost on Facebook

Зашто се поваљаше јунаци твоји? Не стоје, јер их Господ обара.

Why are your valiant men swept away? They did not stand because the LORD drove them away.

Tweet thisPost on Facebook

Чини, те се многи спотичу и падају један на другога, и говоре: устани да се вратимо к народу својему и на постојбину своју испред мача насилникова.

He made many fall; yes, one fell upon another. And they said, 'Arise! Let us go back to our own people And to the land of our nativity from the oppressing sword.'


Вичу ондје: Фараон цар Мисирски пропаде, прође му рок.

They cried there, 'Pharaoh, king of Egypt, is but a noise. He has passed by the appointed time!'

Tweet thisPost on Facebook

Гора Тавор

Тако да сам ја жив, говори цар, којему је име Господ над војскама; као Тавор међу горама и као Кармил на мору доћи ће.

Гора Тавор

"As I live," says the King, whose name is the LORD of hosts, "Surely as Tabor is among the mountains and as Carmel by the sea, so he shall come.


Спреми што ти треба да се селиш, становнице, кћери Мисирска; јер ће Ноф опустјети и спалиће се да неће нико живјети у њему.

O you daughter dwelling in Egypt, prepare yourself to go into captivity! For Noph shall be waste and be desolate, without inhabitant.


Мисир је лијепа јуница; али погибао иде, иде са сјевера.

"Egypt is like a very pretty heifer, But destruction comes, it comes from the north.


И најамници су његови усред њега као теоци угојени, али се и они обрнуше и побјегоше, не осташе, јер дође на њих дан несреће њихове, вријеме похођења њихова.

Also her mercenaries are in her midst like fat bulls, for they also are turned back, they have fled away together. They did not stand, for the day of their calamity had come upon them, the time of their punishment.


Глас ће њихов ићи као глас змијињи, јер они иду с војском и доћи ће са сјекирама на њ као они који сијеку дрва.

Her noise shall go like a serpent, for they shall march with an army and come against her with axes, like those who chop wood.


И они ће посјећи шуму његову, говори Господ, ако јој и нема мјере, јер их је више него скакаваца и нема им броја.

"They shall cut down her forest," says the LORD, "Though it cannot be searched, because they are innumerable, and more numerous than grasshoppers.

Tweet thisPost on Facebook

Посрами се кћи Мисирска, предана је у руке народу сјеверном.

The daughter of Egypt shall be ashamed; she shall be delivered into the hand of the people of the north."

Tweet thisPost on Facebook

Говори Господ над војскама Бог Израиљев: ево, ја ћу походити људство у Ноји, и Фараона и Мисир и богове његове и цареве његове, Фараона и све који се уздају у њ.

The LORD of hosts, the God of Israel, says: "Behold, I will bring punishment on Amon of No, and Pharaoh and Egypt, with their gods and their kings-- Pharaoh and those who trust in him.


И даћу их у руке онима који траже душу њихову, у руке Навуходоносору цару Вавилонском и у руке слугама његовијем; а послије ће бити насељен као прије, говори Господ.

"And I will deliver them into the hand of those who seek their lives, into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon and the hand of his servants. Afterward it shall be inhabited as in the days of old," says the LORD.


А ти се не бој, слуго мој Јакове, и не плаши се, Израиљу, јер ево ја ћу те избавити из даљне земље и сјеме твоје из земље ропства његова; и Јаков ће се вратити и почиваће, и биће миран и нико га неће плашити.

"But do not fear, O My servant Jacob, and do not be dismayed, O Israel! For behold, I will save you from afar, and your offspring from the land of their captivity; Jacob shall return, have rest and be at ease; No one shall make him afraid.


Ти се не бој, слуго мој Јакове, говори Господ, јер сам ја с тобом; јер ћу учинити крај свијем народима, у које те прогнах, али теби нећу учинити краја, него ћу те покарати с мјером, а нећу те оставити сасвијем без кара.

Do not fear, O Jacob My servant," says the LORD, "For I am with you; For I will make a complete end of all the nations to which I have driven you, but I will not make a complete end of you. I will rightly correct you, for I will not leave you wholly unpunished."

Tweet thisPost on Facebook


This goes to iframe