Књига пророка Јеремије

Послушајте


Јеремија, глава 28


А исте године, у почетку царовања Седекије цара Јудина, четврте године, петога мјесеца, рече ми Ананија син Азоров, пророк из Гаваона, у дому Господњем пред свештеницима и свијем народом говорећи:

And it happened in the same year, at the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, in the fourth year and in the fifth month, that Hananiah the son of Azur the prophet, who was from Gibeon, spoke to me in the house of the LORD in the presence of the priests and of all the people, saying,


Овако вели Господ над војскама Бог Израиљев: сломих јарам цара Вавилонскога.

"Thus speaks the LORD of hosts, the God of Israel, saying: 'I have broken the yoke of the king of Babylon.


До двије године ја ћу вратити на ово мјесто све судове дома Господњега, које узе Навуходоносор цар Вавилонски одавде и однесе у Вавилон.

'Within two full years I will bring back to this place all the vessels of the Lord's house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from this place and carried to Babylon.


И Јехонију сина Јоакимова цара Јудина и све робље Јудино што отиде у Вавилон, ја ћу довести опет на ово мјесто, говори Господ, јер ћу сломити јарам цара Вавилонскога.

'And I will bring back to this place Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah who went to Babylon,' says the LORD, 'for I will break the yoke of the king of Babylon.' "

Tweet thisPost on Facebook

Тада рече Јеремија пророк Ананији пророку пред свештеницима и пред свијем народом, који стајаше у дому Господњем.

Then the prophet Jeremiah spoke to the prophet Hananiah in the presence of the priests and in the presence of all the people who stood in the house of the LORD,

Tweet thisPost on Facebook

Рече Јеремија пророк: амин, да Господ учини тако, да Господ испуни твоје ријечи што си пророковао да би вратио судове дома Господњега и све робље из Вавилона на ово мјесто.

and the prophet Jeremiah said, "Amen! The LORD do so; the LORD perform your words which you have prophesied, to bring back the vessels of the Lord's house and all who were carried away captive, from Babylon to this place.


Али чуј ову ријеч коју ћу ја казати пред тобом и пред свијем народом:

"Nevertheless hear now this word that I speak in your hearing and in the hearing of all the people:

Tweet thisPost on Facebook

Пророци који су били прије мене и прије тебе од старине, они пророковаше многим земљама и великим царствима рат и невољу и помор.

"The prophets who have been before me and before you of old prophesied against many countries and great kingdoms--of war and disaster and pestilence.

Tweet thisPost on Facebook

Пророк који прориче мир, кад се збуде ријеч тога пророка, онда се познаје тај пророк да га је заиста послао Господ.

"As for the prophet who prophesies of peace, when the word of the prophet comes to pass, the prophet will be known as one whom the LORD has truly sent."


Тада Ананија пророк скиде јарам с врата Јеремији пророку и сломи га.

Then Hananiah the prophet took the yoke off the prophet Jeremiah's neck and broke it.


И рече Ананија пред свијем народом говорећи: овако вели Господ: овако ћу сломити јарам Навуходоносора цара Вавилонскога до двије године с врата свијех народа. И отиде пророк Јеремија својим путем.

And Hananiah spoke in the presence of all the people, saying, "Thus says the LORD: 'Even so I will break the yoke of Nebuchadnezzar king of Babylon from the neck of all nations within the space of two full years.' "And the prophet Jeremiah went his way.


Али дође ријеч Господња Јеремији, пошто сломи Ананија пророк јарам с врата Јеремији пророку, и рече:

Then the word of the LORD came to Jeremiah, after Hananiah the prophet had broken the yoke from the neck of the prophet Jeremiah, saying,

Tweet thisPost on Facebook

Иди и кажи Ананији и реци: овако вели Господ: сломио си јарам дрвени, али начини мјесто њега гвозден јарам.

"Go and tell Hananiah, saying, 'Thus says the LORD: "You have broken the yokes of wood, but you have made in their place yokes of iron."

Tweet thisPost on Facebook

Јер овако вели Господ над војскама Бог Израиљев: гвозден ћу јарам метнути на врат свијем тијем народима да служе Навуходоносору цару Вавилонском, и служиће му, дао сам му и звијерје пољско.

'For thus says the LORD of hosts, the God of Israel: "I have put a yoke of iron on the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar king of Babylon; and they shall serve him. I have given him the beasts of the field also." ' "


Потом рече Јеремија пророк Ананији пророку: чуј, Ананија; није те послао Господ, а ти си учинио да се народ овај поузда у лаж.

Then the prophet Jeremiah said to Hananiah the prophet, "Hear now, Hananiah, the LORD has not sent you, but you make this people trust in a lie.


Зато овако вели Господ: ево, ја ћу те скинути са земље, ове године ти ћеш умријети; јер си казивао одмет од Господа.

"Therefore thus says the LORD: 'Behold, I will cast you from the face of the earth. This year you shall die, because you have taught rebellion against the LORD.' "


И умрије пророк Ананија те године седмога мјесеца.

So Hananiah the prophet died the same year in the seventh month.This goes to iframe