Приче Соломунове

Послушајте


Приче Соломунове, глава 10


Мудар је син радост оцу својему, а луд је син жалост матери својој.

The Proverbs of Solomon: A wise son makes a glad father, but a foolish son is the grief of his mother.

Tweet thisPost on Facebook

Не помаже неправедно благо, него правда избавља од смрти.

treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivers from death.


Не да Господ да гладује душа праведникова, а имање безбожничко размеће.

The LORD will not allow the righteous soul to famish, but He casts away the desire of the wicked.


Немарна рука осиромашава, а вриједна рука обогаћава.

He who deals with a slack hand becomes poor, but the hand of the diligent makes one rich.


Ко збира у љето, син је разуман; ко спава о жетви, син је срамотан.

He who gathers in summer is a wise son, but he who sleeps in harvest is a son who causes shame.


Благослови су над главом праведнику, а уста безбожничка покрива насиље.

Blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked.


Спомен праведников остаје благословен, а име безбожничко трухне.

The memory of the righteous is blessed, but the name of the wicked will rot.


Ко је мудра срца, прима заповијести; а ко је лудијех усана, пашће.

The wise in heart will receive commands, but a prating fool will fall.

Tweet thisPost on Facebook

Ко ходи безазлено, ходи поуздано; а ко је опак на путовима својим, познаће се.

He who walks with integrity walks securely, but he who perverts his ways will become known.


Ко намигује оком, даје муку; и ко је лудијех усана, пашће.

He who winks with the eye causes trouble, but a prating fool will fall.


Уста су праведникова извор животу, а уста безбожничка покрива насиље.

The mouth of the righteous is a well of life, but violence covers the mouth of the wicked.


Мрзост замеће свађе, а љубав прикрива све пријеступе.

Hatred stirs up strife, but love covers all sins.


На уснама разумнога налази се мудрост, а за леђа је безумнога батина.

Wisdom is found on the lips of him who has understanding, but a rod is for the back of him who is devoid of understanding.


Мудри склањају знање, а уста лудога близу су погибли.

Wise people store up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction.

Tweet thisPost on Facebook

Богатство је богатима тврд град, сиромаштво је сиромасима погибао.

The rich man's wealth is his strong city; the destruction of the poor is their poverty.


Рад је праведников на живот, добитак безбожников на гријех.

The labor of the righteous leads to life, the wages of the wicked to sin.

Tweet thisPost on Facebook

Ко прима наставу, на путу је к животу; а ко одбацује кар, лута.

He who keeps instruction is in the way of life, but he who refuses reproof goes astray.


Ко покрива мржњу, лажљивих је усана; и ко износи срамоту безуман је.

Whoever hides hatred has lying lips, and whoever spreads slander is a fool.

Tweet thisPost on Facebook

У многим ријечима не бива без гријеха; али ко задржава усне своје, разуман је.

In the multitude of words sin is not lacking, but he who restrains his lips is wise.


Језик је праведников сребро одабрано; срце безбожничко не вриједи ништа.

The tongue of the righteous is choice silver; the heart of the wicked is worth little.

Tweet thisPost on Facebook

Усне праведникове пасу многе, а безумни умиру с безумља.

The lips of the righteous feed many, but fools die for lack of wisdom.

Tweet thisPost on Facebook

Благослов Господњи обогаћава а без муке.

The blessing of the LORD makes one rich, and He adds no sorrow with it.


Безумнику је шала чинити зло, а разуман човјек држи се мудрости.

To do evil is like sport to a fool, but a man of understanding has wisdom.

Tweet thisPost on Facebook

Чега се боји безбожник, оно ће га снаћи; а што праведници желе Бог ће им дати.

The fear of the wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be granted.


Као што пролази олуја, тако безбожника нестаје; а праведник је на вјечитом темељу.

When the whirlwind passes by, the wicked is no more, but the righteous has an everlasting foundation.


Какав је оцат зубима и дим очима, таки је љенивац онима који га шаљу.

As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so is the sluggard to those who send him.


Страх Господњи додаје дане, а безбожницима се године прекраћују.

The fear of the LORD prolongs days, but the years of the wicked will be shortened.


Чекање праведнијех радост је, а надање безбожнијех пропада.

The hope of the righteous will be gladness, but the expectation of the wicked will perish.


Пут је Господњи крјепост безазленому, а страх онима који чине безакоње.

The way of the LORD is strength for the upright, but destruction will come to the workers of iniquity.


Праведник се неће нигда поколебати, а безбожници неће наставати на земљи.

The righteous will never be removed, but the wicked will not inhabit the earth.

Tweet thisPost on Facebook

Уста праведникова износе мудрост, а језик опаки истријебиће се.

The mouth of the righteous brings forth wisdom, but the perverse tongue will be cut out.


Усне праведникове знају што је мило, а безбожничка су уста опачина.

The lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked what is perverse.This goes to iframe