Приче Соломунове

Послушајте


Приче Соломунове, глава 7


Сине, чувај ријечи моје, и заповијести моје сахрани код себе.

My son, keep my words, and treasure my commands within you.

Tweet thisPost on Facebook

Чувај заповијести моје и бићеш жив, и науку моју као зјеницу очију својих.

Keep my commands and live, and my law as the apple of your eye.


Привежи их себи на прсте, напиши их на плочи срца својега.

Bind them on your fingers; write them on the tablet of your heart.


Реци мудрости: сестра си ми; и пријатељицом зови разборитост,

Say to wisdom, "You are my sister," and call understanding your nearest kin,

Tweet thisPost on Facebook

Да би те чувала од жене туђе, од туђинке, која ласка ријечима.

that they may keep you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words.

Tweet thisPost on Facebook

Јер с прозора дома својега кроз решетку гледах,

For at the window of my house I looked through my lattice,


И видјех међу лудима, опазих међу дјецом безумна младића,

and saw among the simple, I perceived among the youths, a young man devoid of understanding,


Који иђаше улицом покрај угла њезина, и корачаше путем ка кући њезиној,

passing along the street near her corner; and he took the path to her house

Tweet thisPost on Facebook

У сумрак, увече, кад се уноћа и смрче;

in the twilight, in the evening, in the black and dark night.


А гле, срете га жена у одијелу курвинском и лукава срца,

And there a woman met him, with the attire of a harlot, and a crafty heart.


Плаха и пуста, којој ноге не могу стајати код куће,

She was loud and rebellious, her feet would not stay at home.


Сад на пољу, сад на улици, код свакога угла вребаше.

At times she was outside, at times in the open square, lurking at every corner.


И ухвати га, и пољуби га, и безобразно рече му:

So she caught him and kissed him; with an impudent face she said to him:

Tweet thisPost on Facebook

Имам жртве захвалне, данас изврших завјете своје;

"I have peace offerings with me; today I have paid my vows.

Tweet thisPost on Facebook

Зато ти изидох на сусрет да те тражим, и нађох те.

So I came out to meet you, diligently to seek your face, and I have found you.

Tweet thisPost on Facebook

Настрла сам одар свој покривачим везенијем и простиркама Мисирским.

I have spread my bed with tapestry, Colored coverings of Egyptian linen.


Окадила сам постељу своју смирном, алојем и циметом.

I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.

Tweet thisPost on Facebook

Хајде да се опијамо љубављу до зоре, да се веселимо миловањем.

Come, let us take our fill of love until morning; let us delight ourselves with love.


Јер ми муж није код куће, отишао је на пут даљни,

For my husband is not at home; he has gone on a long journey;

Tweet thisPost on Facebook

Узео је са собом тоболац новчани, вратиће се кући у одређени дан.

He has taken a bag of money with him, and will come home on the appointed day."

Tweet thisPost on Facebook

Наврати га многим ријечима, глатким уснама одвуче га.

With her enticing speech she caused him to yield, with her flattering lips she seduced him.


Отиде за њом одмах као што во иде на клање и као безумник у путо да буде каран,

Immediately he went after her, as an ox goes to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks,

Tweet thisPost on Facebook

Докле му стријела не пробије јетру, као што птица лети у замку не знајући да јој је о живот.

till an arrow struck his liver. As a bird hastens to the snare, he did not know it would take his life.

Tweet thisPost on Facebook

Зато дакле, дјецо, послушајте ме, и пазите на ријечи уста мојих.

Now therefore, listen to me, my children; pay attention to the words of my mouth:

Tweet thisPost on Facebook

Немој да застрањује срце твоје не путове њезине, немој лутати по стазама њезинијем.

Do not let your heart turn aside to her ways, do not stray into her paths;


Јер је многе ранила и оборила, и много је онијех које је све побила.

for she has cast down many wounded, and all who were slain by her were strong men.


Кућа је њезина пут паклени који води у клијети смртне.

Her house is the way to hell, descending to the chambers of death.This goes to iframe