Књига пророка Исаије

Послушајте


Исаија, глава 58


Вичи из грла, не устежи се, подигни глас свој као труба, и објави народу мојему безакоња његова и дому Јаковљеву гријехе њихове,

"Cry aloud, spare not; lift up your voice like a trumpet; tell My people their transgression, and the house of Jacob their sins.


Премда ме сваки дан траже и ради су знати путове моје, као народ који твори правду и не оставља суда Бога својега; ишту од мене судове праведне, желе приближити се к Богу.

Yet they seek Me daily, and delight to know My ways, as a nation that did righteousness, and did not forsake the ordinance of their God. They ask of Me the ordinances of justice; they take delight in approaching God.

Tweet thisPost on Facebook

Зашто постисмо, веле, а ти не погледа, мучисмо душе своје, а ти не хтје знати? Гле, кад постите, чините своју вољу и изгоните све што вам је ко дужан.

'Why have we fasted,' they say, 'and You have not seen? Why have we afflicted our souls, and You take no notice?' "In fact, in the day of your fast you find pleasure, and exploit all your laborers.


Ето постите да се прете и свађате и да бијете песницом безбожно. Немојте постити тако као данас, да би се чуо горе глас ваш.

Indeed you fast for strife and debate, and to strike with the fist of wickedness. You will not fast as you do this day, to make your voice heard on high.

Tweet thisPost on Facebook

Таки ли је пост који изабрах да човјек мучи душу своју један дан? да савија главу своју као сита и да стере пода се костријет и пепео? То ли ћеш звати пост и дан угодан Господу?

Is it a fast that I have chosen, a day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head like a bulrush, and to spread out sackcloth and ashes? Would you call this a fast, and an acceptable day to the LORD?


А није ли ово пост што изабрах: да развежеш свезе безбожности, да раздријешиш ремење од бремена, да отпустиш потлачене, и да изломите сваки јарам?

"Is this not the fast that I have chosen: to loose the bonds of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that you break every yoke?

Tweet thisPost on Facebook

Није ли да преламаш хљеб свој гладноме, и сиромахе прогнане да уведеш у кућу? кад видиш гола, да га одјенеш, и да се не кријеш од свога тијела?

Is it not to share your bread with the hungry, and that you bring to your house the poor who are cast out; when you see the naked, that you cover him, and not hide yourself from your own flesh?


Тада ће синути видјело твоје као зора, и здравље ће твоје брзо процвасти, и пред тобом ће ићи правда твоја, слава Господња биће ти задња стража.

Then your light shall break forth like the morning, your healing shall spring forth speedily, and your righteousness shall go before you; the glory of the LORD shall be your rear guard.

Tweet thisPost on Facebook

Тада ћеш призивати, и Господ ће те чути: викаћеш, и рећи ће: ево ме. Ако избациш између себе јарам и престанеш пружати прст и говорити зло;

Then you shall call, and the LORD will answer; you shall cry, and He will say, 'Here I am.' "If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger, and speaking wickedness,

Tweet thisPost on Facebook

И ако отвориш душу своју гладноме, и наситиш душу невољну; тада ће засјати у мраку видјело твоје и тама ће твоја бити као подне.

If you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday.


Јер ће те Господ водити вазда, и ситиће душу твоју на суши, и кости твоје кријепиће, и бићеш као врт заливен и као извор којему вода не пресише.

The LORD will guide you continually, and satisfy your soul in drought, and strengthen your bones; you shall be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters do not fail.

Tweet thisPost on Facebook

И твоји ће сазидати старе пустолине, и подигнућеш темеље који ће стајати од кољена до кољена, и прозваћеш се: који сазида развалине и оправи путове за насеље.

Those from among you shall build the old waste places; you shall raise up the foundations of many generations; and you shall be called the Repairer of the Breach, the Restorer of Streets to Dwell In.

Tweet thisPost on Facebook

Ако одвратиш ногу своју од суботе да не чиниш што је теби драго на мој свети дан, и ако прозовеш суботу милином, свети дан Господњи славнијем, и будеш га славио не идући својим путовима и не чинећи што је теби драго, ни говорећи ријечи,

"If you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on My holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the LORD honorable, and shall honor Him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words,


Тада ћеш се веселити у Господу, и извешћу те на висине земаљске, и даћу ти да једеш нашљедство Јакова оца својега; јер уста Господња рекоше.

Then you shall delight yourself in the LORD; and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob your father. The mouth of the LORD has spoken."This goes to iframe