Књига пророка Исаије

Послушајте


Исаија, глава 59


Гле, није окрачала рука Господња да не може спасти, нити је отежало ухо његово да не може чути.

Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save; nor His ear heavy, that it cannot hear.


Него безакоња ваша раставише вас с Богом вашим, и гријеси ваши заклонише лице његово од вас, да не чује.

But your iniquities have separated you from your God; and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear.


Јер су руке ваше оскврњене крвљу и прсти ваши безакоњем; усне ваше говоре лаж и језик ваш изриче опачину.

For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity; your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversity.


Нема никога да виче за правду, нити има да се пре за истину; уздају се у ништавило, и говоре лаж; зачињу невољу, и рађају муку.

No one calls for justice, nor does any plead for truth. they trust in empty words and speak lies; they conceive evil and bring forth iniquity.


Носе јаја аспидина и ткају паучину; ко поједе јаје њихово умре, и ако које разбије, ижљезе гуја.

They hatch vipers' eggs and weave the spider's web; he who eats of their eggs dies, and from that which is crushed a viper breaks out.


Платно њихово није за хаљине, нити ће се они одјести својим послом; посао је њихов безакоње и у рукама је њиховијем насиље.

Their webs will not become garments, nor will they cover themselves with their works; their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands.

Tweet thisPost on Facebook

Ноге им трче на зло и брзе су на прољевање крви праве; мисли су њихове безакоње; на путовима је њиховијем пустош и расап.

Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood; their thoughts are thoughts of iniquity; wasting and destruction are in their paths.


Пута мирнога не знају, и на путовима њиховијем нема правде; начинили су себи криве стазе; ко год иде по њима, не зна за мир.

The way of peace they have not known, and there is no justice in their ways; they have made themselves crooked paths; whoever takes that way shall not know peace.


Зато је суд далеко од нас, и правда не долази до нас; чекамо видјело, а оно, ето мрак; свјетлост, а оно ходимо по тами.

Therefore justice is far from us, nor does righteousness overtake us; we look for light, but there is darkness! For brightness, but we walk in blackness!


Пипамо као слијепци зид, као они који немају очију пипамо; спотичемо се у подне као у сумрачје; у обиљу смо као мртви.

We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes; we stumble at noonday as at twilight; we are as dead men in desolate places.


Ричемо свиколики као медвједи, и једнако учемо као голубице; чекамо суд, а њега нема, спасење, а оно је далеко од нас.

We all growl like bears, and moan sadly like doves; we look for justice, but there is none; for salvation, but it is far from us.

Tweet thisPost on Facebook

Јер се пријеступи наши умножише пред тобом и гријеси наши свједоче на нас; јер су пријеступи наши код нас и безакоња своја знамо,

For our transgressions are multiplied before You, and our sins testify against us; for our transgressions are with us, and as for our iniquities, we know them:

Tweet thisPost on Facebook

Да невјеру учинисмо и слагасмо Господу, и отступисмо од Бога својега, говорисмо о насиљу и одмету, да састављасмо и износисмо из срца ријечи лажне.

in transgressing and lying against the LORD, and departing from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood.


Зато суд отступи натраг, и правда стоји далеко; јер истина паде на улици и правда не може да прође.

Justice is turned back, and righteousness stands afar off; for truth is fallen in the street, and equity cannot enter.


И истине је нестало, и ко се уклања ода зла, постаје плијен. То видје Господ, и не би му мило што нема суда.

So truth fails, and he who departs from evil makes himself a prey. Then the LORD saw it, and it displeased Him that there was no justice.

Tweet thisPost on Facebook

И видје гдје нема човјека, и зачуди се што нема посредника; зато учини му спасење мишица његова, и правда његова подуприје га.

He saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor; therefore His own arm brought salvation for Him; and His own righteousness, it sustained Him.


Јер се обуче у правду као у оклоп, и шљем спасења метну на главу; одједе се осветом као одијелом, и огрте се ревношћу као плаштем.

For He put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation on His head; He put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak.


По дјелима, по дјелима да врати гњев противницима својим, плату непријатељима својим, острвима да плати.

According to their deeds, accordingly He will repay, fury to His adversaries, recompense to His enemies; the coastlands He will fully repay.

Tweet thisPost on Facebook

И бојаће се имена Господњега са запада, и славе његове с истока сунчанога; јер ће непријатељ навалити као ријека, а дух ће Господњи подигнути заставу супрот њему.

So shall they fear the name of the LORD from the west, and His glory from the rising of the sun; when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the LORD will lift up a standard against him.


И доћи ће избавитељ у Сион и к онима од Јакова који се обраћају од гријеха, вели Господ.

"The Redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob," says the LORD.


А ово ће бити завјет мој с њима, вели Господ: дух мој, који је у теби, и ријечи моје, које метнух у уста твоја, неће отићи од уста твојих ни од уста сјемена твојега, ни од уста сјемена сјемена твојега, вели Господ, отселе и довијека.

"As for Me," says the LORD, "this is My covenant with them: My Spirit who is upon you, and My words which I have put in your mouth, shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants," says the LORD, "from this time and forevermore."This goes to iframe