Књига пророка Исаије

Послушајте


Исаија, глава 29


Тешко Арилу, Арилу, граду гдје је стајао Давид. Додајте годину на годину, нека кољу жртве празничне.

"Woe to Ariel, to Ariel, the city where David dwelt! Add year to year; let feasts come around.

Tweet thisPost on Facebook

Али ћу притијеснити Арила, и биће жалост и туга, јер ће ми бити као Арил.

Yet I will distress Ariel; there shall be heaviness and sorrow, and it shall be to Me as Ariel.

Tweet thisPost on Facebook

Јер ћу те опколити војском, и стегнућу те опкопима и подигнућу супрот теби куле.

I will encamp against you all around, I will lay siege against you with a mound, and I will raise siegeworks against you.

Tweet thisPost on Facebook

Те ћеш оборен говорити са земље и из праха ћеш муцати, и глас ће ти бити са земље као у бајача и из праха ћеш шапћући говорити.

You shall be brought down, you shall speak out of the ground; your speech shall be low, out of the dust; Your voice shall be like a medium's, out of the ground; and your speech shall whisper out of the dust.


А мноштво непријатеља твојих биће као ситан прах и мноштво насилника као пљева кад се размеће; и то ће бити зачас, изненада.

"Moreover the multitude of your foes shall be like fine dust, and the multitude of the terrible ones shall be as chaff that passes away; yes, it shall be in an instant, suddenly.

Tweet thisPost on Facebook

Господ над војскама походиће га громом и трусом и хуком великом, вихором и буром и пламеном огњенијем који прождире.

You will be punished by the LORD of hosts with thunder and earthquake and great noise, with storm and tempest And the flame of devouring fire.


И мноштво свијех народа који војују на Арил и сви који ударају на њ и на зидове његове и који га притјешњују, биће као утвара ноћна у сну.

The multitude of all the nations who fight against Ariel, even all who fight against her and her fortress, and distress her, shall be as a dream of a night vision.


Биће као кад гладан сни да једе, па кад се пробуди а душа му празна; или кад сни жедан да пије, па кад се пробуди, а он изнемогао и душа му жедна; тако ће бити мноштво свијех народа што војују на гору Сионску.

It shall even be as when a hungry man dreams, and look--he eats; but he awakes, and his soul is still empty; or as when a thirsty man dreams, and look--he drinks; but he awakes, and indeed he is faint, and his soul still craves: so the multitude of all the nations shall be, who fight against Mount Zion."

Tweet thisPost on Facebook

Станите и чудите се; вапијте и вичите: пијани су, али не од вина; посрћу, али не од силовита пића.

Pause and wonder! Blind yourselves and be blind! They are drunk, but not with wine; they stagger, but not with intoxicating drink.


Јер је Господ излио на вас дух тврдога сна и затворио вам очи, ослијепио пророке и видиоце, главаре ваше.

For the LORD has poured out on you the spirit of deep sleep, and has closed your eyes, namely, the prophets; and He has covered your heads, namely, the seers.


И свака утвара биће вам као ријечи у запечаћеној књизи, коју даду човјеку који зна читати говорећи: читај то; а он рече: не могу, јер је запечаћено.

The whole vision has become to you like the words of a book that is sealed, which men deliver to one who is literate, saying, "Read this, please"; and he says, "I cannot, for it is sealed."


Или да даду књигу оном који не зна читати говорећи: читај то; а он рече: не знам читати.

Then the book is delivered to one who is illiterate, saying, "Read this, please"; and he says, "I am not literate."

Tweet thisPost on Facebook

Зато рече Господ: што се овај народ приближује устима својима и уснама својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се боје заповијест је људска којој су научени,

Therefore the LORD said: "Inasmuch as these people draw near to Me with their mouths and honor Me with their lips, but have removed their hearts far from Me, and their fear toward Me is taught by the commandment of men,


Зато ћу ево још радити чудесно с тијем народом, чудесно и дивно, и мудрост мудријех његовијех погинуће и разума разумнијех нестаће.

Therefore, behold, I will again do a marvelous work among this people, a marvelous work and a wonder; for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hidden."


Тешко онима који дубоко сакривају од Господа намјеру, који раде у мраку и говоре: ко нас види? и ко нас зна?

Woe to those who seek deep to hide their counsel far from the LORD, and their works are in the dark; they say, "Who sees us?" and, "Who knows us?"


Наопаке мисли ваше нијесу ли као као лончарски? Говори ли дјело за онога који га је начинио: није ме начинио? и лонац говори ли за онога који га је начинио: не разумије?

Surely you have things turned around! Shall the potter be esteemed as the clay; for shall the thing made say of him who made it, "He did not make me"? Or shall the thing formed say of him who formed it, "He has no understanding"?


Неће ли се доскора и Ливан претворити у поље, и поље се узимати за шуму?

Is it not yet a very little while till Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field be esteemed as a forest?

Tweet thisPost on Facebook

И у тај ће дан глухи чути ријечи у књизи, и из таме и мрака видјеће очи слијепијех.

In that day the deaf shall hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity and out of darkness.

Tweet thisPost on Facebook

И кротки ће се веома радовати у Господу, и ништи између људи веселиће се са свеца Израиљева.

The humble also shall increase their joy in the LORD, and the poor among men shall rejoice In the Holy One of Israel.


Јер насилника неће бити, и нестаће потсмјевача, и истријебиће се сви који гледају да чине безакоње,

For the terrible one is brought to nothing, the scornful one is consumed, and all who watch for iniquity are cut off--


Који окривљују човјека за ријеч, и мећу замку ономе који кара на вратима, и обарају праведнога лажју.

who make a man an offender by a word, and lay a snare for him who reproves in the gate, and turn aside the just for a thing of naught.


Зато Господ, који је откупио Аврама, овако говори за дом Јаковљев: неће се више Јаков постидјети, нити ће му лице поблиједјети.

Therefore thus says the LORD, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob: "Jacob shall not now be ashamed, nor shall his face now grow pale;


Јер кад види усред себе дјецу своју, дјело руку мојих, тада ће они светити име моје, светиће свеца Јаковљева и бојаће се Бога Израиљева.

but when he sees his children, the work of My hands, in his midst, they will hallow My name, and hallow the Holy One of Jacob, and fear the God of Israel.


И који лутају духом оразумиће се, и викачи ће примити науку.

These also who erred in spirit will come to understanding, and those who murmured will learn doctrine."This goes to iframe