Књига Проповједникова

Послушајте


Проповједник, глава 5


Чувај ногу своју кад идеш у дом Божји, и приступи да слушаш; то је боље него што безумни дају жртве, јер не знају да зло чине.

Walk prudently when you go to the house of God; and draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools, for they do not know that they do evil.


Немој наглити устима својим, и срце твоје да не буде брзо изговорити што пред Богом, јер је Бог на небу а ти си на земљи, зато нека буде мало ријечи твојих.

Do not be rash with your mouth, and let not your heart utter anything hastily before God. For God is in heaven, and you on earth; therefore let your words be few.


Јер сан долази од многога посла, а глас безумников од многих ријечи.

For a dream comes through much activity, and a fool's voice is known by his many words.

Tweet thisPost on Facebook

Кад учиниш завјет Богу, не оклијевај испунити га, јер му нијесу мили безумници; што год завјетујеш, испуни.

When you make a vow to God, do not delay to pay it; for He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed.


Боље је да не завјетујеш неголи да завјетујеш па не испуниш.

it is better not to vow than to vow and not pay.


Не дај устима својима да на гријех наводе тијело твоје, и не говори пред анђелом да је било нехотице. Зашто би се гњевио Бог на ријечи твоје и потро дјело руку твојих?

Do not let your mouth cause your flesh to sin, nor say before the messenger of God that it was an error. Why should God be angry at your excuse and destroy the work of your hands?


Јер као што у мноштву санова има таштине, тако и у многим ријечима; него бој се Бога.

For in the multitude of dreams and many words there is also vanity. But fear God.


Ако видиш гдје се чини неправда сиромаху и отима суд и правда у земљи, не чуди се томе, јер виши пази на високога, и има још виших над њима.

If you see the oppression of the poor, and the violent perversion of justice and righteousness in a province, do not marvel at the matter; for high official watches over high official, and higher officials are over them.


Али је земља кориснија од свега; и цар њиви служи.

Moreover the profit of the land is for all; the king himself is served from the field.

Tweet thisPost on Facebook

Ко љуби новце, неће се наситити новаца; и ко љуби богатство, неће имати користи од њега. И то је таштина.

He who loves silver will not be satisfied with silver; nor he who loves abundance, with increase. This also is vanity.

Tweet thisPost on Facebook

Гдје је много добра, много је и онијех који га једу; па кака је корист од тога господару? осим што гледа својим очима.

When goods increase, they increase who eat them; So what profit have the owners except to see them with their eyes?

Tweet thisPost on Facebook

Сладак је сан ономе који ради, јео мало или много; а ситост богатоме не да спавати.

The sleep of a laboring man is sweet, whether he eats little or much; but the abundance of the rich will not permit him to sleep.

Tweet thisPost on Facebook

Има љуто зло које видјех под сунцем: богатство које се чува на зло ономе чије је.

There is a severe evil which I have seen under the sun: riches kept for their owner to his hurt.


Јер тако богатство пропадне злом незгодом, те сину којега је родио не остане ништа у руку.

But those riches perish through misfortune; when he begets a son, there is nothing in his hand.


Као што је изашао из утробе матере своје наг, тако опет одлази како је дошао; и ништа не узима од труда својега да понесе у руци својој.

As he came from his mother's womb, naked shall he return, to go as he came; and he shall take nothing from his labor which he may carry away in his hand.


И то је љуто зло што одлази како је дошао; и кака му је корист што се трудио у вјетар,

And this also is a severe evil, That just exactly as he came, so shall he go. and what profit has he who has labored for the wind?


И свега вијека својега јео у мраку, и много се бринуо и жалостио и љутио?

All his days he also eats in darkness, and he has much sorrow and sickness and anger.


Ето, видјех да је добро и лијепо човјеку да једе и пије и ужива добро од свега труда својега којим се труди под небом за живота својега, који му Бог да, јер му је то дио.

Here is what I have seen: It is good and fitting for one to eat and drink, and to enjoy the good of all his labor in which he toils under the sun all the days of his life which God gives him; for it is his heritage.

Tweet thisPost on Facebook

И кад коме Бог да богатство и благо, и да му да ужива и узима свој дио и да се весели с труда својега, то је дар Божји.

As for every man to whom God has given riches and wealth, and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor--this is the gift of God.


Јер се неће много опомињати дана живота својега, јер му Бог даје да му је срце весело.

For he will not dwell unduly on the days of his life, because God keeps him busy with the joy of his heart.This goes to iframe