Књига Проповједникова

Послушајте


Проповједник, глава 10


Од мртвијех муха усмрди се и поквари уље апотекарско, тако од мало лудости цијена мудрости и слави.

Dead flies putrefy the perfumer's ointment, and cause it to give off a foul odor; so does a little folly to one respected for wisdom and honor.

Tweet thisPost on Facebook

Срце је мудрому с десне стране, а лудом је с лијеве стране.

A wise man's heart is at his right hand, but a fool's heart at his left.


Безумник и кад иде путем, без разума је и казује свјема да је безуман.

Even when a fool walks along the way, he lacks wisdom, and he shows everyone that he is a fool.


Ако се подигне на те гњев онога који влада, не остављај мјеста својега, јер благост уклања велике гријехе.

If the spirit of the ruler rises against you, do not leave your post; for conciliation pacifies great offenses.


Има зло које видјех под сунцем, као погрјешка која долази од владаоца:

There is an evil I have seen under the sun, as an error proceeding from the ruler:

Tweet thisPost on Facebook

Лудост се посађује на највише мјесто, и богати сједе на ниском мјесту.

folly is set in great dignity, while the rich sit in a lowly place.

Tweet thisPost on Facebook

Видјех слуге на коњима, а кнезови иду пјешице као слуге.

I have seen servants on horses, while princes walk on the ground like servants.


Ко јаму копа, у њу ће пасти, и ко разваљује ограду, ујешће га змија.

He who digs a pit will fall into it, and whoever breaks through a wall will be bitten by a serpent.


Ко одмиче камење, удариће се о њих; ко цијепа дрва, није миран од њих.

He who quarries stones may be hurt by them, and he who splits wood may be endangered by it.

Tweet thisPost on Facebook

Кад се затупи гвожђе и оштрице му се не наоштри, тада треба више снаге; али мудрост може боље оправити.

If the ax is dull, and one does not sharpen the edge, then he must use more strength; but wisdom brings success.

Tweet thisPost on Facebook

Ако уједе змија прије бајања, ништа неће помоћи бајач.

A serpent may bite when it is not charmed; the babbler is no different.


Ријечи из уста мудрога љупке су, а безумнога прождиру усне његове.

The words of a wise man's mouth are gracious, but the lips of a fool shall swallow him up;

Tweet thisPost on Facebook

Почетак је ријечима уста његовијех лудост, а свршетак говору његову зло безумље.

the words of his mouth begin with foolishness, and the end of his talk is raving madness.

Tweet thisPost on Facebook

Јер луди много говори, а човјек не зна што ће бити; и ко ће му казати што ће послије њега бити?

A fool also multiplies words. No man knows what is to be; who can tell him what will be after him?


Луде мори труд њихов, јер не знају ни у град отићи.

The labor of fools wearies them, for they do not even know how to go to the city!

Tweet thisPost on Facebook

Тешко теби, земљо, кад ти је цар дијете и кнезови твоји рано једу!

Woe to you, O land, when your king is a child, and your princes feast in the morning!


Благо теби, земљо, кад ти је цар племенит и кнезови твоји једу на вријеме да се поткријепе а не да се опију.

Blessed are you, O land, when your king is the son of nobles, and your princes feast at the proper time- -for strength and not for drunkenness!


С лијености угибље се кров и с немарнијех руку прокапљује кућа.

Because of laziness the building decays, and through idleness of hands the house leaks.

Tweet thisPost on Facebook

Ради весеља готове се гозбе, и вино весели живе, а новци врше све.

A feast is made for laughter, and wine makes merry; but money answers every thing.

Tweet thisPost on Facebook

Ни у мисли својој не псуј цара, ни у клијети, у којој спаваш, не псуј богатога, јер птица небеска однијеће глас и што крила има доказаће ријеч.

Do not curse the king, even in your thought; do not curse the rich, even in your bedroom; for a bird of the air may carry your voice, and a bird in flight may tell the matter.This goes to iframe