Пјесма над пјесмама

Послушајте


Пјесма над пјесмама, глава 8


О да би ми брат био, да би сао сисе матере моје! нашавши те на пољу пољубила бих те, и не бих била пријекорна.

Oh, that you were like my brother, who nursed at my mother's breasts! If I should find you outside, I would kiss you; I would not be despised.

Tweet thisPost on Facebook

Повела бих те и довела бих те у кућу матере своје; ти би ме учио, а ја бих те појила вином мирисавијем, соком од шипака.

I would lead you and bring you into the house of my mother, she who used to instruct me. I would cause you to drink of spiced wine, of the juice of my pomegranate. (To the Daughters of Jerusalem)


Лијева је рука његове мени под главом а десном ме грли.

His left hand is under my head, and his right hand embraces me.


Заклињем вас, кћери Јерусалимске, не будите љубави моје, не будите је, докле јој не буде воља.

I charge you, O daughters of Jerusalem, do not stir up nor awaken love until it pleases. A Relative


Ко је она што иде горе од пустиње наслањајући се на драгога свога? Под јабуком пробудих те, гдје те роди мати твоја, гдје те роди родитељка твоја.

Who is this coming up from the wilderness, leaning upon her beloved? I awakened you under the apple tree. There your mother brought you forth; there she who bore you brought you forth. The Shulamite to Her Beloved


Метни ме као печат на срце своје, као печат на мишицу своју. Јер је љубав јака као смрт, и љубавна сумња тврда као гроб; жар је њезин као жар огњен, пламен Божји.

Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm; for love is as strong as death, jealousy as cruel as the grave; its flames are flames of fire, a most vehement flame.


Многа вода не може угасити љубави, нити је ријеке потопити. Да ко даје све имање дома својега за ту љубав, осрамотио би се.

Many waters cannot quench love, nor can the floods drown it. If a man would give for love all the wealth of his house, it would be utterly despised. The Shulamite's Brothers


Имамо сестру малену, која још нема дојака. Шта ћемо чинити са сестром својом кад буде ријеч о њој?

We have a little sister, and she has no breasts. What shall we do for our sister in the day when she is spoken for?


Ако је зид, заградићемо на њему двор од сребра; ако ли врата, утврдићемо их даскама кедровијем.

If she is a wall, we will build upon her a battlement of silver; and if she is a door, we will enclose her with boards of cedar. The Shulamite


Ја сам зид и дојке су моје као куле. Тада постах у очима његовијем као она која нађе мир.

I am a wall, and my breasts like towers; then I became in his eyes as one who found peace.


Виноград имаше Соломун у Валамону; даде виноград чуварима да сваки доноси за род његов по тисућу сребрника.

Solomon had a vineyard at Baal Hamon; he leased the vineyard to keepers; everyone was to bring for its fruit a thousand pieces of silver. (To Solomon)


Мој виноград који ја имам, преда мном је. Нека теби, Соломуне, тисућа, и двије стотине онима који чувају род његов.

My own vineyard is before me. You, O Solomon, may have a thousand, and those who keep its fruit two hundred. The Beloved

Tweet thisPost on Facebook

Која наставаш у вртовима! другови слушају глас твој, дај ми да га чујем.

You who dwell in the gardens, the companions listen for your voice--let me hear it! The Shulamite


Брже, драги мој! И буди као срна или као јеленче на горама мириснијем.

Make haste, my beloved, and be like a gazelle or a young stag on the mountains of spices.This goes to iframe