Књига пророка Исаије

Послушајте


Исаија, глава 2


Ријеч која дође у утвари Исаији сину Амосову за Јуду и за Јерусалим.

The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.

Tweet thisPost on Facebook

Биће у потоња времена гора дома Господњега утврђена уврх гора и узвишена изнад хумова, и стјецаће се к њој сви народи.

Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow to it.


И ићи ће многи народи говорећи: ходите да идемо на гору Господњу, у дом Бога Јаковљева, и учиће нас својим путовима, и ходићемо стазама његовијем; јер ће из Сиона изаћи закон, и ријеч Господња из Јерусалима.

Many people shall come and say, "Come, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; he will teach us His ways, and we shall walk in His paths." For out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.


Народ раскива мачеве

И судиће међу народима, и караће многе народе, те ће расковати мачеве своје на раонике, и копља своја на српове, неће дизати мача народ на народ, нити ће се више учити боју.

Народ раскива мачеве

He shall judge between the nations, and shall rebuke many people; they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore.


Доме Јаковљев, ходи да идемо по свјетлости Господњој.

O house of Jacob, come and let us walk in the light of the LORD.


Али си оставио свој народ, дом Јаковљев, јер су пуни зала источнијех и гатају као Филистеји, и мили су им синови туђински.

For You have forsaken Your people, the house of Jacob, because they are filled with eastern ways; they are soothsayers like the Philistines, and they are pleased with the children of foreigners.


И земља је њихова пуна сребра и злата, и благу њихову нема краја; земља је њихова пуна коња, и колима њиховијем нема краја.

Their land is also full of silver and gold, and there is no end to their treasures; their land is also full of horses, and there is no end to their chariots.

Tweet thisPost on Facebook

Пуна је земља њихова и идола; дјелу руку својих клањају се, што начинише прсти њихови.

Their land is also full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made.


И клањају се прости људи, и савијају се главни људи; немој им опростити.

People bow down, and each man humbles himself; therefore do not forgive them.


Уђи у стијену, и сакриј се у прах од страха Господњега и од славе величанства његова.

Enter into the rock, and hide in the dust, from the terror of the LORD and the glory of His majesty.


Поносите очи човјечије понизиће се, и висина људска угнуће се, а Господ ће сам бити узвишен у онај дан.

The lofty looks of man shall be humbled, the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.


Јер ће доћи дан Господа над војскама на све охоле и поносите и на свакога који се подиже, те ће бити понижени,

For the day of the LORD of hosts shall come upon everything proud and lofty, upon everything lifted up--and it shall be brought low--


И на све кедре Ливанске велике и високе и на све храстове Васанске,

upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan;


И на све горе високе и на све хумове издигнуте,

upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up;

Tweet thisPost on Facebook

И на сваку кулу високу и на сваки зид тврди,

upon every high tower, and upon every fortified wall;

Tweet thisPost on Facebook

И на све лађе Тарсиске и на све ликове миле.

upon all the ships of Tarshish, and upon all the beautiful sloops.


Тада ће се поноситост људска угнути и висина се људска понизити, и Господ ће сам бити узвишен у онај дан.

The loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be brought low; the LORD alone will be exalted in that day,

Tweet thisPost on Facebook

И идола ће нестати сасвијем.

but the idols He shall utterly abolish.

Tweet thisPost on Facebook

И људи ће ићи у пећине камене и у рупе земаљске од страха Господњега и од славе величанства његова, кад устане да потре земљу.

They shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, from the terror of the LORD and the glory of His majesty, when He arises to shake the earth mightily.


Тада ће бацити човјек идоле своје сребрне и идоле своје златне, које начини себи да им се клања, кртицама и слијепијем мишима,

In that day a man will cast away his idols of silver and his idols of gold, which they made, each for himself to worship, to the moles and bats,


Улазећи у расјелине камене и у пећине камене од страха Господњега и од славе величанства његова, кад устане да потре земљу.

to go into the clefts of the rocks, and into the crags of the rugged rocks, from the terror of the LORD and the glory of His majesty, when He arises to shake the earth mightily.


Прођите се човјека, којему је дах у носу; јер шта вриједи?

Sever yourselves from such a man, whose breath is in his nostrils; for of what account is he?This goes to iframe